Det er SOLA som styrer klimaet

Når null ikke er null blir det bare tull

I Dagbladredaksjonen har de igjen presentert et klimakrisebudskap i form av økende havnivåstigning basert på et tall som ikke er signifikant forskjellig fra null. Åpenbart kvalitetsikres ikke oppslaget ved å lese rapporten det refereres til her eller ved å henvende seg til andre forskere som er uenige med den evig alarmistiske Prof. Helge Drange ved UiB som igjen er helt sikker at dette er menneskeskapt. Men dette presseoppslaget er bare tull.

Drange helgarderer igjen
Dersom Prof. Drange er referert riktig, så er det både helgardert med «dersom» og «hvis» en rekke steder i tillegg til at Drange siteres på «Det er ikke mulig med sikkerhet å konkludere at stigningen eskalerer» før han ivrig forsikrer oss om at mer og mer tyder på det. Samtidig fremmer han påstanden «det er hevet over enhver tvil at dette er menneskeskapt.» Dokumentasjonen glimrer med sitt fravær og det lille som Dagbladet viser sine lesere av begrunnelse – uttak lokalt fra grunnvannet – har intet å gjøre hverken med global havnivåstigning eller med klimaendringer. Klimaet vil forøvrig alltid endre seg av helt naturlige årsaker.

glacialStiger havnivået eller villeder modellen for havnivå?
La oss først se på utgangspunktet for forskningen hvor man enten kan se på rådataene for havnivået eller på en modell fra Colorado-universitetet som skal vise trenden i havnivået inklusive justering gjort for å få den politisk korrekte stigning i havnivået man ønsker i miljøene knyttet til klimapanelet. Jfr figuren til venstre. Rådata fra ENVIASAT peker mot 3 cm havstigning på 100 år.

Både Drange og rapporten det vises til forholder seg til modellen istedet for til observasjonene og da blir deres utgangspunkt feil.

Termisk ekspansjon
Den viktigste årsaken til endring i havnivået i moderne tid er termisk ekspansjon, et varmere hav tar mer plass og havnivået stiger, mens et kaldere hav trekker seg sammen og synker. I tillegg kommer avrenning fra isbreer som de siste 20 årene har vært minimal på grunn av en manglende global oppvarming. For det enkelte sted hvor man analyserer det lokale havnivået må man i tillegg ta hensyn til lokale geologiske forhold som kan gi hevning av landet eller medføre at landet i seg selv synker. Havnivåanalyse er ingen enkel vitenskap. Steve McIntyre så i 2006 på TOPEX-dataene for havnivået og fant ingen akselrasjon, Her er en kort introduksjon til havnivå fra Nils-Axel Mörner, en av verdens ledende eksperter på dette fagfeltet.

Argo-era-pacific-heatcontentBåde NASA og ledende oeanografer har sagt klart fra at havene ikke blir varmere og at det ikke er noe gjemt varme i havdypet. Temperatur i havet er i over ti år blitt målt med et større antall ARGOS-bøyer og som man ser av figuren til venstre blir vårt største hav kaldere i nyere tid. Også Nord-Atlanteren og andre hav blir kaldere, men det er litt mer varme i Det Indiske Hav. Globalt er det få tegn til noen klar oppvarming av havet.

Enkelte produserer et alarmerende budskap ved å bruke data opptil 150 år bakover, men da sammenligner man epler og bananer og opererer med et særdeles usikkert eldre tallmateriale. Uansett er alle enige i at det har vært en liten stigning i havnivået i forrige århundre. Men nå handler det om det som skjer i dag.

Nullen som ikke var null og resulterer i tull
Budskapet fra Dagbladet er at havet stiger raskere enn det man trodde (det er usagt at dette skjer bare i modellen), og Drange er på plass med en forsikring om at forskningsresultatet var entydig: «Faktum er at havets stigning akselererer med en rate på mellom 0.041 mm og 0.058 mm». Men hva skriver forskerne selv?

Tidligere rapporterte tall var – 0.057 +/- 0.058 mm. Nye tall er +0.041 +/- 0.058 mm. Forskerne selv har fått med det vesentligste her når de skriver i rapportenr: “Neither of these figures is significantly different from zero.” Dermed burde man være ferdig med saken både for de eldre negative tallene og det siste resultatet fordi begge resultatene er statistisk uviktige siden de ikke skiller seg signifikant statistisk fra null.

Useriøs formidling av vitenskap
Innen økonomijournalistikken er det svært uvanlig at man ikke ser på dataene under overskriften, men innen vitenskapsjournalistikken er det annerledes. Nå kan man alltids innvende at Dagbladet driver med alt annet enn vitenskap i sin klimadekning. men Prof. Drange burde avstå fra å legitimere et slikt alarmistisk oppslag.

Og konsekvensene for øystatene?
Vi avslutter med å referere til en annen forskningsrapport her fra Kench Et Al som hverken Dagbladet eller Prof. Drange har greid å gjøre Norge oppmerksom på. Funafuti-atollene i det tropiske Stillehav har opplevd 30 cm økt havnivå over de siste 60 årene, og disse koralløyene (29 atoller er undersøkt) har i samme periode økt i størrelse med hele 7,3%.
For enhver biolog er det ingen hemmelighet at korallrev kan vokse med opptil 10-15 mm årlig og således kan tilpasse seg nesten enhver sannsynlig havnivåstigning. Vel så interessant er det andre navnet på denne øygruppen, den utgjør hoveddelen av øystaten Tuvalu. Tuvalu har i årtier stått øverst på listen over truede øystater og det har vært mye useriøst skrevet om klimaflyktningene som skal komme derfra når øyene bukker under for klimaendringene som alle påståes å være menneskeskapte. Som man ser igjen og igjen, dette handler for enkelte om alt annet enn vitenskap.
(Edit). For en fordypning på temaet Tuvalu, koralløyer og havnivå, se denne analysen i National Geographic.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

  1. Professor Helge Drange er nok den klimaforskeren i Norge som er den mest aktive ulve-roperen! Oppsiktsvekkende nok stoler han åpenbart mer på modeller enn observasjoner. Men, vanligvis skiller han ikke mellom sine utsagn, hvorvidt de er basert på observasjoner eller modeller. Her er et talende eksempel på eventyrfortelleren prof. Helge Drange:

    http://www.climometrics.org/15vofdra.pdf

Kommentarer er stengt.