Det er SOLA som styrer klimaet

Ny studie med jordskjelvprognose

Vi ser i dag på en ny studie av Scafetta og Mazzarella som skal fastslå om det finnes en forbindelse mellom jordskjelv og globalt klima på en dekadisk og multidekadisk skala. Studien konkluderer med en prognose for globale jordskjelv for de neste tiårene med en årlig frekvens. Studien er publisert av Springer her ned tittelen: «Spectral coherence between climate oscillations and the M ≥ 7 earthquake historical worldwide record»

Abstraktet lyder:
We compare the NOAA Significant Earthquake Historical database versus typical climatic indices and the length of the day (LOD). The Pacific Decadal Oscillation (PDO) record is mainly adopted because most of the analyzed earthquakes occurred at the land boundaries of the Pacific Plate. The NOAA catalog contains information on destructive earthquakes. Using advanced spectral and magnitude squared coherence methodologies, we found that the magnitude M7 earthquake annual frequency and the PDO record share common frequencies at about 9-, 20-, and 50- to 60-year periods, which are typically found in climate records and among the solar and lunar harmonics. The two records are negatively correlated at the 20- and 50- to 60-year timescales and positively correlated at the 9-year and lower timescales. We use a simple harmonic model to forecast the M7 significant earthquake annual frequency for the next decades. The next 15 years should be characterized by a relatively high M7 earthquake activity (on average 10–12 occurrences per year) with possible maxima in 2020 and 2030 and a minimum in the 2040s. On the 60-year scale, the LOD is found to be highly correlated with the earthquake record (r=0.51 for 1900–1994, and r=0.95 for 1910–1970). However, the LOD variations appear to be too small to be the primary earthquake trigger. Our results suggest that large earthquakes are triggered by crust deformations induced by, and/or linked to climatic and oceanic oscillations induced by astronomical forcings, which also regulate the LOD.
Naturen styrer klimaet
Nicola Scafetta som er en utrolig produktiv forsker lener seg på tidligere studier som har funnet at klimaet domineres av store 50- til 70-årige svingninger. hvor PDO (Pacific Decadal Oscilation) er den mest dominerende. Han viser til at den fysiske opprinnelsen til denne kan forklares utifra astornomien med den geometriske posisjonen til sol og måne i forhold til jorda:

Among the lunar decadal and multidecadal cycles, there are the 8.85-year apside precession cycle, the 18.03-year Saros eclipse cycle with its 9.01-year second harmonic, the 18.61-year lunar nodal and inclination cycle with its 9.3-year second harmonic, and the 54.093-year triple Saros cycle, that is, when the Sun, Earth, and Moon return to approximately the same relative geometry and a nearly identical eclipse occurs at the same location on Earth. Solar and heliospheric oscillations are observed at periods of about 20 years (synodic cycle of Jupiter and Saturn, major oscillation in the solar wobbling, aurora records), 22 years (Hale solar magnetic cycle) and 60 years (aurora, solar and heliospheric oscillation) (Ogurtsov et al. 2002; Scafetta 2010, 2012; Scafetta and Willson 2013).

Kritikere av Scafetta har vært uenige i at dataene for disse svingningene er påvirket av astronomiske forhold, inklusive posisjonen til Jupiter og Saturn som påpekt av Kepler allerede i 1606. Den diskusjonen finnes her, hvor Scafetta tilbakeviser kritikken.

Konklusjon med prognose
Studien ser på jordskjelv med styrke 7 eller mere etter år 1900 samt PDO og finner økt frekvens av jordskjelv med en kald PDO og omvendt. Det konkluderes med en prognose som viser at vi må regne med 10-12 store jordskjelv årlig i de neste 15 årene, før frekvensen av disse skjelvene med styrke 7 eller mer går ned mot 7 i året rundt 2045.

Studien virker bunnsolid med ca 80 referanser til tidligere forskning, og det foregår en livlig diskusjon rundt studien bl.a på websiden til Springer. Andre har i det siste fisket i rørt vann og antydet at menneskeskapte klimaendringer fører til jordskjelv, her er et lite seriøst oppslag fra Newsweek.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier