Det er SOLA som styrer klimaet

Vi ser på tre nye forskningsrapporter

Klimamodeller kan brukes til mye rart, og i dag beviser NTB i en usignert melding at vann blir våtere når det varmes opp mens en av våre hjemlige alarmister mener Svartedauen kan ha sammenheng med klimaendringer. Samtidig beviser tidskriftet Nature at forskning ikke trenger å være gal bare fordi de har publisert den, unntaksvis som der vi i dag viser kan den faktisk være riktig.

Klimapropaganda i forkant av Parismøtet
NTB sender med jevne mellomrom ut usignerte meldinger som inneholder klimaskremsler av verste sort, og kvaliteten er til dels lavere enn det verste vi ser fra den vanlige gjengen av klimakåte journalister. Vi har tidligere hatt en runde med skremsler om Himalaya-isen hvor det viste seg at substansen i påstandene var totalt ikke-eksisterende og lederen for Klimapanelet som markedsførte skremslene ble til slutt tvunget til en ydmykende retrett. Bak scenen viste det seg at en av de som fabrikerte skremslene var en medarbeider i Hr. Pachauris institutt TERI, et institutt som fisket etter store bevilgninger fra USA/EU til forskning på – ja nettopp, den sterkt minkende Himalayaisen. Flere pikante detaljer her.
Denne gangen kommer Himalayaskremslene fra en modellstudie som baserer seg på en modellstudie, og da kan man som kjent bevise absolutt hva som helst avhengig av input i modellene. Med utgangspunkt i Klimapanelets modeller som produserer mye varme når det blir mer CO2, så bevises det her at med all denne varmen som ikke eksisterer ute i den virkelige verden, så vil det inne i modellene renne mer vann fra modellisbreene i Himalaya. Vi gratulerer NTB og den alltid klimakåte redaksjonen ved forskning.no med enda et lavmål av sirkulær logikk hvor denne modellkatastrofen er forårsaket av all den globale oppvarmingen vi ikke har hatt på snart 20 år. Denne meldingen er publisert samtidig i hele den vestlige verden i en koordinert aksjon.
I dag er det hard konkurranse i å bringe til torgs oppspinn uten noen vitenskapelig forankring og førstepremien går til en av våre hjemlige alarmister Professor Nils Stenseth (UiO) som i en video på ABC-nyheter kan fortelle at det kan være en sammenheng mellom Svartedauen og klimaendringer. Spesifikt kan uspesifiserte klimaendringer i Asia føre til en ny pandemi. Ergo må vi skjerpe oss og betale mer klimaavlat for å ikke få en gjentagelse av Svartedauen. Her er det nesten bibelske proporsjoner, det mangler bare elver som renner av blod og en stor syndeflod.

RAPID-array moorings, foto fra NOC.
RAPID-array moorings, foto fra NOC.

Det trenger ikke å være galt fordi det står i Nature!
Tidskriftet Nature har over noen tiår gått fra å være et respektert vitenskapelig tidskrift til å bli gjenstand for utallige morsomheter grunnet den særdeles lave kvaliteten på det de vanligvis publiserer. Men nylig fant de plass til en studie som bekrefter noe resten av menneskeheten har visst i godt over 100 år, nemlig at Goldstrømmen beveger seg i kalde og varme faser i en syklus på 65-70 år. Hovedforfatteren fra Universitetet i Southampton uttaler: «Sea-surface temperatures in the Atlantic vary between warm and cold over time-scales of many decades. These variations have been shown to influence temperature, rainfall, drought and even the frequency of hurricanes in many regions of the world. This decadal variability, called the Atlantic Multi-decadal Oscillation (AMO), is a notable feature of the Atlantic Ocean and the climate of the regions it influences.»
Den kalde fasen har startet og vi kan forvente i noen tiår forvente opptil 0,5 grader lavere temperatur i Nord-Atlanteren og mer tørke i Sahel-regionen. Denne forskningen baserer seg på målinger av Golfstrømmen over 10 år med såkalte RAPID-arrays.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

3 kommentarer

  1. Mener å ha lest for lenge siden om årsakene til at svartedauden fikk så stort omfang.
    Hygienen, eller mangelen på skikkelig hygiene var den ene, men vel så viktig var akkurat det som nevnes, nemlig klima.
    Dette hendte under den lille istid. (1347 – 1351). Dårlige avlinger gjennom mange år gjorde store menneskegrupper til underernærte lette bytter for bakterie-angrep, da immunforsvaret var svekket.
    Tidsepoken den lille istid var preget av årevis med misvekst, hunger, nød og død.
    Klima under denne tid er intet å ønske tilbake.

Kommentarer er stengt.