Det er SOLA som styrer klimaet

Tyrkia satser tungt på kull

Listen over land som satser tungt på bruk av kull for å generere elektrisitet vokser sterkt. Tidligere har vi skrevet om Kina og India som de to største aktørene, men også Tyrkia satser tungt med en kapasitetsdobling på bare 4 år.

coalinvestmentTopp 10 – Investering i kull
Vi bringer i dag listen over de ti største kullsatsende landene, figuren til venstre (fra Shearer C et al via HEAL) viser hvilket stadium i utviklingen planlegningen befinner seg på. Felles for de 10 landene er en sterk utbygging av kapasiteten med tilhørende økte CO2-utslipp. Av de 10 landene befinner 7 seg i Asia mens 1 er i Afrika, og ingen av de 8 kommer til å begrense utslipp av CO2 i nær fremtid.

Den særnorske debatten om oljefondets investeringer i kull fortoner seg derfor som en noe virkelighetsfjern debatt, tatt i betraktning at landene på denne listen representerer nær halvparten av menneskeheten.

Også i EU øker kullbruken betydelig
Ironisk nok befinner også EU-landet Polen seg på denne listen (sammen med Tyskland på en litt lavere listeposisjon) til tross for at EU offisielt skal innføre sterke restriksjoner på sine CO2-utslipp. Tyskland har måttet reversere noen av sine planlagte CO2-tiltak etter protester både fra energibransjen og fra fagbevegelsen.Men selv med reduserte ambisjoner møter myndighetene i Tyskland en total avvisning fra energibransjen i Tyskland, her uttaler RWE seg via en melding fra Reuters. For det ledende EU-landet Tyskland er realiteten at de bare kan kutte som planlagt i «utslippene» ved å avindustrialisere landet, og det kommer ikke til å skje.

For en grundigere omtale av denne saken viser vi til GWPF og deres kilder.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier