Det er SOLA som styrer klimaet

Ny forskning: Skogen stortrives med mer CO2

Det er tid for påfyll av mer kunnskap, denne gang fra Saurer Et Al i Global Change Biology 20, og det omhandler trærs mer effektive bruk av vann på det Europeiske kontinentet de siste hundre årene som et resultat av mer CO2 i atmofæren. Et interessant tema hvor det allerede foreligger mye kunnskap.

Abstract
The increasing carbon dioxide (CO2) concentration in the atmosphere in combination with climatic changes throughout the last century are likely to have had a profound effect on the physiology of trees: altering the carbon and water fluxes passing through the stomatal pores. However, the magnitude and spatial patterns of such changes in natural forests remain highly uncertain. Here, stable carbon isotope ratios from a network of 35 tree-ring sites located across Europe are investigated to determine the intrinsic water-use efficiency (iWUE), the ratio of photosynthesis to stomatal conductance from 1901 to 2000. The results were compared with simulations of a dynamic vegetation model (LPX-Bern 1.0) that integrates numerous ecosystem and land–atmosphere exchange processes in a theoretical framework. The spatial pattern of tree-ring derived iWUE of the investigated coniferous and deciduous species and the model results agreed significantly with a clear south-to-north gradient, as well as a general increase in iWUE over the 20th century. The magnitude of the iWUE increase was not spatially uniform, with the strongest increase observed and modelled for temperate forests in Central Europe, a region where summer soil-water availability decreased over the last century. We were able to demonstrate that the combined effects of increasing CO2 and climate change leading to soil drying have resulted in an accelerated increase in iWUE. These findings will help to reduce uncertainties in the land surface schemes of global climate models, where vegetation–climate feedbacks are currently still poorly constrained by observational data.
Her er lenke til selve forskningsrapporten.

Skogen elsker mer CO2
Dette har lenge vært elementært for det meste av menneskehet og en av de positive bivirkningen av den innbilte klimakrisen er at våre politikere har blitt mer glad i trær, da det plutselig er blitt et ønske om at skogen vår skal vokse seg stor og sterk og lagre mer CO2 for å redde menneskeheten. Beklageligvis later det til at våre mange klimakåte politikere skal ignorere norsk skog og heller kjøpe seg et tre eller to i sydlige diktaturer hvor den lokale makteliten da venter med å hogge ned treet til etter at de har fått betalt for det. Men det er en annen debatt.

Mer beklagelig er det at enkelte ikke har oppfattet at den enorme økningen i all plantevekst de siste 100 år er den ENESTE observerte virkningen av mer CO2 i atmosfæren, men vi skal la det ligge her og nå

Saureretal2014bMer effektiv bruk av vann som et resultat av mer CO2
Det er konklusjonen til denne forskningen, basert på en analyse av Europeisk skog over 100 år. 31 forskere fra 9 land har studert treringer på hele 35 ulike steder. Det er fra før kjent at økt tilgang på CO2 samt andre klimaendringer påvirker mengden av CO2 og vanndamp som i hver sin retning passerer gjennom de ørsmå spalteåpningene på løvet i trærne. Dette forholdet mellom fotosyntese og stomataens ledningsevne har et navn, blant fagfolk brukes bokstavsalaten iWUE som for oss vanlige dødelige betyr «intrinsic water-use efficiency».
Som man ser av figuren her så stortrives skogen i Europa med de klimaendringene vi har hatt de siste 100 årene. Selv om store deler av skogen i den tempererte delen av Europa har fått et tørrere jordsmonn i sommersesongen i denne perioden, så ser man at skogen utnytter vannet betydelig mer effektivt nå enn for 100 år siden.

Det skyldes i hovedsak tilgang på mer CO2.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

4 kommentarer

 1. At CO2 får skogen til å vokse er ikke vitenskapelig omstridt.
  Dere bruker dette (gjerne indirekte) til å underbygge at menneskeskapte utslipp av klimagasser bare er positivt og ikke negativt.
  Men det at CO2 får skogen til å vokse er ikke nok til å «oppveie» de negative konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer.

 2. Dere peker til en engelskspråklig side som oppsumerer en studie/rapport uten å ha en link til den. Om jeg ikke finner en link til rapporten kan jeg ikke vite hva den inneholder, alt jeg vet er hva dere skriver er konklusjonen.

  1. Takk for rask tilbakemelding.

   VI har nå lagt til en lenke direkte til forskningsrapporten, samt gjengitt abstractet i starten av oppslaget.

Kommentarer er stengt.