Det er SOLA som styrer klimaet

Professor Lindzen besøker Norge

Klimanytt 110, av Professor Jan-Erik Solheim

RichardlindzenNorge har i perioden 18-21 mai, den store glede av å få besøk av en av verdens mest kjente klimaforskere, Richard Lindzen, emeritus Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, Departement of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences at MIT. Se under fanen «møter» for detaljer om når Lindzen foreleser i Bergen, Oslo og Stavanger.
Lindzen har publisert mer enn 200 vitenskapelige artikler og bøker. Han var hovedforfatter av kapittel 7 ”Physical Climate Processes and Feedbacks” i den tredje IPCC-rapporten (2001).

Lindzen påpeker at Klimapanelet feilinformerer
Hans kommentar til femte hovedrapport (IPCC 2013) er at rapporten .. har nådd et utrolig lavmål, når det påstås at det er økende tiltro til klimamodellene mens forskjellen mellom modellene og det som observeres stadig øker… (se KN 103, 90, 88, 72, m.fl) Påstanden om at den manglende oppvarmingen de siste 17 år (KN 98 og 77) skyldes at varmen er gjemt i dyphavet (KN 58) viser at modellene ikke er i stand til å simulere varmeutveksling mellom overflaten og dyphavet. Det er en naturlig effekt som fører til klimavariasjoner. IPCCs påstand om menneskeskapte klimavariasjoner bygger på at modellene simulerer alle naturlige variasjoner. Når de på denne måten innrømmer at de ikke er i stand til å simulere en av de naturlige variasjonene, har de også vist at de ikke har bevis for menneskelig påvirkning av klimaet. Tilslutt: når det påstås menneskeskapt oppvarming – unnlater de å skrive at den observerte oppvarming er så beskjeden at det ikke er noen grunn til alarm.

Det er de alarmerende scenarier som er hans hovedbudskap når han holder foredrag i Oslo, Bergen og Stavanger 18-21 mai. Det dreier seg ikke lenger om vitenskap men om å skremme folk og regjeringer til handlinger som vil motarbeide våre ønsker om å skape en bedre verden for alle mennesker.

KN110_fig1Lindzen har utført viktige og grunnleggende arbeider på mange felter
Et eksempel er at alle klimamodeller viser at det blir mindre stråling ut av atmosfæren når temperaturen ved havoverflaten øker (Se figur til venstre, og klikk på den for å se hele bildet). Dvs. at varme holdes tilbake, drivhuseffekten forsterkes (positiv tilbakekopling). Eksemplene fra 4 slike modeller er vist med utstråling i W/m2 som funksjon av variasjon i temperatur ved havoverflaten. Her ser vi at modellene har alle kurver som går nedover – modellenes påstand er at det blir mindre stråling ut av atmosfæren med varmere havoverflate.

KN110_fig2At alle modellene viser det samme, gjør at IPCC kaller dem for “robuste” – noe vi kan stole på. Imidlertid observerer vi med satellittmålinger (ERBE & CERES i figur 2 til venstre) det motsatte. Vi ser at kurven går oppover: det betyr at mer stråling går ut av atmosfæren når havoverflaten er varmere. Dette viser en negativ tilbakekopling, drivhuseffekten blir altså redusert. Ut fra disse observasjonene beregnes en klimafølsomhet på 0,66-0,87°C. Dvs. at en dobling av CO2 fører til mindre enn 0,9°C oppvarming.

Med nåværende økning av CO2 på 2 ppm per år (se KN14) vil en dobling av atmosfærisk CO2 ta 200 år. Av dette CO2-innholdet i atmosfæren kommer ca. 5% fra fossilt brensel.

Referanser:
R.S. Lindzen, Y.-S.Choi, Geopys. Res. Lett. 26, L16705 (2009)
Y.-S. Choi, R.S. Lindzen, C.-H. Ho, J. Kim, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107, 11211 (2010)

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

  1. Ceres forteller oss det samme som læreboka i fysikk, nemlig at strålingen er energien som er til stede i 4. Potens. Dvs at varmere gir mer utstråling. Det betyr ingen kobling hverken den ene eller andre veien, altså ingen drivhus effekt over hodet!
    All strålingen slipper ut uten problemer.

Kommentarer er stengt.