Det er SOLA som styrer klimaet

Når Utdanningsforbundet indoktrinerer!

Utdanningsforbundet er lærernes fagforening og man skulle i utgangspunktet tro at de har respekt for skolens formålsparagraf som lyder «Elevane skal lære å tenkje kritisk…». Men nei, det har de vist klart at de ikke har, og når kritiske akademikere påpeker dette så setter forbundet opp sin egen stråmann som de diskuterer med for å skjule det pinlige faktum at utdanningsforbundet er blitt indoktrineringsforbundet. I dette oppslaget følger vi den alltid iherdige og korrekte kjemiker og klimarealist Erik Bye i hans forsøk på å få Utdanningsforbundet tilbake på riktig spor.

På fottur i salatbollen
Utdanningsforbundets ekskursjon til salatbollen startet i Dagsavisen 15.april 2014 med nestleder Steffen Handals kommentar som hadde denne saftige ingressen: «Mange elever går ut av skolen som klima¬skeptikere. Det må det bli en slutt på, mener Utdanningsforbundet».

Utdanningsforbundet har lagt merke til at 1/5 av elevene slett ikke lar seg lure av klimapropagandaen i skolen og at så mye som halvparten av elevene er av den oppfatning at mindre enn halvparten av klimaendringene er menneskeskapte – noe denne halvparten av elevene forøvrig har til felles med den seriøse delen av klimaforskningen (bare 0,3% av forskningen mener mer enn 50% er vår skyld). I et anfall av politisk korrekthet har nestleder Steffen Handal bestemt – helt uten å ta opp dette på demokratisk vis i sitt forbund – at dette skal det bli en slutt på.

Lavutslippsbarn!
Dette oppslaget i Dagsavisen i regi av journalist Tor Sandberg er forøvrig verneverdig grunnet den fantastiske avslutningen hvor vårt språk berikes med nok et eksempel på klimanytale: «lavutslippsbarn» – Sandberg har snust seg frem til en vis mann som kan fortelle oss hva som skal til for at foreldrene skal få lavutslippsbarn!

2711_erik_byeKunnskap trumfer alt!
Dr. Philos Erik Bye gir Handal et solid svar i Nye Meninger i samme avis 25.april, som til nå er lest av 3540 personer: «Kunnskap trumfer alt. Det Norge trenger er aktive selvstendig tenkende individer, ikke passive deltagere, ute av stand til å tenke selv eller stille kritiske spørsmål om samfunnsutviklingen. Dette vil ikke Utdanningsforbundet ha noe av.»

Hvordan lyder dette? Skolen skal altså bestemme hva elevene skal mene om klimaendringene. Kritiske spørsmål og holdninger tillates ikke. Så langt jeg kan lese dette, strider dette mot skolens oppgave. Elevene skal da læres opp til kritisk, selvstendig tenkning? En skulle tro at skolens oppgave var å utdanne kritisk tenkende borgere, som kan være aktive deltagere i samfunnsutviklingen, ikke passive tilskuere, uten noen egen mening? Dette oppnås normalt gjennom lesing av tekster, øvelse og praksis i kritisk kildebruk, og gjennom diskusjoner med andre elever. Dette oppnås ikke gjennom meningsterror! Er det virkelig meningen at elevene akkurat i klimasaken skal være ensrettet, autoritetstro og lydige overfor lærerens og skolens budskap? Og budskapet skal altså bygge på IPCC’s modellerte klimasyn?
Et raskt blikk på formålsparagrafen fortalte meg at Utdanningsforbundet er på ville veier. Jeg fant:
«Elevane skal lære å tenkje kritisk…». Etter min mening er holdningen til forbundet så graverende at jeg vil påstå at de bryter formålsparagrafen i norsk skole.

Ja, Utdanningsforbundet bryter skolens formålsparagraf.
Erik Bye henvender seg så til Det Kongelige Kunnskapsdepartement hvor de i sin visdom ruger på saken i 4,5 måneder før de gir dette svaret som bekrefter at Utdanningsforbundet er på ville veier.

Klarere kan det vel ikke sies. Med sitt utspill som er gjentatt i UTDANNING 9/2014 bryter Utdanningsforbundet skolens egen formålsparagraf. Erik Bye henvender seg så til forbundet (13. oktober 2014) med følgende spørsmål som presenteres i forbundets blad UTDANNING 20. januar 2015:
1) Hvordan har dere tenkt å oppfylle formålsparagrafen, og samtidig fjerne skeptiske elever i skolen?
2) Basert på forbundets utspill i Dagsavisen og UTDANNING, hva slags elever er det dere ser for dere i fremtidens samfunn?
3) Er det virkelig riktig at dere foretrekker passive tilskuere, elever som ikke er i stand til å tenke selv, og som er avhengig av at skolen og læreren forteller hva de skal tenke og mene?

De fleste som tramper i salatbollen evner å stå musestille
Utdanningsforbundet har valgt en annen taktikk, som man ser av overskriften under her tar man med seg en stråmann oppi salatbollen og med denne nye debattpartneren kan man snakke om noe helt annet og med stor politisk korrekthet og et enda større innslag av bærekraftige floskler vinne debatten!

Erik Bye purrer på manglende svar fra Utdanningsforbundet 2. februar, og får svar 6. februar:
«Vi viser til ditt åpne brev av 13. oktober 2014,
Vedrørende åpent brev om utdanning for bærekraftig utvikling.
Utdanningsforbundets politikk for utdanning for bærekraftig utvikling ble vedtatt på landsmøtet i 2012:
Utdanningsforbundet viderefører sitt engasjement i klima og miljøspørsmål. I allianse med andre aktører vil vi fortsatt arbeide for å skape et grønnere samfunn. Vi vil bidra både som yrkesutøvere og ansvarlig samfunnsaktør. Vi vil også stille krav til myndigheter, skole- og barnehageeiere om å sikre kunnskap og vilkår som gjør det mulig å realisere forpliktelsene. I neste landsmøteperiode vil Utdanningsforbundet legge vekt på arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling. Målet er at utdanning for bærekraftig utvikling skal få en sentral plass i utdanningsløpet. Vi vil i dette arbeidet følge opp våre forpliktelser og formidle verdier og kunnskap om bærekraftig utvikling. Vi vil bistå tillitsvalgte i deres arbeid og sikre at de har nødvendig kompetanse og verktøy for å kunne bringe temaet opp i møte med arbeidsgivere og medlemmer. Utdanningsforbundet vil påvirke myndigheter, arbeidsgivere og barnehage- og skoleeiere slik at de legger forholdene til rette for å realisere målene om utdanning for bærekraftig utvikling. Dette kan blant annet gjøres gjennom styringsdokumenter, arbeidstidsordninger, grunn-, etter- og videreutdanning.»

Ved første øyekast er dette svaret nærmest et: God dag mann økseskaft. Utdanningsforbundet svarer ikke på min henvendelse overhode, de berører ikke temaet «klimakritiske elever i skolen». Dette må i det minste sies å være noe overraskende. Men, ved nærmere ettersyn er dette helt åpenbart: Utdanningsforbundet har selv endret temaet på min henvendelse. Fra: «Klimaskeptiske elever i norsk skole» til «Vedrørende åpent brev om utdanning for bærekraftig utvikling». Og så svarer de på dette spørsmålet, som altså ikke er stilt.
De svarer ikke på mine spørsmål. De henviser til at undervisningen i naturfag skal bygge opp under «bærekraftig utvikling». Men noen bevisst holdning til sitt brudd på formålsparagrafen gir de ikke uttrykk for. Sitt krav om å «fjerne» klimaskeptiske elever blir oversett fullstendig. Er ikke dette noe tema for skoleverket?
Årsaken er antakelig at dette utspillet til forbundet er så pinlig at de gjør det de kan for å gjemme det bort, for å unngå at det omtales offentlig og for å unngå at det offentlige flomlyset blir satt på saken.
Svaret fra Utdanningsforbundet vil bli fulgt opp!

Et skrekkeksempel på indoktrinering i skolen!
Læreboka Tellus 10 brukes av mange 10. klasser i Ungdomskolen. Den er et skrekkens eksempel. Det er bare CO2 som omtales som klimafaktor, fossilt CO2 er verstingen og all tvil blir lagt til side: vi har menneskeskapte klimaendringer. Og Hockey-kølla blir brukt for å illustrere temperaturutviklingen. Her er en omtale av boka fra UTDANNING 13/2009.

Konklusjonen?
Utdanningsforbundet er intet blivende sted for lærere som tar skolens formålsparagraf seriøst, den oppvakte lærer som tar sitt yrke seriøst trenger helt åpenbart en ny fagforening.

Foreldre med barn må spørre seg selv om man kan ha tiltro til en skole hvor Utdanningsforbundet forlanger at lærerne hverken skal tenke selv eller ha fokus på å oppfylle skolens formålsparagraf.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

Kommentarer er stengt.