Det er SOLA som styrer klimaet

Kull stadig mer populært i Øst-Asia

Kull er i skuddet nå. De raskt voksende økonomiene i Øst-Asia har et enormt energibehov, og det satses derfor mye på å sikre tilgangen til rikelige mengder energi til en lavest mulig pris. Unntaket er Nord-Korea hver Earth Hour feires hver time hver dag hele året.
Denne store satsningen på kull er en sterk indikasjon på at det går mot en klimakollaps på det kommende klimamøtet i Paris i desember.

Øst-Asias dominerende økonomier satser stort på kull
Kinas økonomiske vekst har i flere tiår skjedd med økt forbruk av kull, noe som har gitt stor luftforurensning.
Det satses på sol og vind i en viss grad både i India, Kina og Japan men den største innsatsen i alle tre land går nå på kull etter beslutninger tatt i Tokyo og New Delhi. Sistnevnte skal som kjent doble forbruket av kull innen 5 år.
Kull er nå er tilgjengelig internasjonalt til en lavere pris enn på lenge siden produsentene i USA må eksportere stadig mer av produksjonen og fordi veksten i Kina er lavere med mindre kullimport. Kina satser i tillegg på konvertering av kull til gass slik at man får ned luftforurensningen, men de trenger mer tid for å få det til i stor skala.

Japan går nå for kull
Japan har stadig vanskelig for å få igangsatt atomkraftverkene sine, og de har nå hele 43 kullkraftverk under bygging eller under planlegging, hvis vi skal tro dette oppslaget. Japan har i motsetning til India og Kina ingen vesentlige kullforekomster.
Med Japans foreliggende planer om klimakutt på 80% innen 2050, så vil «utslippene» fra disse kraftverkene utgjøre halvparten av Japans samlede utslipp. Det kan bety at Japan ikke tar sine såkalte klimapolitiske forpliktelser særlig seriøst – Japans oppførsel på det kommende klimamøtet i Paris vil fortelle oss mer om hvor de står, men landet har ikke akkurat vært en entusiastisk pådriver i kampen mot klimadommedag. Den eneste energimiksen som tillater Japan å både dekke energibehovet sitt OG få ned «utslippene» er en gjenåpning av det de har av atomkraftverk med eller uten en modernisering.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier