Det er SOLA som styrer klimaet

Minimal interesse for klimatiltak til Paris

31.mars var fristen for nasjonene for innsending av konkrete men totalt uforpliktende klimatiltak til FN. Nesten ingen bortsett fra EU har giddet å sende inn offisielle planer om klimatiltak før fristen som foreslått av EU. Opprinnelig skulle dette være et krav til landene, men klimasirkuset i Lima vannet ut krav til bare å gjelde de landene som anså seg for å være klare til å fremme konkrete tiltak. Fristen gjaldt altså bare de mest klimafrelste landene og den manglende responsen sier alt vi trenger å vite om den politiske viljen til å inngå en klimaavtale i Paris i desember i år. Ukraina, ISIL og et Midt-Østen i brann er store geopolitiske problemer som står i kø og signaliserer at det blir et resultatløst klimasirkus i Paris.

Bare 6 land utover EU har sendt klimatiltak til FN
EU har selvsagt produsert et omfattende dokument, men utover det har bare Sveits, Norge, USA, Russland, Mexico og Gabon levert tiltak til FN. Gabon var en dag etter fristen med sine tiltak beskrevet over 14 sider i det lengste dokumentet FN har fått til nå. Gabon har ingen praktisk betydning da landet bare står for 0,0002% av «utslippene» av drivhusgasser, mot 29,5% for de øvrige landene som har levert sine tiltak. 34 av 193 land har levert.
I en del klimaortodokse medier ser vi at man regner inn Kina i prosentandelen av land som som skal sette i verk klimatiltak. Men Kina har bare levert svada, og ingenting av utslippsmessig substans.

On_the_road_to_Paris_scrKlimagnål fra EU
Suksess i Paris er viktig for Frankrikes klimakåte regjering i særdeleshet, samt for resten av EU som stort sett er de eneste landene som tar en klimaavtale seriøst. EU-kommisjonen har levert en jevn strøm av klimagnål etter Limasirkuset, og land som er tilknyttet EU kan selvsagt ikke ignorere dette gnålet, noe vi ser ved at både Norge og Sveits har kommet med tiltak.
Klimakate politikere fra EU serverer en jevn strøm av meningsløse og intetsigende ord om all den globale oppvarmingen vi ikke har hatt de siste 19 årene, og den katastofen dette skal føre til. Åpenbart er de færreste klar over at opphøret for den globale oppvarmingen skal feire 20-års jubileum før Klimasirkuset i Paris.

Takk til JOSH for denne fine tegningen.

Paris-protokollen
“China, USA og andre G20-land, så vel som land med middels og høy økonomi skulle være i posisjon til å levere planer om tiltak i løpet av første kvartal 2015,” skriver EU-kommisjonen i et dokument med den svulstige tittelen Paris-protokollen.
De 12 G20-landene utenfor EU som har ignorert EU’s ønske er Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina, India, Indonesia, Japan, Saudi Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea and Turkia.
Det ingen snakker høyt om er at de enkelte EU-landene ikke har noen som helst forpliktelse til å bidra til EU’s klimatiltak og disse tiltakene er heller ikke fordelt mellom landene. Flere land i Øst-Europa med Polen i spissen skal garantert ha solide bestikkelser fra Vestlige EU-land bare for å ta i disse tiltaksplanene med en ildtang.

Skogskortet
Det russiske dokumentet er interessant, for der spillet Putin skogskortet i tillegg til et uforpliktende løfte om å holde «utslippene» på 70-75% av nivået fra 1990 pr 2030 som tilsvarer nivået pr 2020. Forutsatt at det blir en effektiv avtale. Som kjent ligger Russland langt under 1990-utslippene grunnet Sovjetunionens kollaps, (edit) som figuren under viser lå de i 2013 på 77% av 1990-utslippene.
Ru_CO2Og Russland tilbyr?
Russisk skog spiser årlig ca 500 mill tonn CO2 som man i politisk korrekte kretser regner som CO2-deponering siden trærne «legger på seg» av alle de gode måltidene, og i det russiske dokumentet som er preget av obskur språkbruk later man til å ha trukket fra denne mengden CO2 fra det man årlig skal «slippe ut». Det mangler 2% for å ligge på 75% av 1990-nivået, så det er ikke mye man skal regne inn på skogskortet. Med andre ord, Russland akter ikke å løfte en finger for å iverksette noen klimatiltak – og dette vil bli rapportert i den klimareligiøse pressen som at Russland lover 25-30% utslippskutt.

Så får vi se hvor mange andre land som også vil spille skogskortet – for å slippe å gjennomføre rådyre og meningsløse klimatiltak.

(Edit:) India kullkaster klimaavtale i Paris?
Under klimasirkuset i Lima forlangte India at en fremtidig klimaavtale skal være uforpliktende. Med en hjemlig elektrisitetskrise og vestlige lobbyister som prøver å hindre landet i å utvikle seg, er det full gass i arbeidet med å doble kullproduksjonen med planer om å doble produksjonen innen 2020. 2/3 av all elektrisitet i India kommer fra kullkraftverk.
Dette er et kraftig spark både til EU og Obama som under sitt nylige besøk i India fikk en kald skulder etter sine klimakriseutspill. Fra før har India sagt klart fra at de rike må legge penger på bordet dersom landet skal gjennomføre kostbare klimatiltak. Sjansen for at India selv vil finansiere noen klimatiltak er tilnærmet lik null.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier