Det er SOLA som styrer klimaet

Tysk fagbevegelse demonstrerer mot «Energiewende»

Etter lengre tids knurring har store deler av fagbevegelsen i Tyskland fått nok. Den store omstillingen av energi- og klimapolitikken som betegnes «Energiewende» hvor sol og vind skal erstatte atomkraft og fossil energi, har ikke bare ført til en destabilisering av strømnettet og nedleggelse av mange kullkraftverk. Men over 100.000 arbeidsplasser er truet og det er forlengst slutt på at man investerer i store deler av industren i landet grunnet dyr energi. 25. april skal det demonstreres i Berlin!

aufruf-demo-berlin-kohle-24-04-2015-16-9Mot sosial blackout i store regioner!
Fagforbundet for gruvearbeidere samt kjemisk industri og energisektoren står bak demonstrasjonen som går til Kansler Angela Merkels kontor. På deres webside står det: «Bundesregjeringen tar feil beslutninger i energipolitikken. Med alvorlige konsekvenser. Det ender med sosial Blackout i hele regioner».

En feilslått energi- og klimapolitikk
Dette kommer omtrent samtidig med at bransjeorganisasjonen BDEW som organiserer 1800 selskap innen produksjon og transport av energi, gass og vann varsler at 53% av nye kullkraftverk under planlegning nå er ulønnsomme med fare for mange kanselleringer. Årsaken er den kaotiske tilgangen på prioritert, subsidiert energi fra sol og vind som umuliggjør rasjonell og lønnsom drift av kullkraftverkene. Et stigende antall kullkraftverk må nå subsidieres i tillegg for å fungere som backup for den grønne energien som allerede har gitt Tyskland Europas nest høyeste strømpriser. Dette skaper uro blant arbeiderne i brunkullgruvene, selv om de har fått regjeringens forsikringer om at kullkraftverkene ikke skal legges ned.

Tysklands planer om å fase ut atomkraften helt innen 2022 bidrar til usikkerheten, samtidig som EU’s krig mot karbondioksyden fører til strengere utslippsregler. Også den nye grønne industrien sliter ettersom stadig flere lokale restriksjoner på fugledrepende og helseskadelige vindmøller trer i kraft. I tillegg kommer et labert eksportmarked, tøff konkurranse fra Kina på sol, store tekniske problemer med vind og en mengde konkurser grunnet luftig budsjettering og manglende bakkekontakt hos investorene.
Myndighetene i Bayern har – som vanlig – sine egne ideer, der satser de på naturgass som supplement til grønn energi samtidig som lokalbefolkningen er hyperaktive i sine protester mot nye og unødvendige kraftlinjer med tilhørende monstermaster. Forsinkelsene er store.

Økende klimaskepsis i Tyskland
Oppslutningen om den offisiele klimapolitikken har falt brått blant velgerne de siste årene spesielt etter utgivelen av boka til den kjente grønne sosialdemokraten Fritz Vahrenholt, men politikerne i Tyskland er nesten like klimakåte som her hjemme og må i tillegg hanskes med tallrike EU-byråkrater som puster dem i nakken.

Varsellampene blinker
Tyske økonomer har lenge advart mot en «energiewende» ute av kontroll og man har strammet inn på subsidiene, men til tross for motstand fra Visekansler Gabriel satses det på enda mer grønn energi som løsningen innen energisektoren og for klimakrisen. På få år har Tyskland gått fra å ha en sunn energisektor med stabil forsyning og lave energipriser til et subsidieregime hvor industrien heller styrer stadig flere nyinvesteringer til utlandet. Nå går det også mot en fremtidig energiknapphet dersom ikke rammebetingelsene endres. Det skal bli spennende å se hva som rakner først…

Edit: Denne videoen stadig mer aktuell
Her driver en ledende TV-kanal åpen harselas med det grønne klimaklovneriet!

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

  1. Meget aktuell sak dette, men det finnes jo ikke noe parti som bryr seg om arbeidsfolk, arbeidsplasser og næringsliv lenger. DNA er blitt Det Norske Akademikerparti med mangemillionæren Støre i spissen, som mener klima er viktigste sak. De andre partiene er like klimahjernevasket og opptrer som bil- og industri-hatere. Ikke rart arbeidsledigheten øker.

  2. Ja. Dette blir spennende.
    Merkel kan ikke behandle disse slik hun gjorde med Pegida.
    Utfallet avhenger av demonstrantenes antall og deres overbevisning.
    Inntrykket så langt er at tyskere flest, i likhet med norskere, er sulteforet
    på facts, og tvangsforet med nonsens fra Schnellnhuber og co.

Kommentarer er stengt.