Det er SOLA som styrer klimaet

Om India, kull og klimasirkus

Gravejournalisten David Rose analyserer Indias posisjon før klimasirkuset i Paris tar til i et oppsiktsvekkende oppslag i the Guardian – muligens det mest usannsynlige for ikke å si utenkelige åstedet i Storbritannia for kritisk journalistikk om klimaet. Akkurat som Aftenposten her hjemme har The Guardian rollen som menighetsblad for de klimafrelste hvor de troende absolutt ikke må forstyrres av fakta!
I Lima truet India med å forlate klimamøtet dersom en avtale ikke ble uforpliktende for deltagerne, her får du vite hvorfor:

Pinlige krav
Vesten inklusive Norge stiller pinlige og til dels skandaløse krav til India om reduksjon av «utslippene» før Klimamøtet i Paris. Realiteten er at India må skru av strømmen til en stor del av befolkningen for å oppfylle kravene mens vesten samtidig velter seg i karbonluksus. Blant de rikeste 10% av befolkningen i India er det 1/3 som ikke har noe så grunnleggende som kjøleskap hjemme. Miljøminister Prakash Javadekar utelukker i praksis at India vil gå med på å begrense utslipp i nær fremtid, og forespeiler muligheten for at India kan tredoble bruken av kull til 2030. Det er i dag klart at vi til 2020 vil se en dobling av Indisk kullforbruk.

Klima-evangelisme fra EU
Klimasirkuset i København feilet på grunn av klima-evangelisme. Over flere dager holdt Gordon Brown, Ed Miliband, Angela Merkel, Barack Obama og Sarkozy på med dette, det var en totalt bisarr opplevelse ifølge de som var med i den Indiske delegasjonen. India må nok avfinne seg med å lytte til det samme religiøse budskapet i Paris, både fra EU og fra Norges delegasjon. Men retten til vekst kommer India ikke til å signere vekk i noen Klima-Versailles-traktat i Paris.

On_the_road_to_Paris_scrOg klimaavtalen i Paris?
Vertskapet i Paris er helt klart blant de aller mest klimareligiøse innen EU, og det legges enorm prestisje i et vellykket resultat i Paris, til tross for at det aldri er observert noen klimakrise og heller ingen global oppvarming som rettferdiggjør utgiftene ved en kjempedyr klimatraktat. Onde tunger påstår allerede at det helt geniale kompromisset som vil bli inngått i Paris inkluderer følgende:
1) Klimaavtalen blir i hovedsak bindende for alle landene.
2) De ulike klimatiltakene som spesifiseres i klimaavtalens paragrafer vil være ikke-bindende for alle landene, men med en opsjon for de enkelte landene til å binde seg til nasjonale klimatiltak.

Jepp, dette er totalt meningsløst. En forventet og naturlig fortsettelse på Kyoto-avtalen som også var totalt meningsløs.

Og det er dine penger som tilintetgjøres i denne prosessen.

Du trenger ikke å lese alt
Siden dette er The Guardian så er selvsagt det meste av oppslaget mat til menigheten. Her er det rikelig med tekst om kullets mange forbannelser, sammen med omtale av hvor fantastisk Indias satsning på solenergi vil være. Den helt utilsiktede ironien i denne uthevningen går nok hus fordi for de aller fleste leserne:

«A well-sited solar panel in India will produce energy up to 22% of the time, as against perhaps 8% in the UK»

Abonner på Klimanytt:

Kategorier