Det er SOLA som styrer klimaet

Game over!

Av Erik Bye

I følge godt informerte kilder planlegger CICERO nå å avblåse hele klimakrisen. De erkjenner at klimaendringene først og fremst har naturlige årsaker. Menneskeskapte utslipp av CO2 har svært liten betydning. Atmosfæren inneholder så mye naturlig CO2 at det antropogene bidraget på 3-4% er helt uten betydning. Dette har vært kjent i 20 år og nå innser CICERO at naturen selv ordner opp i CO2-balansen.
I følge våre kilder er det nå full enighet internt i CICERO om at det er overveiende sannsynlig at sola, kosmisk stråling, vanndamp og skylaget har størst betydning for klimaendringene. CICERO arbeider nå med hvordan de best skal formidle denne konklusjonen, uten å miste all troverdighet.
CICERO skal ha ansatt solforsker Pål Brekke som ny administrerende direktør, og han ser frem til å ta tak den omorganiseringen som åpenbart må til.
Institusjonen er selvfølgelig fullstendig klar over at fallhøyden er stor, ikke minst på grunn av den debattformen ansatte ved institusjonen har stått for. CICERO ble etablert i 1990, av regjeringen, med det formål å forske for å kunne stoppe de menneskeskapte klimaendringene. Hva som nå skal skje med institusjonen er et åpent spørsmål. Mye taler for at det hele kan bli glemt, at aktiviteten blir skrinlagt og at de ansatte finner seg noe annet å gjøre. Vi andre må forberede oss så godt vi kan på de naturlige variasjoner i klimaet som kommer. Pål Brekke er antakelig også innforstått med dette.
Gjennom lengre tid har det blitt påpekt at det har vært både varmere og kaldere perioder tidligere. Vi snakker om den lille istiden og den varme perioden i middelalderen (1000 – 1350). En måte å benytte utredningskompetansen og kanskje spesielt den lojalitetsfølelsen denne institusjonen har vist overfor bestemmende myndigheter og globale paneler, er at sårbarhetsutvalget i Norge kunne benytte CICERO til et eller annet.
Men uansett, før institusjonen eventuelt blir nedlagt, vil de gjennomgå nettsidene sine, rette opp de uklarheter og misforståelser som er der. CICERO vil ha frem en nettside som åpent og ærlig formidler det synet CICERO har i dag, på de klimaendringene vi ser. Og kanskje det mest overraskende i denne sammenheng, de skal altså ha ansatt solforsker Pål Brekke for å rydde opp i den vitenskapelige aktiviteten til forskningsinstitusjonen. Han har bred ledererfaring fra internasjonale solprosjekter, og han nyter stor tillit, knyttet til balansen mellom naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Det skal være stor spenning internt i CICERO til et slikt bytte, å få en faglig tung leder.
Pål Brekke skal allerede ha pekt på noen områder det må ryddes opp i. Det gjelder, Hovedmålet for forskningen, med en balansert formidling av naturens rolle, en grundig revisjon av de svarene klimaforskerne har gitt på spørsmål fra publikum og de oppkonstruerte Klimamytene CICERO har produsert.

Her er dagens nettside, som de vil rydde opp i. Her er Hovedmålet. Ikke minst er ryddejobben stor på de følgende fanene, spør en forsker og klimamytene. Ett av problemene med klimamytene, er ifølge Pål Brekke, at de har gått ut på dato, eller på nye data.

Solforsker Pål Brekke gleder seg og ser frem til å ta denne «ryddejobben» på CICERO.
CICERO er selv veldig interessert i å få tips fra den norske befolkningen til hva institusjonen eventuelt kan arbeide med. Dette kan gjøres ved å kontakte CICERO pr. tlf 22 85 87 50 eller på e-post: admin@cicero.uio.no

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

6 kommentarer

 1. Den var god. Men det var for godt. Fikk nesten håp om at nå skulle våre politikere også få del i virkeligheten om klima. Men nei.
  I Norge har vi meg bekjent ingen som hittil har hatt adgang til å vitne om sannheten overfor politiske komiteer, slik de har i USA, og slik det skjedde i det Canadiske Senatet i desember 2011, for øvrig etter at Canada hadde sagt opp sin tilslutning til Kyoto-avtalen.
  I denne videosnutten holder professor Ian Clarc sitt innlegg.
  https://www.youtube.com/watch?v=hDKSkBrI-TM
  Vi har da vitterlig mange med fagkunnskap og troverdighet nok til å kunne bli godtatt som vitner for klimaspørsmål overfor politikere?
  I dagens Dagsnytt atten får vi atter vite den samme leksen om klimakrisen. Om en lov som skal utformes osv. osv.
  Er det helt utenkelig at det finnes mulighet for en adgang til å fremlegge et annet syn enn det disse politikerne er innpodet med? En mulighet uten at Rasmus Hanson får lov å latterliggjøre?

  1. Bjørn Ramstad, mente du:
   En mulighet uten at Rasmus Hanson får lov å latterliggjøres?

 2. Aller først: selv om det er en stund på etterskudd, gratulerer med en ny og velformet nettside. Stadig nye og spennende og ikke minst oppdaterte temaer på debatter i tilsvarende internasjonale nettsider.
  Så til den godeste Erik Bye, som etter sin siste – sørgelige, men forståelige/nødvendige(?) – kritikk av en meningsmotstander viser seg også å ha en lys side. Det gode poenget her er jo at mange av oss tilhengere av denne netttsida drømmer om at en dag vil bobla sprekke, en dag vil ikke bare en ukjent enkeltperson i en bortgjemt krok stå fram og erkjenne sine forhenværende klimakatastrofesynder. Vi får bare håpe den/de finner en mer passende dato for sin bekjennelse. Det er lov å leve i håpet, Bye!

 3. Jeg trodde et lite øyeblikk at det var noe stort på gang,men så sjekket jeg datoen. ja det var jo for godt til å være sant.. heheh jeg gikk på den en liten stund ihvertfall. nice try….

Kommentarer er stengt.