Det er SOLA som styrer klimaet

Klimaforskere: Vår tids eventyrfortellere

Klimanytt 105 av Jan-Erik Solheim

Dette klimanytt bygger på et foredrag av matematikeren prof. Christopher Essex som ble holdt på Universitetet i Oslo, 19.februar 2015. Engelsk tittel: Believing in Six impossible things before Breakfast and Climate Models. Samme foredrag ble holdt i London 12.februar.

kn105_figAlice in Wonderland
Essex tar i foredraget utgangspunkt i eventyret om Alice i Eventyrland, der dronningen forteller at hun trente seg opp til å tro på seks umulige ting før frokost. I sitt foredrag forteller Essex om 8 umulige ting som er presentert i klimasammenheng – hvorav flere som angår klimamodeller. Et kortere norsk referat fra foredraget fins her i PDF-format (NB! kan ta tid å laste ned) 150219Impossible-norsk kommentar.

Kompliserte problemer gir ustabile løsninger
Essex har som matematiker arbeidet med klimamodeller i mange år. Han har spesialisert seg på temaet ”Hva datamaskiner ikke kan”. På grunn av at datamaskiner må arbeide med tilnærminger, blir løsningen på et problem ikke helt riktig. For enkle problemer er dette greit – vi kan runde av svaret og vi får en akseptabel løsning. For et komplisert problem, som å beregne klimaet lang tid fremover får vi ustabile løsninger, som kan vise seg å ligge langt unna det vi observerer.

kn105_fig2Modellene gjetter seg til ukjente løsninger
Feil skyldes også at forskerne må gjette seg til fysiske sammenhenger som ikke er kjente. For eksempel er det store usikkerheter vedrørende hvor mye temperaturen vil øke som følge av økning av CO2 og andre klimagasser. Det er enkelt å beregne hvor mye stråling som stoppes med økt CO2 mengde. Men mye av varmen transporteres ved luft som beveger seg og vanndamp som kondenseres og fryser. Vi har ligninger som styrer luft og vanns bevegelser, de såkalte Navier-Stokes ligninger. Til nå er det ikke funnet en eksakt løsning. Det er utlovet en belønning på $1 000 000 til den som finner en løsning. Beregninger som gjøres krever tilnærminger og gjetning på sammenhenger. De er kompliserte og ustabile. Essex har utviklet metoder for å gjøre slike beregninger stabile, men det fører til at naturlige variasjoner forsvinner. Et eksempel på en tusen års modellkjøring er vist i figur ovenfor til venstre (flat temperatur).
I figuren under ser man forskjell på kurven i figuren for modellkjøringen og observert virkelighet.
kn105_fig3redigert

Abonner på Klimanytt:

Kategorier