Det er SOLA som styrer klimaet

Om påskeegg, isbjørn og NRK

Det hører med til påsketradisjonen at man er opptatt av egg, og vi kan i dag omtale en højdare i så måte, hvor NRK i regi av Torill Ustad Stav på Tromskontoret lager påskeomelett ved å knuse en rekke egg. Først fremmer man den åpenlyst absurde men eggende påstanden at isbjørnen må spise egg for å overleve. Samtidig fyller den jevne NRK-journalist sin ukentlige kvote for politisk korrekte klimainnslag med isbjørn i hovedrollen, mens man til slutt greier å bekrefte at man i NRK fortsatt bedriver journalistikk av romkvinnekvalitet. Selv om man legger til grunn NRK’s kvalitetskriterier for journalistikk, så er det klart at journalisten her virkelig har lagt et egg..

polarbear-eat-garbageIsbjørnens meny?
Den er relativt ensformig siden isbjørnen stort sett inntar næringen den trenger i vårsesongen, hvor menyen i hovedsak består av ringsel, ringsel og ringsel. Med en sterkt voksende stamme av isbjørn både på Svalbard og andre steder, så er selvsagt dette relativt kjedelig for ringselen. Enda kjedeligere er det for de grønne og deres marionetter i journaliststanden at disse hvite kosebamsene som i årtider har vært selve ikonet på klimadommedag, nå er blitt så tallrike at de i store områder har spist opp det meste av ringsel – på Svalbard er ringselen utrydningstruet grunnet de tallrike isbjørnene, som derfor helt sel-følgelig må justere kostholdet uten at det ligger noen krise i dette. Vi overlater til Frk Ustad Stav selv å vurdere om isbjørnene på bildet over har funnet seg en ringsel, et påskeegg eller andre former for bamsemums på denne søppelfyllingen på Novaya Zemlya.

Isbjørn_går_på_loffenSom kjent for alle som ferdes i Arktis er isbjørnen i likhet med andre bjørner altetende, og etter vårfesten på den særdeles næringsrike ringselen kan den gå opptil 8 måneder uten å ta til seg noe særlig mer føde. Men byr anledningen seg, så tar den mer næringsfattig mat i form av alt fra bær og reinsdyr til tilreisende blondiner. Bildet viser brød dumpet fra en Russisk atomubåt og som man ser går isbjørnen gjerne på loffen.

I dette NRK-innslaget kan man more seg over en politisk korrekt ornitolog fra Nederland som lar seg sjokkere av at opptil et par dusin isbjørner kan ha lært seg tilstrekkelig med fjellklatring til å få tak i noen egg fra de få sjøfuglene som ikke har funnet seg en god nok fjellside til reiret sitt. Åpenbart skjønner ikke journalisten at hun leser en søknad fra ornitologstanden – også de bruker klimakrisen for å fiske til seg forskningsmidler.

Isbjørnvrøvlet tar ingen ende i NRK
Det kan være tøft å være isbjørn. Først er det bikkjekaldt der man bor, og kaldere skal det bli. For det tredje biter noe av maten godt fra seg – hverken hvalross eller spekkhugger vurderes som trygt kosthold av den erfarne isbjørn. Derimot spiser de eldre hannene gjerne opp et større antall av sine yngre kolleger. Den kannibalismen begrenser isbjørnstammen i betydelig grad i tillegg til at det blir mindre konkurranse om damene, uten at noen er utrydningstruet av den grunn.
Attpåtil må isbjørnen finne seg i at horder av fotografer og såkalte forskere invaderer isbjørnens habitat, tiltrukket av alt vrøvlet som skrives om isbjørn både i NRK og andre steder hvor journalisten tar utgangspunkt i at alt man leser må være sant hvis det dreier seg om artsutryddelse eller klimakrise. Vrøvl som tar oppmerksomheten vekk fra reelle utfordringer med miljøet.

Polar Bear Science – nettstedet for saklig isbjørninformasjon
Da både folk flest, mange forskere og ikke minst isbjørnene selv har sett seg lei på all den håpløse journalistikken om arten, så har behovet for seriøs informasjon resultert i nettsiden Polar Bear Science, og vi anbefaler oppegående jounalister både i og utenfor NRK til å bruke denne kilden hver gang man trenger saklig info om alle forhold rundt isbjørn og deres habitat. Den svært erfarne zoologen Susan Crockford fra Britisk Columbia står for driften av nettstedet.

Isbjørnstammen er økende!
Antall isbjørn er økende for nesten alle lokale stammer av arten og en opptelling hvor man ikke har tatt med lokale stammer der man mangler data, viser at det fins ca 25.000 isbjørn, noe som kan være en femdobling av arten de siste 50 årene. Åpenbart er det vanskelig å tenke så langt i NRK som til at varmblodige pattedyr stortrives og formerer seg med den ørlille globale oppvarmingen vi hadde i siste halvdel av forrige århundre.

Også havisen rundt Svalbard er økende, til tross for jamringen om det motsatte fra journaliststanden. Isen nå i 2015 har for vårsesongen større omfang enn både fjoråret og 2012 og med den gryende kalde fasen i Golfstrømmen vi skal nå ta fatt på nedturen i den 65-70-årige syklusen i Arktis som menneskeheten utenfor NRK har kjent til i århundrer. Spørsmålet om hvor journalistene finner alt isbjørnvrøvlet man ser i media skal vi la ligge til en annen gang, men det er mer enn litt pussig at sluddernivået er høyest i deler av miljørørsla. Vi avslutter med en tegning.
posterbear

Abonner på Klimanytt:

Kategorier