Det er SOLA som styrer klimaet

Minne-markering for CO2-hypotesen

Av Magne Dvergsdal

Vi gjengir et innlegg fra Klimarealist Dvergsdal med gode råd til NRK, det har tidligere har vært på trykk i Firdaposten.

Dersom dagens utvikling av klima held fram, bør NRK den 1. oktober 2016 ha ei minnemarkering for hypotesen om CO2 si rolle som klimapådrivar. Vi vil på den datoen ha hatt 20 år utan oppgang i temperaturen på Jorda. På same tid vil vi i desse 20 åra ha hatt ein auke på omlag 40% i utslepp av klimagassar. Klimautslepp vert under markeringa høgtideleg fjerna frå ordlista til NRK-reportarar.

Under ei slik minnemarkering bør dei politiske partia på Stortinget som har støtta klima-forliket vere inviterte. Men også personar som AL Gore som fekk Nobelpris for sin film om klima og månelandingekspert Jens Stoltenberg må inviterast. Vi må heller ikkje gløyme Gro Harlem Brundtland som lanserte sin eigen filosofiske teori om drivhuseffekten.

Ingunn Solheim bør leie markeringa sidan ho har hatt fleire debattar der ho har teke som utgangspunkt at klimaendringar vert styrt av våre utslepp av klimagassar. Vår nye klimastjerne, Rasmus Hansson bør også vere blant æresgjestene. Vår kronprins med ektemake bør inviterast som ivrige klimaentusiastar. Ei slik markering bør vere storslått og i samsvar med alle dei milliardane vi har sølt bort på klimatiltak som tydeleg ikkje har verka. I ei slik sorg-markering må vi også ta med folk frå Cicero og Bjerknessenteret som i årevis har kjempa tappert for å bevise at utslepp av CO2 er skadeleg for klimaet og som kanskje må finne seg anna arbeid i tida framover.

Kva seier NRK om ei slik markering?

Eller vil dei halde fram i nye 20 år med indoktrinering av det norske folk om årsakene til endringar av klimaet på Jorda?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

14 kommentarer

 1. Jeg foreslår at også Kongen blir invitert til markeringen i NRK. Som landets øverste leder og general, har han benyttet mange anledninger til å henvende seg til det norske folk. Nyttårstalene i flere år er brukt til å «ta vare på vår jord», underforstått: å få klimaet under kontroll.

  Tidligere Miljøvernminister Erik Solheim bør også få anledning til å være tilstede ved en slik skriftemulighet. Han har jo sammenliknet skeptikere med de som nærmest fortsatt mener at jorda er flat, og med med den grupperingen som fornekter at Hitler startet 2. WW.

  Nåværende Klimaminister Tine Sundtoft er også en naturlig deltager ved denne anledningen. Hun har jo til stadighet lagt avgjørende vekt på at Norge skal være ambisiøse i kampen mot gassutslipp. Et sånt ambisjonsnivå basert på vårt mikroskopiske 0,3 % utslipp kvalifiserer til en markeringsbillett.

  Direktøren for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, bør også kunne vurderes som en mulig deltager. Hun representerer den fagbyråkratiske rådgiverfunksjonen til Regjeringen. Hun legger grunnlaget for CO2-avgiften uten å ha noen dokumentasjon på CO2-risiko for helse, miljø og klima. Hun minner påfallende om komiske Ali, i strømmen av all AGW-falsifiserende informasjon i dag.

 2. Hypotese brukes i tilfeller der man er tilstrekkelig konkret til at man kan falsifiseres ved observasjoner i naturen. Som vist her http://bit.ly/1mCXicJ
  er ikke dette gjort, og da kan man kun snakke om et dogme.

  Dogmer er vanlige innen religionen og har intet med vitenskap å gjøre. Du finner mer om dette innen vitenskapsfilosofien, Popper, Kuhn m.fl.

  1. Her er en fagfellevurdert og publisert kommentar til Gerlich og Tscheuschner som du viser til, som tilbakeviser deres funn:
   http://www.worldscientific.com/…/10.1142/S021797921005555X
   I tillegg har jeg funnet en blogg (klipp)

   Moderator påpeker følgene:
   1. Lenker til blogger skrevet av folk uten akademiske kvalifikasjoner er under det kvalitetsnivået vi ønsker her og bidrar ikke til meningsfylt diskusjon. De klippes derfor vekk.
   2. Ved lenking til seriøse kilder, vennligst lenk direkte til kapittel og riktig side så lesere slipper å lete etter det som muligens ikke er der.

   1. Jeg tar poenget om at det ikke er bra å lenke til blogger i en vitenskapelig diskusjon, men dere kommer med så pass mange udokumenterte påstander uten kildehenvisning selv. Hvis det er greit med «lekfolksdiskusjoner» og populariserte framstillinger av temaet på klimarealistene.com, burde det vel ikke være noe verre å vise til andre nettsteder som gjør det samme? Nok om det.

    Den publiserte artikkelen jeg henviste til er dessverre bak en betalingsmur. Den er bare 24 sider lang og viser til mange feil i Gerlich og Tscheuschners artikkel (på 115 sider). Jeg syns det er underlig at dere har valgt å fjerne lenken bare fordi jeg ikke har vist til kapittel/sidetall. Jeg poster den derfor på nytt.
    http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S021797921005555X

    Her er sammendraget:
    In this journal, Gerhard Gerlich and Ralf D. Tscheuschner claim to have falsified the existence of an atmospheric greenhouse effect.1 Here, we show that their methods, logic, and conclusions are in error. Their most significant errors include trying to apply the Clausius statement of the Second Law of Thermodynamics to only one side of a heat transfer process rather than the entire process, and systematically ignoring most non-radiative heat flows applicable to the Earth’s surface and atmosphere. They claim that radiative heat transfer from a colder atmosphere to a warmer surface is forbidden, ignoring the larger transfer in the other direction which makes the complete process allowed. Further, by ignoring heat capacity and non-radiative heat flows, they claim that radiative balance requires that the surface cool by 100 K or more at night, an obvious absurdity induced by an unphysical assumption. This comment concentrates on these two major points, while also taking note of some of Gerlich and Tscheuschner’s other errors and misunderstandings.

    1. Når man ikke skjønner det man leser, så går det ikke bra. Du kan også sjekke de akademiske kvalifikasjonene til de som har levert det sitatet ditt, der står det særdeles tynt til da flere bare er studenter.

     Her er svaret fra G&T, og leser du videre i lenken her så ser du en knusende ordbruk og en sarkasme som man sjelden ser innen akademia – for her er det virkelig barnehagen mot akademia.

     It is shown that the notorious claim by Halpern et al. recently repeated in their comment that the method, logic, and conclusions of our «Falsification Of The CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics» would be in error has no foundation. Since Halpern et al. communicate our arguments incorrectly, their comment is scientifically vacuous. In particular, it is not true that we are «trying to apply the Clausius statement of the Second Law of Thermodynamics to only one side of a heat transfer process rather than the entire process» and that we are «systematically ignoring most non-radiative heat flows applicable to Earth’s surface and atmosphere». Rather, our falsification paper discusses the violation of fundamental physical and mathematical principles in 14 examples of common pseudo-derivations of fictitious greenhouse effects that are all based on simplistic pictures of radiative transfer and their obscure relation to thermodynamics, including but not limited to those descriptions (a) that define a «Perpetuum Mobile Of The 2nd Kind», (b) that rely on incorrectly calculated averages of global temperatures, (c) that refer to incorrectly normalized spectra of electromagnetic radiation. Halpern et al. completely missed an exceptional chance to formulate a scientifically well-founded antithesis. They do not even define a greenhouse effect that they wish to defend. We take the opportunity to clarify some misunderstandings, which are communicated in the current discussion on the non-measurable, i.e., physically non-existing influence of the trace gas CO2 on the climates of the Earth.

     http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217979210055573

     Lærdommen her er at man må kvalitetskontrollere det man bruker som argumenter. Når man argumenterer for at fysikkforståelsen til en fersk student er bedre enn forståelsen til en professor innenfor professorens spesialfelt, da har man lagt ett egg, for å si det pent.

 3. Kan dere vise til fagfellevurdert og publisert forskning, som ikke er blitt imøtegått av fagfellevurdert og publisert forskning, som viser at hypotesen om CO2 si rolle som klimapådrivar kan falsifiseres?

  1. Det er jo blitt gjort hundrevis av ganger. Så endrer man bare påstandene og fortsetter som før.
   Først skulle snøen forsvinne. Når det beviselig ble mer snø er det også pga våre utslipp.
   Det er umulig å falsifisere påstander som er så motstridene som dette.
   Faktisk har IPPC falsifisert deres egen påstand nå når nesten halvparten av alt co2 vi har sluppet ut noensinne ikke har gitt noen nevneverdig temperatur økning.
   Drivhus teorien er og blir et uvitenskapelig oppspinn.

   Det kan bevises lett som bare det. Hvis to personer sitter ved et bord og flytter en mynt mellom seg vil den ene personen starte med null og den andre med en mynt. Så lenge antallet mynter er uforandret vil det forholdet være likt uansett hvor mange ganger mynten flyttes frem og tilbake.

   I atmosfæren er mengden ir konstant uansett hvor mange ganger ir lyset reflekteres frem og tilbake. Ir er nemlig en manifestasjon av energien som er tilstede i atmosfæren. Det er forskjellen mellom inn og ut som gir temperaturen og den forskjellen har aldri endret seg uansett atmosfærens co2 nivå.

   1. Arild Pedersen, det siste du skriver er jo så innlysende. Klimaforskerne snakker om positiv tilbakekopling, ved emmisjon fra CO2, av oppadgående LWIR ute i atmosfæren. Som om energi kan skapes. Hvilke termodynamiske lover er det klimaforskerne vurderer? I praksis blir dette som om CO2 var en varmekilde, med sin egen indre energi. Den delen av drivhusteorien som bygger opp rundt dette, må jo bli avslørt og nullstilt til slutt?

    Boka til Donna Laframboise (OM tenåringen) viser at IPCC er en politisk prosess. Det hele går ut på skape en ny verdensorden. Selv Cicero er bekymret for at SPM skrives av og ikke for beslutningstakerne. Det hele er et rent sirkus.

    1. Og en ting til, Arild Pettersen (skulle vært Pettersen i kommentaren over, beklager). Begrepet drivhusteorien er jo fullstendig feil, når en snakker om atmosfæreteorien. Drivhus har glassvegger, som hindrer varmen i å stikke av. I atmosfæren finnes det så langt jeg vet, ingen glassvegger. CO2-laget i atmosfæren vil absorbere oppadgående LWIR. Men ved emisjon går tilnærmet halvparten rett ut i verdensrommet. Energien stikker av, i motsetning til i drivhuset. Dette må det ryddes opp i. Når alarmistene blir konfrontert med dette, har jeg støtt på som motargument: Hvis dette er tilfelle, så må jo alle fysikkbøker skrives om. And so what?

     1. Atmosfæren kjøler seg ved å slippe vanndampen oppover i atmosfæren, mens drivhuset gjør det motsatte ved at taket holder vanndampen inne i drivhuset. Det der er en atmosfærisk effekt som visstnok er alt for komplisert for enkelte.

      Tilbake til skolebenken.

   2. Altså, du har ingen vitenskapelige kilder. Det er forøvrig utelukkende i matematikk og logikk man kan bevise ting,
    Det naturvitenskapelige grunnlaget for at menneskeskapte CO2-utslipp fører til klimaendringer finner du her:
    http://www.climatechange2013.org/
    Dette er basert på fagfellevurdert forskning, og det er den eneste måten man kan sikre kvalitet på forskningen.

    1. Tillit til FNs klimapanel er sentral i klimadebatten. For Erik Natvig er den ubegrenset. For oss andre er den meget liten. Hvorfor? Fordi IPCC er et politisk oppnevnt organ med et ensidig mandat om å understøtte grunnlaget for menneskapt klimapåvirkning. Myndigheter og IPCC håndpukker forskere og byråkrater som følger mandatet, spesielt «Summary for Policymakers» som er dokumentet politikere og media bruker, og som Erik Natvig linker til.

     Ovennevnte er det ikke bare vi som mener, det var nemlig konklusjonen i evalueringen fra Inter Academy Counsel (paraplyorganisasjon for nasjonenes vitenskapsakademier): Mangelfulle vitenskapelige prosesser, manglende behandling av usikkerhet og formidling av denne, sammenblanding av interne og eksterne roller og av vitenskap og politikk. I grunnlagsrapporten fra 2013 har ledende internasjonale forskere påvist nærmere 50 viktige feil, tendensiøse og/eller mangelfulle omtaler.

     Derfor Erik Natvig, holder det ikke å sende en link til «Summary for Policymakers».

Kommentarer er stengt.