Det er SOLA som styrer klimaet

Et hav av olje

OPEC-landene anført av Saudi-Arabia har det siste året satset på å ta knekken på konkurrentene med en flom av billig olje. Spesielt skiferolje og gass fra USA, men også oljesand fra Kanada og større utbyggingprosjekter i det kalde Arktis har truet OPEC’s dominerende posisjon i markedet. Krigen mot konkurrentene har feilet, noe har gått galt.

En sterk teknologiutvikling
OPEC var av den formening, støttet av mange analytikere, at skiferprosjektene trengte en oljepris på 80 dollar fatet for å være lønnsomme. Derved kunne man bli kvitt denne konkurransen ved å oversvømme markedet med billig olje, men det viste seg at prisfallet på olje førte til at skiferoljebransjen fikk en rakett bak, plutselig ble det fokus på teknologiutvikling, sparetiltak og effektivisering. Rigger ble tatt ut av drift eller flyttet til de mest produktive feltene og her hos GWPF rapporteres det om mange nye tiltak. I dag er analysen at skiferoljeutvinningen er lønnsom på 60 dollar fatet og på vei mot en grense på 50 dollar fatet. Dette er et gjennomsnitt og flere felt er derfor lønnsomme på enda lavere nivåer.

Peak_Oil_OpecPeak Oil utsatt på ubestemt tid
Den store veksten i skifergass i USA og kollapsen i gassprisene førte for flere år siden til kansellering av det store Shtockman-prosjektet i Arktis. Gassmarkedet i USA var raskt minkende for verdens eksportører og produsentene i USA presser nå sterkt på for å få utvidet adgang til selv å eksportere.
En ny OPEC-rapport Reuters har hatt tilgang til, sier: «With plenty of oil still left in familiar locations, forecasts that the world’s reserves are drying out have given way to predictions that more oil than ever before can be found,»
Vi vil iht rapporten se en økt oljemengde på markedet fra OPECs konkurrenter i minst tre år til, løsningen for OPEC vil derfor være å enten fortsette oljekrigen eller å kutte i produksjonen for å få prisene opp.De fleste prognosene peker mot en langsom økning i prisene. Rollen som svingprodusent i oljemarkedet later til å være overtatt av skiferoljebransjen. Neste ukes OPEC-møte i Wien vil muligens bringe en avklaring på priskrigen.

Og enda har ikke England og Kina startet produksjonen på sine enorme skiferforekomster. På Norges sokkel i Nordsjøen ligger det enorme kullforekomster, verdien av disse overstiger alt som til nå er tatt opp av olje og gass. Vi venter bare på teknologien for å gassifisere kullet der det ligger.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier