Det er SOLA som styrer klimaet

Påskelektyre – en detektivhistorie fra virkeligheten

Denne detektivhistorien fra virkeligheten ble trykt første gang 4.mars 2007 med tittel Civilization Watch i The Rhinoceros Times, Greensboro, NC/USA. Forfatteren er Orson Scott Card. Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Geir Aaslid.

Alt for en god sak
Her er en historie du ikke har hørt som du bør høre.

En etterretningskilde som arbeider for en offentlig etat. Han er ikke en spion men en analytiker. Han bruker datamaskiner til å knase tallene og på slutten av hans arbeid får vi se den sannhet som var gjemt i de opprinnelige dataene. La oss kalle ham «Mann».

Problemet med Mann er at han har en ideologi. Han vet hva han vil at hans resultater skal være. Og de opprinnelige tallene gir ham ikke de dataene. Så byrået han jobber for vil ikke være i stand til å overtale folk til å utkjempe krigen han ønsker å utkjempe. Vel, det er ikke akseptabelt.

Triksing med tallene
Han begynner med sin programvare. Det er visse prosedyrer som er normale og akseptable i hans bransje som er paleoklima. Men hvis han gjør bare en liten feil, så gjør hans program en merkelig liten rekursjon og om det er noen data i det hele tatt som viser mønsteret han vil ha programmet til å vise, vil det bli forstørret 139 ganger, så det langt overskygger alle andre data.

Han kan kjøre programmet på tilfeldige tall, og det gir ham den kurveformen han ønsker. Dessverre er tallene fra den virkelige verden ikke tilfeldige – de har en helt annen kurveform. Alle tallene. Selv hans programtriksing vil ikke gi de resultatene han ønsker.

Alt han trenger er noen data formet den rette måten. Og så ser han litt lenger, og … her er det. Ved første blikk ser det ut som alle andre data han har jobbet med. Andre forskere som arbeider innen hans felt vil også anta det samme når de ser dataene.

Men slik er det ikke. Fordi kilden som samlet disse dataene hadde annen nøkkelinformasjon som tar det bort. Tallene betyr ikke hva de normalt betyr. Faktisk er dette tallsettet helt usant.

Hvis du bruker disse tallene sammen med alle de andre dataene vil imidlertid det smarte lille programmet plukke dem opp, forstørre dem radikalt, og voila! Sluttrapporten vil vise nøyaktig den kurveformen hans tall er ment å gi.

Problemet er at disse tallene er ment å være dobbeltsjekket. De som ser nærmere på tallene og hans program vil se hva han har gjort. Det er ikke vanskelig å finne hvis du har de opprinnelige datasettene og kan undersøke programmet. Han vil bli avslørt som en svindler. Hvis det blir offentlig kjent vil det gjøre hans Sak mer skade enn nytte.

Men han er ikke redd. Han vet hvordan dette fungerer. Han viser ikke program eller lister over sine datakilder til noen.

For det andre har han fått et stort løft ved at en annen forsker – vi kaller ham «Santer» – hadde sin egen kake å mele. Han var også forfatter av en tvilsom rapport og ble selv utnevnt til en stilling som gav ham tilgang til den endelige rapporten før publisering, han kunne slette alle uttalelser om hvordan «det er ingen måte å nå en endelig konklusjon,» og erstatte dem med sin egen absolutte konklusjon.

Og det fungerer. Santers rapport er akseptert, selv om den siden er bevist falsk. Manns rapport er fortsatt til å stole på, ingen stiller spørsmål ved den. Regjeringsorganet som utsteder rapporten vet den har blitt endret for å passe forutinntatte konklusjoner.

Enorme summer er brukt på bakgrunn av det han hevder å ha funnet. Folks liv blir satt i fare. Mann og Santer gjorde det ikke for pengene, selv om forskningsmidler flyter i deres retning.

De gjorde det for Saken. Det er en edel sak. Og selv om dataene ikke egentlig sier hva de ville ha dem til å si – faktisk, de sier det motsatte – de er ubekymret av det. Fordi de tiltak regjeringene tar er de riktige tiltakene for den edle saken.

Santer og Mann er sanne troende. De trenger ikke bevis. Bevis er bare noe du finner på for å overtale andre mennesker.

Dette er det utrolige om Manns opprinnelige rapport: Han er ikke den eneste forskeren som arbeider innen dette feltet. Faktisk er det jobben til mange hundre forskere å nekte å godta det hans data viser. Tross alt, hans funn motsier alle andres funn. Før de aksepterer hans resultater er de pliktige til å se på hans programvare og hans data for å prøve å duplisere hans resultat.

Men ingen gjør det. Ikke en sjel. Heller ikke ved offentliggjøring er det noen i pressen som sjekker resultatene – fordi også de vil at han skal ha rett.

Steve – den Kanadiske ingeniøren
Ikke før en Kanadisk ingeniør – la oss kalle ham «Steve» – ​​tok en titt på statistikken og ble nysgjerrig. Steve har arbeidet i gruvebransjen; han var tilfeldigvis også en prisbelønnet matematikkstudent på college. Han vet hvordan man leser store tallsett. Han vet hvordan god analyse ser ut.

Han vet også hvordan talltriksing ser ut. Han har sett falske anslag som selskaper bruker når de prøver å svindle folk. Deres resultater er for perfekte. Manns rapport ser like perfekt ut.

Så Steve begynner å grave. Først leste han Manns opprinnelige rapport. Han finner den en øvelse i obskuritet. Fra det han har publisert er det veldig, veldig vanskelig å si akkurat hvilke statistiske metoder Mann bruker, eller hvilke rådata han opererer med.

Dette er feil – vitenskap er ikke ment å fungere slik. Forskere er ment å opptre ryddig slik at andre kan følge med og gjenta deres forskning. Det faktum at hans forskning er så merkverdig antyder at Mann ikke ønsker at noen skal sjekke hans arbeid.

Men Mann har brukt offentlige tilskudd i sin forskning. Det betyr at han har en forpliktelse til å dele dataene. Steve kontakter ham, ber om informasjon. Han blir henvist til en nettside som ikke har informasjonen. Han prøver igjen – faktisk sender Mann ham et svært uhøflig brev som sier at han ikke lenger vil kommunisere med ham.

Hvorfor skulle Mann samarbeide? Steve er ikke en legitim forsker på dette feltet. Men Steve er nå sikker på at det er ugler i mosen og han gir ikke opp. Han får andre folk til å hjelpe ham. Endelig blir de henvist til en annen nettside, hvor de til sin overraskelse finner at noen tilfeldigvis har lagt igjen en kopi av FORTRAN programmet som ble brukt til å knase tallene. Det var ikke ment å være der Steve fant det – noe som er grunnen til at det ikke hadde blitt slettet.

Dessuten var det litt mer uforsiktighet – de fant et sett med data merket «sensurert». Steve kan ikke med en gang se hva som er viktig ved det, bortsett fra at et snes eller så av datasettene er utelatt fra sensurerte data. Steve ser på programmet. Han finner svikten ganske enkelt. Han prøver programmet på tilfeldige tall og innser at det nesten alltid gir den karakteristiske kurveformen som har forårsaket alt oppstusset.

Å finne ut av datasettene er mye vanskeligere. Steve kontakter en masse mennesker. Han gjør hva alle som sjekker disse tallene ville ha gjort, og han innser: Hvis noen hadde gjort jobben så ville mye av denne informasjonen allerede vært kjent. Jeg er den første personen noensinne som forsøker å verifisere disse forbløffende, unormale, politisk brennbare resultatene. Av alle forskere på dette fagfeltet som hadde et ansvar for å «revidere» forskningen før man godtar dataene, så har ingen av dem gjort det.

Endelig har han satt sammen alle de opprinnelige dataene. Det inkluderer mer enn bare tallene – det inkluderer «ekstrapolerte» data, noe som betyr at noen steder hvor det var hull i dataene, har Mann bare funnet på tall og plugget dem inn. Dette er slurvete og latskap. Men dette er bare begynnelsen.

Det vitale nå er at Steve forstår hvorfor de «sensurerte» datasettene er mindre enn de Mann brukte. Den fulle kildekoden inkluderer de misvisende resultatene som ikke skulle ha vært brukt. Men det «sensurerte» datasettet utelot disse dataene.

Dette betyr at Mann visste nøyaktig hva han gjorde. Dette var ikke en ulykke. Mann kjørte programmet på data uten villedende tall, og han kjørte det med villedende tall. Det han publiserte var de resultatene som passet hans ideologi på feltet. Hvor er Pressen?

Denne historien er sann
Hvem som helst som bryr seg kan selv bekrefte historien. Faktisk var en av de ledende vitenskapelige tidsskriftene forberedt på å publisere Steves resultater. Men så kuttet de gjentatte ganger før publisering i plassen de ville la Steves rapport ta opp i journalen.

Til slutt var plassen tidskriftet skulle tildele Steve så liten at tidskriftet selv konkluderte med at Steve kunne ikke fortelle sin historie med det antall ord, og derfor bestemte de seg for ikke å publisere det i det hele tatt.

I mellomtiden publiserte seriøse tidsskrifter Manns ubehøvlede svar på hva Steve la på nettsiden slik at alle kunne lese hva han hadde funnet ut. Merk: Steve lar alt av eget arbeid være tilgjengelig for alle – hvem som helst kan kontrollere dataene hans på hans webside.

Mann gjemmer fortsatt dataene, benekter alt og motangriper – men gir ikke full informasjon. Du må fortsatt drive detektivarbeid for å finne dataene.

Hva med journalistene – du vet disse prektige kvinner og menn som er så opptatt av «allmennhetens rett til å vite» – hvorfor er ikke de på sporet? Hvorfor hopper de ikke på sjansen til å avsløre en slik åpenbar svindel?

Tross alt er det nå regjeringer over hele verden som baserer sine beslutninger på Manns forfalskede rapport. Viktige beslutninger blir tatt. Skolebarn blir terrorisert med skremsler om hva som vil skje hvis Manns rapport ikke blir trodd og det handles deretter. Store pengesummer blir brukt. Folk behandler Manns Edle Sak som et korstog – og hans forfalskning er hovedvåpenet de bruker som bevis.

Hvor er pressen? Hvorfor er jeg i stand til å fortelle deg denne historien i full tillit til at svært få av leserne noen gang har hørt dette før?

Fordi Mann ikke rapporterer til noen regjering. Myndigheten der resultatet ble innlevert var et politisk FN-organ – Klimapanelet – det såkalte «Intergovernmental Panel on Climate Change».

Og Manns rapport er den berømte «hockeykølla» som «beviser» at global oppvarming ikke bare skjer, men akkurat nå skal vi være i den varmeste klimaperioden de siste tusen år. Aha! Du har hørt om rapporten?Pressen har skrevet om dette! Barna blir belært om dette på skolen!

Du har venner som ser på deg som en idiot eller jordens avskum fordi du ikke blir oppildnet av dette, skremt av dette og fast bestemt på å handle etter denne informasjonen. Bryr du deg ikke om fremtiden for miljøet?

Hvorfor har du ikke sluttet deg til denne Edle og nærmest Hellige Saken? Hvorfor har ikke regjeringen handlet for å redde verden fra denne mest forferdelige trusselen man kan tenke seg?

Det er som å lese Mathismoen i Aftenposten: Bortsett fra i visse mørke deler av oljeindustrien, er det ingen som bruker mye energi i disse dager for å prøve å fornekte global oppvarming.

En slik holdning er ikke bare falsk, men også fordummende falsk. Den viser en slik fundamental dumskap preget av dyp uvitenhet og sirkelargumentasjone kombinert med allergi mot fakta – mens Aftenposten faktisk i dag er stolte over slik journalistikk – at dette gjør leseren fortvilet fordi Aftenposten er en avis som engang var stolt over å ha solid bakgrunn for egne meninger.

«Når Klimapanelets hovedrapport foreligger har den blitt vurdert av tusenvis av forskere,» skriver man – men vi vet at ingen faktisk vurderte Manns rapport bortsett fra selvfølgelig, Mann selv; og ingen vurderte Santer bortsett fra like selvfølgelig, Santer selv – mens han turet frem og fjernet vurderinger fra noen av disse «tusenvis av forskere».

Med andre ord, pressen sjekker ikke faktaene. Man sprer istedet tøv. Det som egentlig skrives er: «Vi har Troen på Klimapanelet og alle andre som forfekter den globale oppvarming. Vi er så faste i Troen at vi nekter å lytte til alle som sier noe annet.»

Den eneste forskjellen mellom dette og tradisjonell religion er at ingen påkaller «Gud». Dette er bare religion, null vitenskap. Pressen er som fireåringer som setter fingrene i ørene og synger «La la la la» til de voksne har gitt opp og gått sin vei.

Hockeykøllesvindelen er en skandale vel så stor som svindelen med Piltdownmennesket. Større egentlig, siden så mye mer står på spill. Men fordi mediene er dominert av de edelt troende, så gjør de alt de kan for å dekke over svindelen for å hindre befolkningen i å oppdage sannheten.

Hva var de lugubre tallene Mann plugget inn for å få sine falske resultater? Moderne data fra årringer av bristlecone furu hvor de seneste årringer viste en bredde som normalt ville bety uvanlig varmt vær.

Men disse trærne vokste i nærheten av målestasjoner for temperatur som viste lavere enn vanlige temperaturer. Så i stedet for å være et tegn på varmere temperatur viser årringene faktisk til treets vekst grunnet økt CO2-nivå.

Selv overskriften på denne studien av bristlecone furu viste tydelig at bredere årringer ikke indikerte høyere temperatur. Men Mann anvendte dataene som om de gjorde det, for å produsere det ene datasettet som viste «varmere vær» (dvs. bredere årringer ) de siste årene, slik at den defekte programvaren kunne vise sin hockeykøllekurve.

Denne studien av bristlecone furu var ekte vitenskap. Manns bruk av den var bevisst uredelig.

Hvordan kan vi vite hva som er sant?
Alt dette kan kontrolleres. Jeg har ikke engang endret navn. «Mann» er Michael Mann; hans medforfattere på denne hockeykøllerapporten er Raymond Bradley og Malcolm Hughes. » Steve» er Stephen McIntyre, og forfatter av rapporten jeg rapporterer fra er Ross McKitrick, som er en klimaforsker. Deres rapport er et kapittel i den sterkt anbefalte og lettleste boka «Shattered Konsensus: The True State of Global Warming«, redigert av Patrick J. Michaels.

Vet du hva de Sanne Troende forskerne svarer på dette? Akkurat som den uvitende journalist. Man gjør ingen forsøk på å svare på konkrete utsagn. All uenighet avfeies med: «Alle forskere er enige om at global oppvarming finner sted, de som fornekter dette bør ignoreres.»

Hockeykøllesvindelen er bevist – men disse journalistene fatter ingen interesse for en slik ikke-nyhet.

Global oppvarming versus klimaendringer
Hvis du følger nøye med finner du ut at alarmistene har sluttet å snakke om global oppvarming de seneste årene. Nei, i dag heter det «klimaendringer». Vet du hvorfor?
Fordi det er 19 år siden vi hadde global oppvarming. Nå faller temperaturene.

Oppsann!

Saken er at det har gått mer enn 25 år siden alarmistene først reiste fanen for den globale oppvarmingen. De fortalte oss at «Hvis dette fortsetter» til 2010 eller 2020 så vil havnivået stige til kystbyene blir oversvømmet, hungersnød vil ramme oss alle, osv osv …
Å, du kjenner listen over profetiene. De bare flytter på datoene og gjentar de samme spådommene om igjen og om igjen.

Det er som det alltid har vært hos de religiøse dommedagssektene. Deres ledere kom stadig med profetier om den nært forestående dommedag. Når disse ikke slo til fikk man forklart at profetiene var riktige, det hadde bare oppstått en beklagelig liten feil med året de inntreffer. Deretter fulgte den samme profetien men med et nytt årstall, og slik går nå dagen hos de klimareligiøse …

Den nakne sannheten
Alle datamodellene er spinnville og gale. De har ikke bare feilet i å forutsi fremtiden, de kan ikke engang forutsi fortiden frem til i dag.

Det vil si, når de kjører sin programvare med data fra 1970-årene eller 1980-årene, og prediker hva som skal skje på 1990-tellet eller 2000-tallet, da viser modellene resultater som har absolutt ingenting å gjøre med kjente klimadata for disse tiårene.

Med andre ord, modellene kan ikke fungere uansett om de kommer fra Bjerknessenteret eller fra utlandet. Den eneste måten for å late som om de fungerer er å ta de kjente resultatene og deretter fikle med programvaren slik at man til slutt kommer til det resultatet. Det er ikke slik man bedriver ærlig vitenskap.

Hvorfor tar mange forskere så feil?
For det første, det fins ikke så mange forskere. Du hører til stadighet hvordan «alle» er enige om global oppvarming. Men hvem i alle dager er disse «alle»?

Jeg opplevde på en konferanse at de ble veldig sinte på meg for bare å ha stilt et spørsmål. «Jeg har en venn som er en klimaforsker og han sier at isen i Arktis definitivt er i ferd med å smelte!»

Men det er ikke spørsmålet, sa jeg. At vi har hatt global oppvarming er ikke engang spørsmålet. Spørsmålet er, hva er det som forårsaker global oppvarming eller nedkjøling eller andre klimaendringer? Er det menneskelige utslipp av karbondioksid eller noe annet? Din venn studerer studerer is i ett bestemt område. På hvilken måte er han egentlig kvalifisert til å snakke om det globale klimaet?

Det eneste svaret jeg fikk var svaret du alltid får når du utfordrer noens religiøse tro – raseri, forferdelse, og en vegring mot å snakke om dette lengre.

Dette skjer om og om igjen. Hvem er disse forskerne som er kvalifisert til å uttale seg? Det fins ikke så mange. Det er snakk om de relativt få forskere som studerer paleoklima og de som jobber med datamodellene i form av moderne datainnsamling, sortering og analyse.

Og her blir det nesten tragikomisk. Selv Klimapanelet som startet med den konklusjonen at vi hadde en menneskeskapt global oppvarming, de kunne ikke få sine husvarme forskere til å bli enige i at den globale oppvarmingen de siste tiårene av forrige århundre var forårsaket av menneskelig aktivitet.

Hva er driveren for det globale klimaet?
Vitenskap avgjøres ikke ved konsensus. Det avgjøres ved streng testing. Når en hypotese – eller en datamodell – ikke evner å tilsvare de faktiske reelle data, da forkastes den.

Dette er hva de virkelige klimaforskere gjør. De har de siste årene funnet at det er en meget nær sammenheng mellom globalt klima og variasjoner i mengden av stråling jorda mottar fra sola.

Lyset og varmen vi får varierer med jordens avstand til og posisjon i forhold til sola og mengden av stråling Sola sender ut. Jordens avstand og posisjon synes å bestemme de store sykluser – istidene – og solas variasjoner synes å bestemme de mindre klimasykluser.

Vi har historiske data som indikerer flere globale varmeperioder. Det var en i løpet av Romerrikets glanstid; så fulgte det global nedkjøling etter Romerriket (fra ca 600 e.Kr.) Den Middelalderske Varmeperioden kom rundt 950 e.Kr., etterfulgt av den lille istid fra rundt 1320 e. Kr.

Den lille istiden endte ca 1860. Du vil pussig nok legge merke til at de fleste rapporter om vår moderne global oppvarming starter med den lille istiden uten at tidligere varmeperioder er nevnt.

Men de nevnte varmeperioder er reelle og varmere enn i dag, kuldeperiodene er også reelle. Iskjerneprøver fra ulike steder rundt om i verden bekrefter dette, det samme gjør sedimentprøver fra havbunnen. Faktisk er prediksjoner basert på den ca 1500-årige solsyklusen bekreftet overalt.

Det fins nå minst like mye bevis fra den virkelige verden som støtter solsyklusen som årsak til klimaendringer – inkludert alle dagens klimavariasjoner forårsaket av skyer og hav – enn det var den gang tektoniske plater eller asteroide-forårsaket utryddelse for første gang ble klistret utover media som gårsdagens heteste vitenskapsnyhet.

Dette er ikke engang en hemmelighet. Boken Unstoppable Global Warming av Singer og Avery forteller oss hva media lett kunne ha rapportert til oss:

Den 16. november 2001 publiserte tidsskriftet «Science» en elegant forskningsrapport fra uangripelige forskere, her fikk vi jordas klimahistorie for de siste 32.000 år – sammen med informasjon om koblingen mellom vårt klima og sola.

De siterer Richard Kerr fra «Science»:
«… Klimaet for den nordlige Nord-Atlanteren har varmet og avkjølt seg ni ganger de siste 12.000 årene i takt med voksende og avtagende solaktivitet.»

Og Kerr siterer glasiolog Richard Alley fra Penn State:
«… dataene er tilstrekkelig overbevisende til at solas variabilitet nå er den ledende hypotese for å forklare den ca 1500-årige oscillasjon av klimaet vi har sett siden siste istid, inkludert den lille istid i det 17. århundre».

Vi snakker ikke om klovneri fra amatører. Dette er ledende forskere som gjør bunnsolid forskning.

Og andre forskere har funnet data som korrelerer tett med funnene over fra hele verden. Med andre ord, solas oscillasjoner forklarer fullstendig de globale variasjonene i klimaet.

Det motsatte er tilfellet med dogmet om den alarmerende globale oppvarmingen. Påstanden om menneskeskapte utslipp av Karbondioksid latterliggjøres ved det faktum at 2/3 av oppvarmingen siden 1860-tallet skjedde før 1940, i en tid da menneskelige CO2-utslipp var totalt ubetydelige. Og vi hadde betydelig global nedkjøling mellom 1940 og 1975, som var starten på perioden med sterk vekst i menneskeskapte CO2-utslipp.

Ja, CO2-nivået stiger. Men enhver drivhusvarme synes å være nøytralisert av den nylig oppdagede «Pacific Heat Vent.» Videre er CO2-«utslipp» med på å gjødsle vegetasjonen for den tiden CO2-nivået har steget.

Global oppvarming – løsninger?
Vi kan ikke stoppe global oppvarming eller nedkjøling. Vi har rett og slett ikke makt eller evne til å gjøre det. Vi kan ikke varme opp eller kjøle ned solen; vi kan ikke endre jordens bane rundt sola eller endre jordas posisjon. Det ville være idioti å prøve, i tilfelle slike ufattelige krefter skulle komme innenfor vår rekkevidde.

Så det faktiske forholdet er at så lenge den menneskelige rase vedvarer, vil vi fortsette å ha istider og varmere mellomistider med relativt små svingninger i sistnevnte, slik som den lille istid, varmeperioden i 1930-årene og vår nåværende omtrent like varme varmeperiode.

Faktisk er den varmen vi har akkurat nå ikke fullt på høyde med varmen vi hadde som toppen av den Middelalderske varmeperioden (et faktum som klimapanelet, Mann og andre har prøvd å bagatellisere eller benekte), det er et ypperlig klima som gjør livet bedre for folk over hele verden. Det er de kalde periodene som forårsaker hungersnød og tap av befolkning grunnet sykdom og naturkatastrofer.

Vi bør være takknemlige
I stedet blir vi bombardert med skremsler, hvor hver og en av dem er enten falsk eller en normal del av jordens klimahistorie. Menneskeheten bør tilpasse seg den uunngåelige oppvarmingen og nedkjølingen forårsaket av solaktiviteten, fremfor å ødelegge den globale økonomien ved å bekjempe noe som ikke er forårsaket av menneskelig aktivitet.

Fordi de «løsninger» foreslått av alarmistene ikke løser noe – og de innrømmer slev dette! Den drastiske Kyoto-avtalen som i liten grad ble oppfylt, hadde ingen effekt på global oppvarming, selv om denne teoretisk skulle ha vært forårsaket av menneskelige utslipp av CO2.

Du forstår? Når Al Gore gnåler om alt vi må gjøre for å redde verden, så vet han – og alle hjemlige aktører involvert i den globale alarmistbevegelsen vet – at ingen av deres drastiske forslag vil ha den minste effekt på klimaet, selv om klimaet fungerte på de måten de i sine fantasier tror det gjør.

Så hvorfor foreslår de slikt? Det er mange personlige motiver, selvfølgelig, men når du ser på ikke-løsningene de foreslår, er mønsteret klart. De prøver ikke å bekjempe klimaendringer. De prøver å straffe de vestlige demokratier for å være rikere enn resten av verden.

Det finnes løsninger på det problemet, men de involverer stabilisering av dårlige regjeringer, økt internasjonal handel, samt gjøre usikre deler av verden tryggere, slik at de alle kan ta del i den globale veksten.

Det som betyr noe her og nå, er at verdens forskere skiller lag med kirken for global oppvarming. Det er en falsk religion. Den er basert på løgner og forfalskede data, og deres ledende profeter vet at hverken planeten vår eller sola samarbeider med dem.

Det er på tide at skolesystemet vårt slutter å godta dette falske klimaevangelium og istedet forholder seg til den virkelige verden. Våre barn og barnebarn må få lære om solsyklusene. Hele dogmet om den menneskeskapte globale oppvarming sammen med Hockeykøllesvindelen, bør bare undervises som enda et eksempel (etter bl.a Piltdownmennesket) på hvordan vitenskapen blir pervertert når ideologien erstatter faktaene.

La oss avslutte med å le av ideologene som prøver å late som om enhver kritikk av klimaalarmismen er idiotisk og uvitenskapelig. Det er de som ignorerer faktaene; de er de som satser på troen alene uten bevis. Og viktigst, det er alarmistene som fremfor å svare på spørsmål prøver å kvele ytringsfriheten.

Den globale klimaalarmismen er en antivitenskapelig religion som prøver å indoktrinere og tvangskonvertere alle mens man undertrykker dissens og kjetteri. Mediene er deres marionetter og nyttige idioter.

La oss kreve fra nå at hver gang lokale aviser, radio eller TV omtaler klimaendringer, så skal de legge frem fakta som viser solaktiviteten, jordens virkelige klimahistorie og fakta om hva CO2 faktisk gjør i atmosfæren.

Det må bli slutt på at media formidler andres løgner. Det er på tide at media setter seg inn i vitenskapen og får ut det riktige budskapet: Det er sola som styrer klimaet.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

7 kommentarer

 1. Stein Austveg påpeker at djevelen ligger i detaljene. Det er når feil i hovedpunktene ikke allerede er åpenbare. For Mann et als. Hockeykølle gjelder feil over hele linjen. Dette er grundig dokumentert gjennom flere hundre publikasjoner innen naturvitenskap, arkeologi og historiske beskrivelser av en rekke forhold. Mer enn 1000 forskere fra en rekke institusjoner i mer enn 40 land har dokumentert Middelalderens varmeperiode med verdier ca 0.7 C over dagens temperaturer. I 86 av 89 bøker omtales også den Lille istid som en kald periode – den fikk heller ikke Mann med seg. Et omfattende materiale viser dens eksistens og de negative klimatiske effekter.
  Det var dette materiale Mann hadde å forholde seg til, inklusive systematiske reviewer fra verdens ledende klimaforsker på 1900 tallet Hubert Lamb. Men Mann brød seg ikke noe om det. Han benyttet sin egen metode som i hovedsak var basert på at han ikke sentrerte sine data, noe som er uvanlig ved bruk av multivariabel statistikk. Han hadde en særdeles mangelfull adminsistrering av sine data, noen var tilføyet andre var kuttet bort (trunkering). Alt dette ledet til hans Hockeykurve. Når verdens ledende professor innen computational statistics, Edward Wegmann, etterprøvde ved egne beregninger var Manns kurve ikke reproduserbar, mens McIntyre/ Ross sine resultater kunne reproduseres. Den andre komiteen ledet av North svarte på spørsmål under Kongresshøring at de hadde det samme syn som Wegmannkomiteen på arbeidet.
  Men det verste Mann et al hadde gjort var at de fjernet treringdata fra tiden etter 1960 fordi de viste temperaturreduksjon. Dermed erstattet de proxydata med reelle instrumentmålinger og ga dette stor vekt. Det måtte gå galt vitenskapelig og like sikkert ville man reprodusere Hockykurven i 9 999 av 10 000 tilfeller. Så da kan man fjerne treringer fra datasettet når det ikke passer samtidig som man «entydig» konkluderer tilbake i tid basert på – ja nettopp treringer.
  Og Climategatemailene viser jo de lite vitenskapelig baserte prosessene som ledet frem til konklusjonen omtalt i bl.a en mail fra Briffa om at mellom behovene til vitenskapen og IPCC vant ikke alltid vitenskapen. Men det verste er jo at IPCC valgte Mann som leder av dette kapittelet i rapporten. Han hadde dermed kontroll og fikk som fersk dr. kandidat gjennomslag for sitt syn stikk i strid med verdenslitteraturen innen feltet. Og det «ringte ingen bjelle» hos IPCCs «verdensledende» ekspertpaneler som etter IPCCs mening gjennmomfører feilfrie reviewprosesser.
  Dette ev de unike hendelser i vitenskapens historie, og her er det ikke bare tilfeldige feil som er begått.

 2. Historien om Mann og hans Hlckeystick er skremmende og stygg.
  Andrew Montford har utgitt boken THE HOCKEYSTICK ILLUSJION hvor han beskriver de vanskeligheter som Stephen MicKitrick hadde.
  Det som er kanskje enda mer deprimerende er den goodwill den samme Mann fremdeles oppebærer i store miljøer. Normanlt skulle han for lengst ha blitt forvist til skammekroken. Det motsatte skjer. Han anmelder alle som har den frekkhet å si ham imot, og han får støtte.
  Klimadebatten er forunderlig og uforståelig på mange andre måter også. Hva er f.eks. årsaken til at nær sagt en unison verdenspresse og alle politikere er i ferd med å virkeliggjøre varmistenes ønske om å ødelegge verdens økonomi gjennom en stupid energipolitikk, som er basert på en ikke-sak?
  En blir ganske oppgitt av enda å høre om 2-graders-målet og viktigheten av å begrense utslipp av CO2.
  Christopher Monckton kan desverre ha rett i at alarmistene ikke bryr seg om klima. De er bare opptatt av å ødelegge for dagens pengepolitikk. FN vil fremdeles ha en verdensregjering som kan diktere oss.

 3. Mann fortsetter å tråkke i salaten, sammen med andre står han bak den nylige historien om golfstrømmen som surkler på det siste.

 4. Det ville vært spennende å (for)følge/ettergå alle Aaslids påstander. Som bl.a. Sandberg sier når han får frikjent den ene dømte etter den andre: Det er i detaljene …. Men her er det for mange detaljer. Jeg anbefaler defor en kortversjon: kikke litt på proxydata: Hva kan man trekke ut av hva den store Mann selv skriver i sin bok om »krigen» om sannheten om global oppvarming? Hvilke slutninger kan man trekke ut fra Manns egen beskrivelse av hvordan han plutselig fikk noen TILFELDIGE (iflg. ham selv) resultater da han jobbet med sin doktorgrad, resultater som fikk en verdensberømmelse ut over alle grenser?
  Jeg tillater meg å spørre: Alle som har den minste kjennskap til svindel innen forskning, kjenner de igjen framgangsmåten? Er det noe sørgelig velkjent med Manns stil når han oppdaget sannheten, og påfølgende fanatiske forsvar overfor en helt alminnelig vitenskapelig innvending? Slike lettvinte kjendisforskere finnes innen alle fag, men sjelden har vel noe kostet så mye som politikeres tro på hockeykølla. Siste nummer av CICERO’s nettmagasin KLIMA har begynt å tvile på nytten av biodrivstoff. En god begynnelse, men det er langt fram til skadevirkningene av troen på Manns fantasier er rettet opp.
  Egentlig er historien verre enn en påskegrøsser. Bare godt jeg ikke er amerikaner og risikerer å komme i Manns rekke av politianmeldelser av vantro.

  1. Stein Austveg: jeg anbefaler at du ser på dette og belegger dine utsagn med noe konkret.

  2. Orson Scott Card er forfatteren her, han har passet på å forholde seg til en enkelt og veldig lesverdig bok det er referert til i teksten. I tillegg har har basert seg tungt på ett kapittel om Hockeykølla fra «Boken Unstoppable Global Warming av Singer og Avery»

   Jeg kan derfor ikke kreve noe eierskap til påstander her.

   Forøvrig foretrekker jeg klimaforsker Judith Currys akademiske karakteristikk av Dr. Mann og hans hockeykølleforskning:

   «Den er sluttresultatet i en uredelig vitenskapsprosess»

   Disse 7 ordene inneholder to muligheter, A inneværer at prosessen i seg selv er uredelig og forskerne har kun rollen som nyttige idioter. B innebærer at en eller flere av forskerne er uredelig.

   Utover dette er det hverken ønskelig eller nødvendig for meg å ta i bruk ord som kjeltring, svindler eller sjarlatan om Michael Mann. Andre har allerede gjort dette med stor treffsikkerhet og det er komplett umulig for meg å motbevise slike påstander.

Kommentarer er stengt.