Det er SOLA som styrer klimaet

Klimaendringer gir kraftig plantevekst i Sahel-landene

En ny studie har bekreftet en vitenskapsrapport fra GWPF fra 2011: Fra 1982 til 2003 har det vært en kraftig økning i plantevekst i området og med mer vegetasjon øker også nedbøren. I samme periode har det vært en betydelig økning i atmosfærisk CO2 og studien bekrefter at det er økt tilgang på CO2 som er den dominerende driveren bak økt nedbør mens endring i temperatur ikke er signifikant. Igjen har klimaalarmistene latt være å rapportere en god nyhet.

Tørken i Sahel i 1980-årene
tok tok livet av 100.000 mennesker og beskjeftiget i årevis Bob Geldorf med flere i en større nødhjelpsaksjon. Men der Geldorf & Co feilet, har plantematen CO2 opptrådt i stadig større konsentrasjoner i atmosfæren, og studien bekrefter at det er dette som har gjort ende på sultkatastrofen, når befolkningen nå greier å brødfø seg selv uten nødhjelp. Studien som er publisert i Nature Climate Change igår bekrefter denne positive effekten av klimaendringene og en noe forbauset hovedforfatter uttaler til The Times at det er sannsynlig at denne utviklingen med mer nedbør i Sahel-området vil fortsette. Rowan Sutton, professor ved University of Reading og en av forfatterne av studien, uttaler: “Amounts of rainfall have recovered substantially. It was a surprise that the increase in greenhouse gases appears to have been the dominant factor.”

Sahel_rainfallMer CO2 gir mer regn og mindre sult
Med dominerende mener den godeste professor Sutton at CO2 er direkte ansvarlig for 75% av økningen i nedbør, mens endringer i havtemperatur ikke har noen signifikant betydning. I motsetning til enkelte andre publiserer professor Sutton dette forbausende og lite politisk korrekte resultatet av sin forskning, riktignok med en lengre monolog hvor man gjentar de vanlige skremslene om klimaendringenes mange forbannelser.

Enhver biolog vet utmerket at de små stomataåpningene i plantenes bladverk er åpne i kortere tid når det er mer CO2 i atmosfæren, og da slipper samtidig mindre vanndamp ut. Sunnere og mindre sultende planter er også mye mer motstandsdyktige mot angrep fra insekter og sopp.

Mike Hulme, klimaprofessor ved King’s College London, beskriver studien som relevant og uttaler: “One should continue to remain sceptical of overconfident claims that ‘climate change’, by which is meant fossil fuel emissions, always causes negative effects in these African drylands.”

Også FN påpeker et grønnere Sahel
FN hadde i 2008 en Afrikarapport hvor man påpekte at Sahel fra Senegal i vest til Sudan i øst var blitt mye grønnere, og nevnte 50% økning i planteveksten i deler av Mali, Mauritania and Tchad. Den gang antok man – helt feilaktig – at det var økningen i nedbør som forårsaket planteveksten. Med et grønnere Sahel følger det mindre jorderosjon og færre sandstormer.

Ikke forvent å lese mye om denne positive effekten av CO2 ellers i pressen i Norge. Husk at du så disse faktaene først hos Klimarealistene.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier