Det er SOLA som styrer klimaet

Arktisk isoversikt for mai

Av Per Jan Langerud

Her er den månedlige isoversikten for Arktis med iskart for 1. juni 2015. Redaksjonen har oppdatert 4.juni med data for isutbredelse siste 10 år samt fersk info om seilingsforholdene på Grønland.

ARKTIS IS T --1.6jpg_Page1Perfekte seilingsforhold for isbrytere
NRK, TV2 og pressen er visst fortsatt i den tro at man kan seile fritt med skip over det Arktiske havet, men iskartet viser noe annet, det blir lenge til det blir skipstrafikk gjennom passasjene i nordvest og nordøst, hvis det i det hele tatt blir noe i sommer. Da kreves det i tilfelle assistanse fra kraftige isbrytere.

I de sydligste områdene har isen nå trukket seg tilbake, så som utenfor Beringstredet og lengst syd i Barentshavet. Men vest for Grønland og ved Labradorkysten er det  fortsatt mye is. Langs østkysten av Grønland ligger det også mye is helt ned til sydspissen.Sydspissen av Grønland ligger på samme breddegrad som Oslo.

Edit: Skipstrafikken allerede rammet av unormal ismengde
Danske Royal Arctic Line meldte 1.juni i en politisk ukorrekt melding at: På grund af den hårde vinter i år er der stadig så meget vinteris i Kangerlussuaq, at det planlagte anløb med Nuka Arctica 1522 ikke kan gennemføres. 

Både Royal Arctic Line og Arktisk Kommando har forsøgt at nå Kangerlussuaq, men har måttet opgive ca. 25 sømil før havnen, hvor de har konstateret is-tykkelse op til 1 meter.

(Edit: Tallene for aktisk havisutbredelse er som følger, oppgitt i millioner km2)

 • 2005   12.99

 • 2006   12.61

 • 2007   12.88

 • 2008   13.18

 • 2009   13.40

 • 2010   13.11

 • 2011   12.81

 • 2012   13.11

 • 2013   13.08

 • 2014   12.77

 • 2015   12.65

Gjennomsnittlig Arktisk havisutbredelse for mai i perioden 2005-2015: 12,96 millioner km2. Kilde: NSIDC. De mange spådommene om det isfrie Arktis som er spredd i det offentlige rom i samme periode later til å ha kommet fra aktører med særdeles liten bakkekontakt.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier