Det er SOLA som styrer klimaet

Svakere sol i mars måned

Vi ser på solaktiviteten i mars måned, med data hentet fra websiden til forskerne Frank Bosse og Fritz Vahrenholt. Det har vært nok en måned med lite solflekker, en trend som kommer til å fortsette i ca 5 år før vi tar fatt på starten av den neste og enda svakere solsyklusen. Det kommer til å skje en gang i eller etter 2022.

maerz2015Nedgang fra februar
Observerte solflekker (SSN – SunSpotNumber) var bare 38,4 (44.8 i febr), kun 46% av gjennomsnittet for denne måneden i solsyklusen – basert på kalkulasjon av observasjoner fra tidligere solsykluser. Figuren til venstre viser inneværende syklus 24 i rødt, gjennomsnitt for alle tidligere observerte sykluser i blått, og syklus nr 1 i sort – dette er den til nå mest like syklusen av de 23 foregående.

maerz2_2015Akkumulerte solflekkavvik
Nedgangen i solaktivitet ser vi mye klarere på denne figuren. Verdiene her er akkumulerte avvik i solflekkantall for hver syklus i syklusens første 76 måneder. Det ser ut som om nåværende syklus blir svakere enn syklus 1 som man sammenligner med i den første figuren (jfr streken i sort).

Mer soldata her på referansesiden til WUWT

Abonner på Klimanytt:

Kategorier