Det er SOLA som styrer klimaet

Nok et usaklig NRK-oppslag om klimaet

Til tross for at NRK har en formålsparagraf som krever saklighet og en balansert fremstilling, har NRK 20.mai nok et usaklig klimainnslag, denne gangen om Prof. Lindzen. Til tross for at en verdensledende klimaforsker besøker Norge og har en tilstrekkelig sterk tilknytning til Norge til at han er medlem av Det norske vitenskapsakademi, så gjøres det ikke det minste forsøk på å arrangere et intervju. Usakligheten i NRK-dekningen inntrer allerede i ingressen med en vill påstand om at Lindzen er «mest bekymret for at verden prøver å stoppe den globale oppvarmingen».

Lindzen: signifikant oppvarming har opphørt
Lindzens budskap er entydig og dokumentert, men nok en gang greier NRK å unngå å innrømme for sine lesere at global oppvarming har opphørt for mer enn 18 år siden og at det er vitenskapelig enighet om dette blant ledende forskere. Til tross for at det er en av verdens mest respekterte klimaforskere som besøker Norge så brukes nesten all plass i innslaget til hans kritikere som ikke fremfører relevante opplysninger av betydning.

NRK-myten om den vitenskapelige konsensus
Som vanlig i NRK-kretser når man møter solid vitenskapelig argumentasjon i klimadebatten, så faller man tilbake på det ikke-eksisterende vitenskapsbegrepet konsensus. Dette er et begrep som bare eksisterer innen politikken, noe journalist Astrid Rommetveit burde vite. Her vil vi minne om følgende sitat fra Michael Chichton:

Consensus is invoked only in situations where the science is not solid enough

Innen vitenskapen teller man ikke hoder for å definere vitenskap, der er det avgjørende hva som observeres i naturen. Så og si alle større vitenskapelige fremskritt har skjedd ved at noen har brutt ut fra en gjeldende flertallsoppfatning etter å ha gjort nye banebrytende observasjoner.

Er NRK institusjonelt uredelig i sin klimadekning?
Mye tyder på dette da det er en betydelig slagside innen NRKs klimajournalistikk, en slagside som frontes bak ryggen på det store flertallet av NRK-ansatte av et lite antall journalister som skriver jevnlig om klima. Våre kilder beretter at slagsiden administreres – om nødvendig med trusler om personalsak mot den enkelte journalist – fra personale i det midlere NRK-byråkratiet som såvidt vi kan se har som oppgave å sørge for klimadekningen til enhver tid er politisk korrekt uansett hva som skjer ute i naturen.
Oppslaget vi har vist til her utpreger seg i en slik retning ved at det lenkes til tidligere NRK-oppslag som inneholder grove faktafeil som ikke er rettet opp til tross for at det er klagd til journalisten. Det er slett ingen enighet blant klimaforskere som påstått av Samset slik det hevdes i et tidligere innslag av Astrid Rommetveit som det lenkes til.

Har fakta opphørt å ha en plass i NRKs klimajournalistikk?
Enda mer tyder på at fakta forlengst er erstattet av propaganda, da man i 99 av 100 klimainnslag leter forgjeves etter konkrete forhold det faktisk er vitenskapelig enighet om. Her er noen få eksempler:

* Signifikant global oppvarming opphørte for 18-19 år siden, litt etter hvem sine data man analyserer
* Alle bevis for fremtidig oppvarming grunnet klimagasser er basert på fremtidig modellering
* Klimapanelet har innrømmet at 111 av deres 114 modeller er varmere enn observasjonene
* CO2 utgjør bare 0,04% av atmosfæren og av dette er ca 5% menneskeskapt.
* Bare 0,3% av forskningen støtter påstanden om at mennesket står for det meste av oppvarmingen siste 50 år.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

5 kommentarer

 1. Trenger hjelp til siste faktum, Aaslid: Hvilket resonnement/kunnskap ligger til grunn for at bare 0,3% av forskningen støtter at det meste av oppvarmingen er menneskeskapt, og hvilken «oppvarming»?

 2. SPØRSMÅL TIL ET ANNET FORHOLD.
  Hørte en påstand i dag om at CO2 og Ozon O3 reagerer til saltpetersyre i luften.

  Så langt jeg skjønner ser jeg ikke denne koblingen, kan noen hjelpe meg???

  1. Dette kjenner jeg ikke til. Men, det er NO langt oppe i atmosfæren som kan oksideres. Med vann har en da ingrediensene til HNO3. Men, mengde og stabilitet kjenner jeg naturligvis ikke til.

   Et spørsmål Wulff: I hvilken sammenheng ble dette nevnt?

 3. Når jeg ser på og leser om klimainnslag i NRK, får jeg en sterk følelse av regimer vi ikke liker å sammenlikne oss med.

  Det var kanskje ikke helt tilfeldig at 17. mai-logoen under sendingen fra barnetogene landet rundt, liknet på flagget til Nord-Korea?

Kommentarer er stengt.