Det er SOLA som styrer klimaet

25 år i voksenopplæringens tjeneste?

Avdelingen for voksenopplæring og annen ufrivillig underholdning bringer i dag en fornøyelig video som de i Institutt for klimapolitikk har lagt ut på You Tube her i forbindelse med egen jubileumsfeiring. Denne institusjonen som ifølge seg selv utgjør en del av elitelaget innen klimaforskningen er best kjent under navnet Cicero. De feiret i april sin 25-årige deltagelse i voksenopplæringens tjeneste, og videoen fikk redaksjonen umiddelbart til å tenke på denne klassikeren.

CO2residencyMyten om det langlivede CO2 i atmosfæren.
Ved 11 min. og 15 sek. i videoen serveres «myten» om at CO2 lever så lenge i atmosfæren, «mer enn 100 år» og dette gjentas ved 19 min. og 40 sek. men da er det blitt til «flere hundre år». Denne myten kommer fra Klimapanelet hvor de har vedtatt dette, som vanlig helt uten noen som helst basis i vitenskap. Det som faktisk skjer er at atmosfæren utveksler ca 20% av sin CO2 med biosfære og hav hvert år. Figuren til venstre viser hvordan nesten 40 ulike vitenskapelige rapporter konkluderer. Så og si alle ligger mellom 5 og 12 år for oppholdstiden til CO2.

Ikke basert på vitenskap
Siden det er fullt mulig at de på dette elitelaget har en religiøs tro på sine påstander, eller at de føler seg bundet av den tidligere formålsparagrafen i denne institusjonen, så er det uaktuelt å påstå at personene i denne videoen står og lyver til offentligheten. Den akademiske konklusjon er at påstandene fra Cicero her ikke er i samsvar med de faktiske forhold, de er ikke basert på vitenskap.
Men dersom en av våre lesere skulle påstå at det lyves i denne videoen, så er redaksjonen helt ute av stand til å motbevise den påstanden.

En glipp eller et mønster?
Som de fleste kjenner til så er det ikke første gang det er lav kvalitet på det som fremkommer i naturfagtimen fra disse miljøene. Her i siste hovedavsnitt viser vi til annet innhold på Ciceros hjemmeside som ikke er i samsvar med virkeligheten, et innhold som ved et tilfeldig sammentreff tidlig i mai 2015 er fjernet etter at vi påpekte forholdet. Men det er ikke lengre like lett å omskrive fortiden til enhver tid for å kontrollere nåtiden, her er arkivkopien av siden deres. Hvis dette virkelig er elitelaget innen klimaforskningen, da håper vi at vi kan unngå kontakt med klimaforskning av lav kvalitet.

Vi kommer senere tilbake til alt det andre rare i denne videoen. I mellomtiden kan leserne fundere litt på spørsmålene:
1) Hvordan er det mulig å snakke så lenge om klimaet uten å nevne vanndamp som den viktigste klimagassen?
2) Hvordan er det mulig å snakke så lenge om klimaet uten å nevne at den globale oppvarmingen opphørte for 18-19 år siden?

Elefanten i rommet
Det er spørsmålet: Hvorfor har Stortinget bevilget penger til en slik institusjon over hele 25 år?

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

3 kommentarer

  1. Det er ikke å undres over at resultatene i norsk skole er svake når holdningen og kunnskapsnivået man finner i supperådet, unnskyld, Cicero, er så til de grader under pari. Kan man forvente at skolene skal være av høyere kvalitet enn de «fremste forskningsmiljøene» i landet?

  2. 4) A propos voksenopplæring. Fra artikkelen «På elitelaget i global klimaforskning» finner vi også: … gevinsten av klimatiltak på .. jordbruksavlinger …. som reduserer CO2-utslipp opp mot 15 prosent
    Det er på mellomtrinnet i grunnskolen elever lærer om fotosyntesen: Jo større innhold av CO2, jo større avlinger.
    For voksne: Spør FAO, FN’s egen organisasjon for matvarer og jordbruk. Deres årsmeldinger er like krystallklare som mellomtrinnets naturfaglære.
    Oppfordring: Flere – ikke bare fra den utmerkede redaktør av denne siden – med innspill om naturlige klimaforhold CICERO skulle ha glemt, eller ….?

  3. 3) Hvordan er det mulig å kalle noe en naturfagtime om klima, og la være å fortelle at CO2 NATURLIG stort sett i jordas historie har svingt mellom 10 og 20 ganger førindustrielt nivå?

Kommentarer er stengt.