Det er SOLA som styrer klimaet

Eksotiske klimatiltak ute og hjemme

Politikerne ute og hjemme konkurrerer i klimaklovneri og vi skal i dag se på norske og britiske politikeres innsats for å vinne EM i denne nye sportsgrenen siden det snart er valgkamp i begge land. Felles for deltagerne er at de i et anfall av gruppetenkende politisk korrekthet innbiller seg selv at de redder verden, noe man åpenbart ikke kan være imot, men for alle praktiske formål er dette en konkurranse i å ødelegge velferdssamfunnet ved å gjøre energi til en mangelvare og ved å klimatilintetgjøre størst mulige verdier som burde vært brukt på skole, helse, eldreomsorg og samferdsel for å nevne noe. Barnebarna får stadig mer å le av eller gråte over.

tinabru-800x450Høyre med Tina Bru
Tina Bru er stortingsrepresentant for Høyre i Rogaland, og sitter i energi- og miljøkomiteen som Høyres energipolitiske talsperson. Vi noterer oss en sterk opphentning fra en bunnposisjon i klovnefeltet, Høyre er et parti som engang førte en ansvarlig økonomisk politikk men som nå i enda et anfall av EU-underdanighet skal konkurrere med EU i helt meningsløse klimatiltak. Tiltak KR forøvrig omtalte allerede 8.februar.

Tina Bru er ifølge dette oppslaget i Sysla stolt over sin innsats i en nattlig seanse 25.mars på stortinget med vedtak av Klimamål 2030. Hun uttaler ifølge avisen at dette er «noe av det viktigste jeg har gjort på Stortinget», og at Stortinget har «lagt ambisiøse og fornuftige rammer til grunn for norsk klimapolitikk fremover». Bru lirer av seg de sedvanlige flosklene, bortsett fra – og helt korrekt – at det ikke hevdes at dette er bærekraftig politikk.

RSS_noGW_18y4mVår forpliktelse å begrense noe som ikke eksisterer?
Tina Bru poengterer at det er «vår forpliktelse for å begrense den globale oppvarmingen», ja hun snakker om den globale oppvarmingen vi ikke har hatt på lenge.
Ifølge figuren til venstre over satelittmålt temperatur fra RSS som måler mer pålitelig enn HadCRUT4 og mer systematisk i en atmosfærisk søyle, fant opphøret av oppvarmingen sted for 18 år og 4 måneder siden.
Oppvarmingen opphørte for 19 år og 8 måneder siden ifølge statistisk analyse av meteorologiske værdata for bakketemperatur i HadCRUT4 som administreres av CRU ved East Anglia universitetet. Med andre ord, ingen global oppvarming etter at Tina Bru feiret bursdagen sin med 10 lys på kaken.

TineSG_foto_Bjørnbakk_NTBscanpixVenstre med Trine Skei Grande
Mens MDG vil strupe økonomien for å redde verden, skal Venstre som vanlig ha i både pose og sekk. Man går for tiltak som gjør energien alt for dyr og på sikt skaper energiknapphet, samtidig som man fabler om grønn vekst uten å ense at Spanias grønne vekst likviderte 2 gamle arbeidsplasser for hver nygrønne og etterlot en gjeldsbombe til Spanske velgere. Med landsmøtevedtak om fossilfrie bysentre innen 2025 var landsmøtet litt i utakt med partilederen som ville ha dette gedigne klovneriet allerede i 2020, med forbud mot bensin- og dieselbiler i bykjernene. Hva de forøvrig mente med fossilfritt var noe uklart, mon tro om Venstre nå vil flytte dinosaurfossilene på Naturhistorisk museum til Kyrksæterøra?

Suveren innspurt og gull til Trine Skei Grande, selv SV’s innsats som klimahaleheng til forrige regjering blekner i forhold til dette. Etter en slik opptreden tar det neppe lang tid før vår kjære statsminister ringer Sp med landbrukssubsidiene som agn, hvis hun ikke allerede har gjort det.

Valgkampen i Storbritannia er i full gang
Partiene der er i forkant av valget 7.mai nå ute med hver sin liste over eksotiske klimatiltak, vi takker Bishop Hill for å ha fisket opp godbitene fra sumpen av valgmanifest fra partiene.

De Grønne har svært klar tale i sitt manifest: en 90% reduksjon i «utslipp» innen 2030 og konvertering til «zero-carbon» økonomi innen 2050. Noe som – helt genialt – finner sted ved økt energieffektivitet, massive investeringer i fornybarhet, gradvis forbud mot atomkraft og kull og bannlysning av hjemlig gassproduksjon via fracking. På toppen av klimapuddingen troner karbonkommunismen: «The fairest way to to share emissions rights is equally. So we support the idea of an economy-wide system of carbon quotas…»
Britene skal øyensynlig overleve ved å fyre med hverandres klimakvoter i vintersesongen.

De konservatives manifest er omtrent like bedrøvelig lesning. De starter med en rørende omsorg for isbjørnen som nå er så tallrik at den er en pest og en plage for fastboende i store deler av Arktis: «We will press for full ‘endangered species’ status for polar bears and a ban on the international trade in polar bear skins, as well as for greater attention to be paid to the impact of climate change on wildlife and habitats in Polar Regions in the Arctic Council and other international fora.»
Og avslutter med å være direkte uærlige: All parts of the UK will soon be helping to deliver secure, affordable and low-carbon energy, from the Hinkley Point nuclear power station, to offshore wind turbine manufacturing at the new Green Port in Hull, the next generation of pipelines West of Shetland and the Swansea tidal lagoon.
Her er det ja til fracking, og ja til klimaavtale i Paris og alt det andre som har ført Storbritannia til randen av strømrasjonering i vintersesongen. Neppe noen valgvinner.

Labour tar likevel kaka i denne valgkampen. I et manifest så preget av politisk tåketale at man skulle tro de hadde brukt Jonas Gahr Støre som rådgiver, er det ikke langt mellom perlene. Her er energipolitikken: “a legal target to remove the carbon from our electricity supply by 2030”.
Man leter helt forgjeves etter hvordan de skal få til den umuligheten, her er det mest konkrete: “We will create an Energy Security Board to plan and deliver the energy mix we need, including renewables, nuclear, green gas, carbon capture and storage, and clean coal.”
Altså flere byråkrater som skal raffinere den orwellianske nytale «green gas» og «clean coal». Med CCS skal de øyensynlig ha flere månelandinger a la Stoltenbergs Mongstadprosjekt. Med en Labourseier kan Norge få et nytt eksportprodukt: Månelandingsteknologien fra Mongstad?
Der de grønne i en omfattende detaljbeskrivelse viser hvordan økonomien skal ødelegges, er Labour tause utover å servere flere floskler, noen grensende til det poetiske som denne: “put climate change at the heart of foreign policy”. Seriøst? 7.mai tar velgerne stilling til det.

Edit: UKIP er alene om å avvise både klimaloven og den klima- og energipolitikken som blir ført,jfr deres manifest: «The three old parties collude to reinforce failing energy policies that will do nothing to reduce global emissions, but which will bring hardship to British families. Their ‘green’ agenda does not make them friends of the earth; it makes them enemies of the people.»

sol_2Hva har EU og Norge til felles i klimapolitikken?
Med nasjonal klimalovgivning og felles EU-tiltak skal man begrense atmosfærens innhold av CO2 – en livgivende gass som er plantemat, nødvendig for plantenes oksygenproduksjon og som det er en mangel på i atmosfæren, eller rettere sagt, de skal detaljregulere den menneskelige andelen av CO2 i atmosfæren, ca 4% av en gass som utgjør 0,04% av atmosfæren hvor halvdelen av atmosfærisk CO2 spises opp av plantelivet selv på 5 år – og dermed reddes verden fra klimakrisen i regi av politikere som har satt seg selv i en Messiasrolle.

Er brusen i brus virkelig en trussel mot menneskeheten?
Myten om at mer CO2 fører til høyere temperatur er selvsagt aldri bekreftet ved observasjoner og da står vi igjen med en religiøs klimamyte kombinert med et massivt anfall av politisk gruppetenkning. CO2 brukes forøvrig til daglig i en mengde prosesser bl.a tørris, øl, brus, bakst foruten at det gjennomsnittlige mennesket puster ut ca 500 kg CO2 årlig – noe som garantert vil bli avgiftsbelagt før eller senere hvis diverse klimaklovner blir gjenvalgt.

William Henry (1774–1836)
I sin nasjonale kunnskapsløshet er disse politikerne totalt uvitende om at CO2-innholdet i atmosfære og hav reguleres ved Henry’s lov som resten av menneskeheten har kjent til siden 1804. Havets temperatur er viktigst for evnen til å holde på CO2, desto kaldere havet er jo mer CO2 gjemmer seg i havdypet. Ved «utslipp» til atmosfære så vil det sultende plantelivet forsyne seg grådig, mens det resterende vil fordele seg med 1 andel til atmosfæren og 50 andeler til havene.

Hva i alle dager kan det være som styrer havtemperaturen og dermed det atmosfæriske CO2-innhold? Er det eller er det ikke den hovedskyldige vi ser på bildet over til venstre, den som i klimapolitikernes parallelle men særdeles lite bærekraftige verden står opp hver morgen fordi hanen galer?

Definitivt ambisiøst fra Stortinget i Klimamål 2030. Men fornuftig?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

5 kommentarer

 1. Både i Norge og UK består klimapolitikken av 97% tåkeprat. Noen få fanatikere mener alvor, mens resten bare jatter med i en evig strøm av konsensus-plattheter. De vet godt at det aldri vil være realistisk å vedta f.eks. radikal nedskjæring av olje- og gassutvinning. Selv ikke 8 år med SV i regjering maktet å stanse statens egen kullproduksjon på Svalbard! Og kull skal jo være klimaverstingen over alle verstinger, ifølge guruen James Hansen….

  Dette pjattet slipper politikerne unna med, fordi folk flest heller ikke er opptatt av «klimakrisen», og det ser ut til å eksistere en «kontrakt» mellom velgere og politikere: «Snakk svada, gjør ingenting.» I dette handlingslammede rommet er det derfor fritt frem for mer eller mindre kyniske aktører, som fisker etter penger, makt og innflytelse.

  De færreste forventer annet enn tomme fraser fra politikerne, så de løper ingen risiko ved å fortsette narrespillet om «menneskehetens største utfordring noensinne.» Og slik vil luften langsomt tappes ut av ballongen, til det bare gjenstår noen honnørord til bruk ved WWF-årsmøter og denslags. Til høsten skal verden reddes -igjen. Og Paris er sikkert verdt litt klima-messing. Alarmistene har tatt nederlaget på forskudd, som de fleste andre; nå er konseptet om en felles bindende avtale om utslippskutt ikke på moten lenger, nå snakker man om avtaler mellom enkelte land i stedet. Så hvorfor skal all verdens nasjoner innkalles til konferansen? Det er vel mest for å gi litt gloriøs tilbakestrålings-effekt til en noe falmet fransk president.

  Ibsen lanserte uttrykket «den kompakte majoritet» i En Folkefiende, og betegnelsen passer godt også i dagens «klimakamp». Sannheten er av helt underordnet betydning dersom den går på tvers av politiske interesser. Om disse kommer til å endre seg i nær fremtid er umulig å si noe om, men kanskje vil det kommende presidentvalget i USA bli en milepæl. Dersom det blir en republikansk president kommer mye av Obamas ekstreme klimapolitikk til å bli reversert, slik vi allerede har sett i Australia, og EU vil da stå igjen som en akterutseilt «fossil». Og da kan indre spenninger rive bort mye av den skjøre enigheten innad i unionen.

  Men Skei Grande vil nok kreve «fossilfrihet» okkesom 🙂

 2. Hva er det som styrer politikernes apetitt på å vite «state of the art»?

  Hva er det som styrer politikernes apetitt på ny kunnskap?

  Hva er det som styrer politikerne mot målet?

  Hva bestemmer måloppnåelsen?

  Når uttaler Tina Bru (H):

  «Der ser dere hvor viktig måldebatten og vedtaket var. Bare vedtaket alene var tilstrekkelig til at temperaturen går ned, kloden vil ikke koke og den viktigste norske og globale saken i all fremtid er vunnet og er under kontroll».

  Hvem blir den første til å satse på gjenvalg?

 3. KLIMA-KLOVNERIET fra politikerne kommer vel som et resultat av at det er dem som sitter på toppen av næringskjeden i klimaindustrien. Politikeren bevilger og fordeler midler til den såkalte klimaforskningen som kun har ett formål…..å bevise AGW. Klimaforskerne i sin tur er nyttige idioter og premissleverandører for sine velgjørere. Hånd i hånd mellom disse finner vi alarmistmedia med sine alarmist-journalister som forer verden med usannheter og skremsel uten å stille kritiske spørsmål.

  Et jernteppe av IPCC-tro klimaortodoksi stenger ute alle motforestillinger som ikke passer inn i AGW skremselen. Vitenskapen som er kritisk til hypotesen om menneskeskapt global oppvarming banker desverre på låste dører ser det ut til.

  Hvordan komme innenfor når hindringen er som en brannmur på pc-en din for å hindre ødeleggende virusangrep.

  Tja, bli som dem. Snike seg inn som en trojansk hest. Starte ett politisk parti. Den viktigste saken (i første omgang) blir å avsløre AGW-løgnene. Et politisk parti har alltid en taburett og kan ikke ties ihel, men heller tvert imot lage en masse oppstyr.

  Det trengs vel kun 5000 underskrifter for å danne et politisk parti?

  1. Et parti med klima som hovedtema blir for snevert etter mitt syn. Hvordan gikk det med Kystpartiet og Pensjonistpartiet? Man kan oppnå økonomisk støtte og innpass i media, men blir man samtidig fanget av politikkens hestehandel?

   Jeg foretrekker innflytelse gjennom debatt, selv om det kan virke som en Sisyfos-jobb.

   1. Pensjonistpartiet hadde 11841 stemmer i siste stortingsvalg, med lister i 12 fylker. Støttemessig så er det helt utmerket med ca 1.25 mill NOK årlig. Det er bagatellmessig i forhold til hva aktørene i det klimaindustrielle kompleks disponerer, men ett sted må man starte.

    Klima kan bundles med mye annet:
    Ytringsfrihet, universitetenes stilling i samfunnet, den frie akademiske meningsutveksling. retten til innsyn i offentlig finansiert forskning, for ikke å snakke om kruttet som ligger i at de andre partiene formidler usannheter om klimaet og «noen» deltar aktivt eller passivt i historiens største vitenskapssvindel.

    Kjell Bjørnar og andre har sikkert tenkt mye på dette med et nytt parti.

Kommentarer er stengt.