Det er SOLA som styrer klimaet

Satellittmålt temperatur justert ned

Versjon 6.0 av dataene for temperatur er sluppet fra Universitetet i Huntsville, Alabama. Den nye trenden for lavere troposfære er +0.114 C/tiår (1979-2014), det er 0.026 C/tiår lavere enn tidligere trend på +0.140 C/tiår. Dette er den mest omfattende revisjon på 25 år og 2014 er nå degradert fra å være det 3.varmeste året til å bli det 6.varmeste.

V6-vs-v5.6-LT-1979-Mar2015Mindre og mindre global oppvarming
Spesielt for de siste 12 årene får vi en lavere trend i global oppvarming som et resultat av korreksjoner for feil i satellittmålingene. Siden temperaturen har vært stabil i denne perioden, ser vi nå en liten nedkjøling. Den første månedsoversikten med versjon 6.0 blir for april og den vil foreligge de første dagene i mai måned.

Noe av utfordringen her er at satellittene som benyttes gradvis avviker fra den opprinnelige jordbanen. I tillegg er det en stadig utskiftning av satellitter, med ulikt utstyr og ulik kalibrering på instrumentene som også endrer seg over tid. Denne forskergruppen ledet av John Christy og Roy Spencer har ønsket å korrigere basert på empiriske erfaringer istedet for å benytte en datamodell som gjøres med RSS-dataene og dette har tatt tid.

Du kan lese hva forskerne skriver om dette her, de gir oss 100% innsyn.

UAHNCDC_trends_v6-vs-v5.6fig2Hvor er det korrigert for feil?
Figuren til venstre identifiserer hvor på kloden det er funnet avvik, og vi ser at det er blitt litt varmere enkelte steder i tropene, mens hele den nordlige halvkule har fått mindre varme med særlig vekt på Arktis hvor oppvarmingen er nedjustert kraftig i versjon 6.0. Antarktis er stadig like kald.

Bokstavene L og O nederst i figuren står for land og ocean.

Den siste tiden har dataene fra UAH vært en smule varmere enn fra RSS og innen klimaortodokse kretser har man vært skråsikre på at RSS må vise feil siden bakkemålt temperatur er så mye varmere enn dataene man får fra disse nymotens satellittene. Men der i gården foretrekker man uansett å forholde seg til et lite antall termometre på bakken med lavkvalitets data forurenset av urbane varmeøyer.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier