Det er SOLA som styrer klimaet

Om ozon og salpetersyre i atmosfæren

Av Tom Victor Segalstad

tomvs-presseI kommentarfeltet til et eldre oppslag ble dette temaet nylig diskutert og vi har for å belyse problematikken forfremmet en epost fra Tom V. Segalstad til dette hovedinnslaget.
Før klimakrisen ble det herskende skremselet, så gikk skremslene i ozon eller nærmere sagt man krisemaksimerte ozonhullet over Antarktis, som selvsagt også ble hevdet å være menneskeskapt. Dermed ble det skapt enda en myte.

Segalstad informerer her om vitenskapen, overskriftene nedenfor er lagt til av redaksjonen.


Utfordringen var å finne en forklaring

Det ble POSTULERT (fordi man ikke fant på noen annen mulig forklaring) at KFK (klor-fluor-karboner) skulle kunne bryte ned ozon ved katalyse på overflaten av krystaller av salpetersyre i ozonlaget.
Utfordringen var nemlig å kunne forklare at ett eneste KFK-molekyl skulle kunne bryte ned mange tusen ozon-molekyler! Det var nemlig alt for lite KFK (som menneskene hadde sluppet ut) i atmosfæren i forhold til de observerte reduksjoner i ozon over Antarktis. Og det MÅTTE jo være menneskenes skyld! Hvordan forklare det?

Dermed altså forslaget om krystaller av salpetersyre som katalysatorer.

Mt_Erebus_AntarcticVulkanutbrudd kan svekke ozonlaget!
Min kollega Phil Kyle’s manuskript til Nature om hans målinger av enorme klor- og fluor-utslipp fra vulkanen Mount Erebus i Antarktis ble, på den tiden ozon-hysteriet raste, refusert. Fordi Phil Kyle hadde skrevet at klor og fluor fra Erebus-vulkanen kunne forklare molekyl for molekyl svekkingen av ozon-laget («ozonhullet») over Antarktis. Uten noen postulering av katalytiske effekter fra noe som helst!

Dette «ozonhullet» over Antarktis hadde man kjent til lenge før KFK ble tatt i bruk av menneskene. Vi hadde også vitenskapelige publikasjoner gjennom 20 år før dette, som beskrev reduksjon av ozon-mengden i atmosfæren i forbindelse med vulkanutbrudd, spesielt over de vulkaner som slipper ut mye klor og/eller fluor. Vi fikk f.eks. et lokalt «ozonhull» over Syd-Norge etter et vulkanutbrudd fra Hekla på Island 28. februar 2000, og fikk det også ved tidligere utbrudd. Dere kan legge inn søkeordene «Hekla» og «ozon» i Google, og dere ser der flere oppslag om dette, (Red. anm., for eksempel omtalt her, hele forskningsrapporten kan du selv hente her, i Journal of Geophysical Reseach).

Nobelprisen i Kjemi?
Videre har man forsøkt i laboratoriet å simulere eksperimentelt nedbrytning av ozon ved tilstedeværelse av KFK på salpetersyre-krystaller. Ingen har ennå klart å få det til … (her ligger nok enda en mulighet for en Nobel-pris – tre personer delte Nobel-prisen i kjemi – ikke for sine kjemi-kunnskaper, men for å ha advart menneskeheten om MULIGHETEN for en katastrofal nedbrytning av ozonlaget med menneskenes KFK).

Gjengangere i skremselsindustrien
Se forøvrig boken «The holes in the ozone scare — the scientific evidence that the sky isn’t falling» av Maduro & Schauerhammer (1992 – kan fortsatt kjøpes her, red. anm). I en artikkkel «Ozone depletion’s lesson» av Ben Lieberman (Red.anm: Pdf på web her) påpeker forfatteren at den påståtte «CO2-trusselen» er bygget opp på eksakt samme måte som «ozonhullet», faktisk av flere av de samme aktørene (f.eks. Susan Solomon). Jeg kan tillegge at sur-nedbør-påstanden også var bygget opp slik (med f.eks. miljøkjemiker Hans Christian Seip som medspiller i disse sakene).

 

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

5 kommentarer

 1. Er det blitt gjort forsøk i laboratorier på hva som skjer når man blander store mengder co2 med store mengder ozon?
  Eller er det gjort forsøk på å finne ut hvor det blir av all gummi som blir lagt igjen på veiene fra biltrafikken? Hva skjer med helsa til folk med gummi blandet med co2? Kan det være årsaken til akselerende astma og kols?

  1. Gummien fra biltrafikken blir sammen med pulverisert asfalt til svevestøv i byene. Hjemme vasker og støvsuger man når det blir for mye støv, men ute i byen er det dessverre bare en årlig aksjon for å ta sand når vinteren er over.

   Transportøkonomisk institutt skriver godt om dette med støv, men sammenblandet med en del vås om klimaet slik det er vanlig i offentlig finansierte etater som forventes å være politisk korrekte.
   https://www.toi.no/miljo-og-klima/category1301.html

 2. Ja her er det lett å gå seg vill, Salpetersyre dannes når nitrogendioksid reagerer med hydroksyl som er den viktigste nedbryteren til klimagassene i atmosfæren.
  Salpetersyren er altså en sekundær reaksjon på nedbrytningen av nitrogenoksyd og absorberes i skydråper og på faste partikler som, is og støv av forskjelig kjemisk sammensetning støv fra vulkaner er høyst aktuelle og som nitrat og sulfat og reagerer i såkalt heterogen reaksjon. Slik det forklares så må det sterk kulde til slik at skydråper krystalliseres og blir så tunge at de faller ned ,salpetersyre som blir tatt opp i dråpene faller dermed ut. Salpetersyre reduserer mengden nitrogenoksyd og demper dermed tapet av ozon i midlere og øvre stratosfæren men svekker produksjonen I nedreste del av stratosfæren.
  Som vi jo vet dannes ozon ved hjelp av solstråler og Nox. Klor finnes også naturlig i atmosfæren men 99 % av kloratomene er budet i saltsyre og klornitrat bare 1% er aktiv klorgass som kan bryte ned ozon.
  Salperesyre regnes også som den største reservoarkomponent som. gjennom såkalt heterogene reaksjoner spaltes av sollys danner saltsyre og klornitrat som reagerer med hverandre som aktiv klorgass som kan bryte ned ozon, men denne reaksjonen danner også salpetersyre også i reaksjon med skyer og dinitrogenpentoksid. Som i økosystemet elles så strever systemt med å holde likevekten, påvirkning utenfra som solstråler og kosmisk stråling på primærgassene fører til nedbrytning og danner mange forskjellige gasser før den igjen er tilbake som primærgass. Som med CO2 så slipper også vi ut klorgasser i tillegg til de naturlige gjennom utslipp av KFK noen brytes ned i reaksjon med hydroksyl andre oppholder seg lenger og blir transportert opp i stratosfæren og spaltes der av UV stråler. Vi står omtrent i samme situasjon som i klimaproblematikken, vi slipper ut KFK og CO2 men vet ikke om eller i hvilken grad det forstyrrer det naturlige kretsløpet. Når det gjelder ozon hullet så er det vert å merke seg at når hullet åpner seg så ser vi en opphopning av ozon rundt utenfor hullet, som etter hvert tynnes etter so hullet fylles igjen. Så med denne observasjonen kan det se ut som noe presser bort ozon fra polpunktet å danner hullet. Henrys lov er aktuell også her, så temperatur er alså høyst aktuell i denne sammenheng. Dette er et komplisert system så det er lett for noen å konstruere en katastrofe som politikere og menigmann biter på.

Kommentarer er stengt.