Det er SOLA som styrer klimaet

En trist dag for vitenskapen

Dagens forskning fra Karl et al i Science som avskaffer den snart 20 år lange pausen eller opphøret  i den globale oppvarmingen er et hasteprodukt skrevet for å legitimere klimasirkuset i Paris. Forskningen er, som de skriver på GWPF: «av lav standard, svært spekulativ og med et statistisk marginalt resultat fra kirsebærplukking av tidsintervaller, noe som resulterer i en global temperaturgraf som hverken stemmer med noen av datasettene for overflatetemperatur, eller med de som er utarbeidet via satellitt». Den formelle tittelen på denne blatante politiske forskningspropagandaen er: Karl et al (2015) Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus.

Abstraktet lyder
Much study has been devoted to the possible causes of an apparent decrease in the upward trend of global surface temperatures since 1998, a phenomenon that has been dubbed the global warming “hiatus.” Here we present an updated global surface temperature analysis that reveals that global trends are higher than reported by the IPCC, especially in recent decades, and that the central estimate for the rate of warming during the first 15 years of the 21st century is at least as great as the last half of the 20th century. These results do not support the notion of a “slowdown” in the increase of global surface temperature.

Innen seriøs klimaforskning har de enda ikke sluttet å le
Siden manuset på forhånd er distribuert til mange, så er innholdet kjent. Professor Ross McKitrick er en av de få som har greidd å slutte å le, for istedet å sette sine tanker ned på papiret. I korthet påpeker han at her er det store problemer knyttet til absolutt alle datasettene som brukes, og forfatterne har i tillegg sett helt bort ifra det eneste høykvalitets måleregimet for havtemperatur som eksisterer – ja, de har fullstendig ignorert ARGOS-bøyene! Du finner flere tråder og kommentarer her på WUWT. Dagens melding fra Reuters er heller ikke helt med på notene og siterer to skeptiske klimaforskere her. I vår egen lille andedam har allerede de første propagandistene vært ute på twitter med gladnyheten om at opphøret i global oppvarming nå er over. Det dreier seg tross alt om å sikre egne arbeidsplasser.

Maturity diagram showing net change since 17 May 2008 in the global monthly surface air temperature record prepared by the National Climatic Data Center (NCDC), USA. Kilde: Prof.Humlum & Climate4you
Maturity diagram showing net change since 17 May 2008 in the global monthly surface air temperature record prepared by the National Climatic Data Center (NCDC), USA. Kilde: Prof.Humlum & Climate4you

Datajukstering kjøler fortiden og varmer nåtiden!
Argumentet er at ARGOS-bøyene ikke er overflatetemperatur, men er tatt på 5 meters dybde, og man bruker istedet andre data fra flytebøyer tatt på opptil 15 meters dybde, for så å justere på dem for å få overflatetemperatur. Gamle data fra NCDC som er jukstert i flere trinn har en prominent plass i denne «forskningen», ved et tilfeldig sammentreff har eldre data alle blitt vesentlig kaldere og nyere data blir tilsvarende varmere etter hver runde med juksteringer.

Pussig nok har varmeperioden fra midten av 1970-årene også blitt mye lengre, etter jukstering starter den allerede i 1950-årene. De største endringene er ved enda en pussighet gjort i nyere tid, og for de årene hvor man har best kvalitet på rådataene. (edit) Og trenden de finner er: Moreover, for 1998–2014, our new global trend is 0.106± 0.058°C dec−1, and for 2000–2014 it is 0.116± 0.067°C dec−1 (see table S1 for details). Disse nye og påstått riktigere dataene viser at det tar nesten 200 år å oppnå en økning på 2 grader i global temperatur – dersom trenden fortsetter. Hva har dette å si for de politikerne som driver med Togradersgnålet?

For mange pussige sammentreff?
Karl et al tar den helt ut ved å erklære at det er noe galt med alle andre temperaturdata inklusive satelittmålingene.
Det er noe besynderlig at man fjerner ARGOS-bøyene fra rådataene med den bortforklaring i pressemeldingen at bruk av disse bøyene har ført til at man har undervurdert oppvarmingen i havet. At det muligens ikke er noen oppvarming av havet for tiden, slik de ledende oceanografene Heimbach og Wunsch påpekte nylig, har åpenbart ikke vært en mulighet for denne forskergruppen. Robert Karl er en del av NOAA som ved ytterligere en tilfeldighet er etaten som har kvalitetskontrollert de mange juksteringene NCDC har gjort på havtemperaturene.
Judith Curry bemerker at denne forskningen er politisk nyttig for enkelte, men den gir oss ingen ny kunnskap.Hun er i tillegg særdeles kritisk til at NOAA tar landtemperaturer med en sterkere temperaturtrend  og benytter disse ukritisk over havet og i Arktis i mangel av andre data.

Hva nå?
I dagene som kommer vil propagandaskruen dreies ytterligere opp med budskapet om at pausen i oppvarmingen er over, for å legitimere klimasirkuset i Paris med ny klimaavtale fulgt av en rekke klimatiltak og nye kreative avgifter kamuflert som avlat. Absolutt alle som har investert hele sin politiske troverdighet eller akademiske prestisje i den kommende klimadommedag vil gjøre en siste innsats for å få en klimaavtale i havn. Som Prof. Richard Lindzen sa på et møte i Oslo nylig: faktaene har forlengst sluttet å spille noen rolle for disse aktørene.

(Edit 6.juni:) Cicero med ny bortforklaring
Vårt hjemlige institutt for klimapolitikk registrerte selvsagt kritikken mot denne forskningspropagandaen igår både fra oss og internasjonalt, og det er helt naturlig at de da trenger et ekstra døgn for å fabrikere mer tåke her. Tåketeppet oppstår ved at de vifter vilt med værfenomenet El Nino som ikke står i noen som helst sammenheng med den temperaturstigning Cicero påstår vi får med våre økte «utslipp». Cicero underslår også at en litt varmere El Nino vanligvis etterfølges av en litt kaldere La Nina, og at disse i sum vanligvis ikke påvirker temperaturen. Den mer erfarne Gunnar Myhre helgarderer imidlertid på slutten ved klimalojalt å påstå at dette er den studien som best forklarer oppholdet i temperaturutviklingen, samtidig som han med påpekningen av at «Det kan diskuteres om det er pause eller ikke» prøver å ivareta sin faglige troverdighet.

Både Samset og Myhre et høyt utdannede fysikere og begge vet utmerket godt at denne forskningen fra Karl & Co ikke holder mål. Men begge gjorde et valg da de søkte jobb hos Cicero, en institusjon som forutsetter at vi står midt i en klimakrise som er reell og menneskapt helt uavhengig av hva som egentlig foregår ute i naturen. Samseth sa selv på TV2 igår at han måtte omskolere seg grundig. Nå har begge lagt vitenskapen på hylla og tuskhandler i klimapropaganda.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier