Det er SOLA som styrer klimaet

Om lokal og global oppvarming

Av Prof. Jan-Erik Solheim

Dette er en utvidet versjon av et innlegg i Asker og Bærum Budstikke fra 24. april som var et svar på Bernt Lies innlegg i samme avis 9. april 2015, hvor Lie blant annet skriver: ”Jeg er så fri og enfoldig å tro at meteorologisk sakkunnskap samlet sett besittes i en helt annen rad og utstrekning på Blindern, i Bergen og i Tromsø enn hva som måtte befinne seg i hodene til dem som bekjenner seg til eller er de såkalte Klimarealistene”.
Som det fremgår her er Lie på en aldri så liten bærtur mht klimarealistiske hoder (red.anm.)

Som redaktør for Klimarealistenes Klimanytt 2013-14 har jeg kvalitetssjekket vår informasjon mot offentlig tilgjengelige data, vitenskapelige publikasjoner og FNs klimapanel. Vi har produsert over 100 klimanytt som kan lastes ned fra Klimarealistenes nettside.

Klimastatus 2014 fra Meteorologisk Institutt
Jeg mener at Meteorologisk institutt gjør et utmerket arbeide med sine klimaoversikter. En revisjon av temperaturmålingene for Oslo for perioden 1838-2013 ble publisert høsten 2014. Direktør Eliassen viste denne i sin oversikt ”Klimastatus 2014”. Temperaturen i Oslo steg i gjennomsnitt 0,9 grader på disse 175 år. En del av temperaturstigningen har astronomiske årsaker idet jorda er nærmest sola (perihel) den 4. Januar. Da går jorda fortest i sin bane. Datoen for perihel flytter seg en dag fremover per 57 år. Dette fører til kortere vintre og tidligere vår.
JES1504_fig1Jeg har studert direktør Eliassens årsoversikt, og finner at det Bernt Lie skriver er feil på flere punkter:

Figur til venstre fra NOAA som ble vist som del av Meteorologisk Institutts årsoversikt.

I årsoversikten står det at 2014 er et av de varmeste årene globalt. Ikke ”det varmeste” som Lie skriver.Kurvene fra NOAA som ble vist i oversikten fra Meteorologisk institutt viser ingen global oppvarming etter år 2000. Vi skal også merke oss at ”et av de varmeste årene globalt” betyr siden 1880.

Årsoversikten fra Meteorologisk institutt viser ingen temperaturkurve for Østlandet, derimot for Oslo, Bergen og Tromsø.
JES2014_fig2Temperaturkurve for Østlandet.
Figur til venstre er en temperaturkurve for Østlandet. Den tykke streken er ”normalen 1961-90” på 0.8°C. De blå punktene viser år med minusgrader i gjennomsnitt.(yr.no)

På yr.no er det en kurve som viser temperaturen for Østlandet 1900-2014. Om denne skriver Bernt Lie: ”I løpet av de seneste 115 årene er det bare i 1915 og 1985 at det har vært kaldere enn normalt for Østlandet. ” Det er feil. Normalen er beregnet som middelverdien for årene 1961-90. I denne perioden er det like mange temperaturer under som over normalen. En tykk svart strek i figuren viser normaltemperaturen på 0,8 grader. Under denne streken teller jeg 41 år som var kaldere enn normalt. Det siste var 2010, med middeltemperatur -0,7 grader. Det var et av de tre kaldeste årene siden 1900. Ifølge en tabell under figuren var avviket fra normalen i 2014 +2,6 grader, ikke ”hele 4 grader” som Lie skriver.

Siden temperaturene varierer svært mye fra år til år er det lagt inn en kurve som er glattet over 10 år. Den viser stigning fra 1980 til ca 2005. Deretter går kurven litt ned.

Feil om modeller og observasjoner
Så skriver Lie at ”de siste 27 årene har det blitt så mye varmere i et raskere tempo enn det FNs klimapanel uttalte i 1997.” Dette er definitivt feil. Går vi 27 år tilbake, dvs. til 1988, ble det lagt fram klimamodeller av J. Hansen & Co, NASA. Disse modellene var grunnlaget for opprettelsen av FNs klimapanel. Ifølge disse skulle den globale temperaturen stige med nesten 1,5 grader til 2015 hvis vi ikke reduserte klimagassutslipp.
JES1104_fig3
Som vist i figuren til venstre har den globale temperaturen (sort kurve) steget mindre enn en tredel av dette siden 1988. Det som har skjedd er at CO2 innholdet i atmosfæren har steget raskere enn prognose A i figuren (blå kurve, med normale utslipp).

Men det har tydeligvis ikke ført til forventet temperaturstigning. Den har vært i underkant av alternativ C (rød kurve) som er beregnet under forutsetning av ikke økende CO2-utslipp fra år 2000.

2-gradersmålet gjelder ikke lokalt
Det er en misforståelse å hevde at togradersmålet skal gjelde lokalt. Det er den globale temperaturen som ikke skal stige mer enn 2 grader. Når jorda blir varmet opp av økt solinnstråling, blir varmen transportert mot polområdene med vind og havstrømmer. Det blir derfor mer oppvarming i polområdene. Dette fører til at temperaturforskjellene mellom Ekvator og Arktis blir mindre og siden det er temperaturforskjeller som driver været, blir det mindre energi til ekstremvær. En beregning av den totale energien i stormer og orkaner, viser at den har gått ned siden 1994.

JES1104_fig4Figuren viser temperaturendring ved ulike breddegrader i perioden 1944-76 (blått) og 176-2010 (grønt). Det har på disse 66 år vært liten temperaturendring på lavere breddegrader.

Klimamodellene er for varme
I sin synteserapport (3. nov.2014) skriver FNs klimapanel at 111 av 114 klimamodeller viser større oppvarming enn observert i perioden 1992-2012. Dvs. at 97.4% av modellene er for varme. Når klimamodellene de første 20 år viser langt større oppvarming enn det som observeres, er det liten grunn til anta at det blir så stor oppvarming i årene 2071-2100 som direktør Eliassen og Bernt Lie skremmer oss med.

En analyse av temperaturmålingene fra målestasjonen Sem i Asker viser at temperaturen der steg brått fra 1928 til 1935 deretter sank den fram til 1983, da en ny varmebølge kom, slik som Lie skriver. På de 100 år stasjonen har vært i drift steg temperaturen 1,4 grader. Jeg tolker dette som en naturlig oppvarming takket være økende solvarme. Det er tegn som tyder på at solen nå blir svakere. Det kan føre til en ny avkjølingsperiode som i perioden 1944-76 som vist i figuren over.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier