Det er SOLA som styrer klimaet

Arktisk isoversikt

Av Per Jan Langerud

satsst.arc.d-00Det har vært ekstra mye is mot Canadasiden siste året, da hele østkysten av Grønland har hatt mye is helt til sydspissen. Hele bukten på vestsiden av Grønland og Labradorkysten har hatt rekord mye is det siste året.

Isen i Arktis er nå i vekst mot et nytt maksimum som vil inntreffe på 2040-tallet. Dette vil også på sikt medføre synkende temperaturer i Arktis. På grunn av mye is har det vært minimalt med skipstrafikk både igjennom Nordvestpassasjen og Nordøstpassasjen siste sommerhalvår. Det har også vært rekordmye is på innsiden av Novaja Zemlja, men på tross av det har Russerne stor aktivitet og mange oljeinstallasjoner der, pluss mye skipstrafikk i forbindelse med det. Den såkalte iskanten i Barentshavet som enkelte «forskere» og miljøaktivister er opptatt av vil få liten betydning for fremtidig oljeproduksjon i Barentshavet.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

3 kommentarer

  1. Jeg har i dag sendt følgende e-post til de to journalistene som er ansvarlige for dette oppslaget:

   «Hei
   Jeg har lest deres artikkel i NRK / Nordland, den 2. d.m., med tittel:
   – Barentshavet kan bli ni grader varmere
   http://www.nrk.no/nordland/_-barentshavet-kan-bli-ni-grader-varmere-1.12334403

   Jeg tillater meg i den anledning å oversende andre artikler om samme tema og håper dere vil lese de tre vedleggene og gjerne gi en tilbakemelding på disse.

   Det burde vel kunne være interessant for NRK å lage en artikkel med bakgrunn i disse artiklene, eller….. ?

   Med hilsen

   Vedleggene var : Aftenposten for omlag 75 år siden ( høyere temperaturer i Arktis )
   Varmere på Svalbard i 1922 og til slutt
   2-grader-spørsmålet ( om opprinnelsen til hvordan dette tallet fremkom )

   Skal vi våge å tro at det kommer noen kommentar fra disse journalistene ?

Kommentarer er stengt.