Det er SOLA som styrer klimaet

Prof. Lindzens foredrag i Gamle Festsal

Prof. Richard Lindzen fra Massachusetts Institute of Technology har vært så vennlig å dele med oss det materialet som ligger til grunn for hans foredrag i Gamle Festsal ved UiO mandag 18.mai kl 1900. Her er utdrag av det mest sentrale oversatt til norsk.

The language of alarm and the irrelevance of science
Dere som er komplettister finner det samlede foredraget på engelsk her. The language of alarm and the irrelevance of
Vi gjengir her bare hovedpunktene i dette fyldige foredraget.

Innledning
Klimaalarmisme tilhører en type problemer kjennetegnet ved et krav eller en påstand hvor det ikke finnes bevis, men som likevel appellerer sterkt til en eller flere interesser eller fordommer. Når problemet er vedtatt, blir bevisene irrelevante. I stedet vil den troende se hva han tror. Alt kan fungere som et støttende omen og straks en slik sak blir et viktig trosspøsmål så er den troende fullstendig immun mot en saklig faktabasert diskusjon.

Lindzen fortsetter ved å sammenligne med tre tidligere fenomener av samme type: Malthusiansk overbefolkningsteori, Sosial-Darwinismen og Dreyfus-affæren.

Klimasaken er ekstrem
grunnet de mange sterke opportunistiske særinteresser som tror på påstandene om katastrofe til tross for mangelen på bevis. Disse inkluderer:
* Venstreradikale økonomer som ser global oppvarming som en kollaps i markedet
* FN-byråkrater som ser global oppvarming som veien til et globalt styresett
* Diktatorer i Den tredje verden som ser vår skyld i global oppvarming som et legitimt krav på større pengeoverføringer fra de rikeste landene til de rikeste i de fattige landene
* Miljøaktivister som elsker enhver sak som kan skremme de lettlurte til å gi fra seg enda mer penger
* Spekulanter som ser kjempebeløp bevilget til bærekraftig energi
* Statlige byråkrater som ser kontroll over vår naturlige pusteprosess som en eventyrlig drøm.
* Ferske milliardærer som beriker seg på å redde planeten

Fossilindustrien
Pussig nok er til og med fossilindustrien villig til å være med på ferden. De vet at det ikke eksisterer noe alternativ til fossil energi og er fornøyd så lenge de kan sende alle kostnader ved klimatiltakene videre til konsumentene. Miljøaktivistenes motstand mot atomkraft og vannkraft bidrar til å fjerne konkurranse. Selvfølgelig er det også for noen fossile aktører en fristelse å gjøre mer enn å være passivt med, ved å sørge for å grønnvaske fotballbanen.

Opposisjon fra forskere er faglig selvmord
Kjempesummer er nå tilgjengelig for det som før var en bakevje for modellører. Vitenskapen på dette felter krever bare lettvektere når fokus er på formbare modeller som støttes av enormt usikre data som lett kan hevdes å passe med modellene, supplert med forskernes innbilte tro på katastrofale implikasjoner. Usikkerheten er ofte overdrevet for nettopp dette formålet. Opposisjon innenfor vitenskapelige miljøer blir umiddelbart møtt med ad hominem angrep, tap av finansiering, og vanskeligheter med publisering. For unge forskere er det selvmord å stille kritiske spørsmål rundt alarmen ved global oppvarming.

Jerntriangelet_fig1Har Global Oppvarming basis i politikk eller vitenskap?
Uheldigvis foregår det en sammenblanding av politikk og vitenskap og en prosess jeg ofte har referert til som jerntriangelets alarmisme har hindret en avklaring. I figuren til venstre her representerer Klimapanelets første arbeidsgruppe (WG1) den gule faktaboksen med en ofte brukbar beskrivelse av vitenskapen, mens de to øvrige gruppene (WG2+3) som er befolket med politikere og miljøaktivister oversetter de vitenskapelige beskrivelser til alarmistiske erklæringer i de politiske sammendragene for beslutningstagere som er det eneste dokument som faktisk leses i særlig utstrekning.

Et godt eksempel på grunnløs alarm
Denne ikoniske erklæringen fra Klimapanelet er et utmerket eksempel: «Most of the warming over the past 50 years is due to man.» Men hva slags alarm er dette? For det første, vi snakker om ca 0,25 grader Celsius som 51% av denne oppvarmingen. Dette er svært lite når vi sammenligner med daglige og sesongmessige variasjoner.

Lindzen_guesswhichFor det andre har vi en tilsvarende oppvarmingsperiode fra 1910 til 1940 som er helt lik den seneste oppvarmingen men som er forårsaket av noe annet, mer naturlig enn menneskeheten.

Figuren til venstre representerer global gjennomsnittlig temperatur i to 50-årige epoker, den naturlige fra 1895 til 1946 og den menneskeskapte fra 1957 til 2008. Begge epoker har nedkjøling fulgt av oppvarming.

Kan du i figuren til venstre se hvilken av kurvene som er naturlig og hvilken som er menneskeskapt?

For det tredje, den observerte oppvarmingen er helt forenlig med lav klimafølsomhet. Alarm krever minst en høy følsomhet. Klimafølsomhet henviser til hvor mye oppvarming vi forventer for hver dobling av CO2. Høy følsomhet er generelt ansett som 3 grader Celsius eller mer. Hvis vi skulle anta at ALL oppvarming i løpet av de siste 50 årene skyldtes mer drivhusgasser, vil vi konkludere med at sensitiviteten var ca 1 grad Celsius.

Prof.Lindzen gikk så inn på aerosolenes kjølende rolle og konsekvensene hvis den nyere forskingen til Bjorn Stevens er riktig. Dette har vi omtalt behørlig her tidligere. Prof. Lindzen påpeker at hvis menneskeheten bare står for 51% av oppvarmingen så er selv en moderat oppvarming usannsynlig.
Oppvarmingen siden det 19.århundre har utelukkende hatt positive virkninger for både menneske og miljø.

Donna_IPCCmodelsMen er Klimapanelets påstand korrekt?
Klimapanelet hevder med modellene som eneste bevis at naturlige klimaendringer er ubetydelige i forhold til de menneskeskapte.
Prof Lindzen viste så to for oss velkjente figurer som viser opphøret av global oppvarming for perioden desember 1996 til i dag samt den betydelige og økende forskjellen i global temperatur mellom modeller og observasjoner.

Han gjorde oppmerksom på at opphøret av oppvarming i denne perioden innebærer at naturlig variabilitet er minst like sterk som endringer forårsaket av drivhusoppvarming.

En gjennomgang av alarmistiske uttalelser
Prof. Lindzen trekker så frem en rekke vitenskapelige uttalelser fra forskere og viser at disse ikke støtter mange av de alarmistiske påstandene som fremmes. Deretter følger han opp med en rekke politiske uttalelser med John Kerrys tale i Indonesia i februar 2014 som et skrekkens eksempel. For denne talen henviser han til forfatter Lillian Hellman: Every word she said including ‘the’ and ‘a’ was untrue.
Eller på godt norsk: Kerry har null peiling på både klima og på vitenskap!

Den ledende FN-toppbyråkraten Christiana Figueres er muligens den mest ærlige fordi hun sier åpent at ingen av våre klimatiltak vil ha den minste effekt på klimaet. Deretter forfølger hun sin egen personlige agenda:
«This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution.»

All banebrytende ny vitenskap har brutt med konsensusbegrepet
Prof. Lindzen går så løs på konsensusbegrepet som bare finnes innen politikken, dette begrepet er svært ofte det siste argumentet alarmistene søker dekning bak straks de er avkledd siste rest av vitenskapelig argumentasjon. Konsensus kan oppsummeres slik:

“In science consensus is irrelevant. What is relevant is reproducible results. The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus. There is no such thing as consensus science. If it’s consensus, it isn’t science. If it’s science, it isn’t consensus. Period.”

Avslutning
Prof Lindzen avslutter med å gjøre oppmerksom på at det er enighet om at klimaendringer eksisterer, at det har vært oppvarming siden Den lille istid, at mennesket med sine utslipp kan bidra noe til klimaendringer og at det er en økende mengde CO2 i atmosfæren.
Men ingenting av dette medfører alarm eller katastrofe, bortsett fra i den frodige fantasien til politikere, aktivister og journalister.

For vitenskapen står mye på spill. Vitenskapens troverdighet som det effektive verktøyet for objektive vurderinger søles bort, og med det forsvinner alt grunnlag for offentlig tillit og støtte.

Spørsmål og svar
Vi henviser til den kommende videoen over foredraget for de mange spørsmål som ble stilt etterpå, samt svarene for disse. Men vi gjengir ett spørsmål stilt senere på dagen:

Hva skjer dersom sola nå sørger for flere kjøligere tiår i tiden som kommer?
Lindzen svarte at siden fakta forlengst har sluttet å ha noen betydning så vil de nekte for alt og vi vil se enda en omdreining av propagandaskruen.

Foredraget ligger også på youtube, her:

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

Kommentarer er stengt.