Det er SOLA som styrer klimaet

Klimarealistene oppretter vitenskapelig råd

Klimarealistene har etablert sitt Vitenskapelige råd dels for å bli en tyngre aktør i klimadebatten med rådgivende virksomhet og dels for å gjøre det lettere for flere akademikere å stå frem som støttespillere for den klimavitenskapelige hovedretning vi representerer. Vi vil i en serie oppslag kort presentere rådets medlemmer og kommer tilbake senere med ytterligere detaljer. I dag rådets leder og tre av medlemmene i rådet.

Klimarealistenes vitenskapelige råd
Rådet har ved etablering 17 medlemmer fra Nordiske land og vil senere ha den størrelse man til enhver tid finner formålstjenlig. Rådet vil derfor bli utvidet for å få med flest mulig av de over 50 fagområdene som er sentrale innen klimavitenskapen. For eksempel er økonomi og statistikk sentrale fagfelt innen klimaforskningen når Norge skal bruke et hundretalls milliarder på klimatiltak og det viser seg at bevisene for nødvendigheten av tiltakene inneholder sviktende eller ugyldige statistiske metoder.
Rådets medlemmer representerer alle den naturvitenskapelige hovedretning at klimaendringene i hovedsak er naturlige. For detaljer vedrørende det enkelte rådsmedlems ståsted henviser vi til hva som er publisert av fagfellevurdert forskning eller på annen måte er kommunisert før av den enkelte i den offentlige debatten. Det er også slik innen vitenskapen at man forbeholder seg retten til å endre mening dersom observasjoner i naturen viser at det foreligger nye fakta.

OMKvalheim_photoProfessor Olav Martin Kvalheim, rådets leder
Olav Martin Kvalheim ble født 1951. Dr.philos 1987 Kjemometri, professor Kjemisk Institutt, Univ. i Bergen fra 1987. Bygd opp kjenometrien ved UiB som det ledende universitet i Norge og leder forsking ved UiB innen kjemometri og analytisk kjemi. Flere internasjonale utmerkelser for fremragende innsats innen kjemometrisk forskning, invitert til å forelese i plenum ved ca 100 internasjonale konferanser. Har ca 160 publikasjoner i fagfellevurderte tidskrifter. Engelskspråklig CV her: CV_May_KR_2015

RH04AProfessor Røgnvaldur Hannesson
Rögnvaldur Hannesson ble født i 1943 på Island. Doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Lunds Universitet, Sverige. Han flyttet til Norge i 1975 og var professor i fiskeriøkonomi ved Norges Handelshøyskole 1983 – 2003. Han har publisert bortimot hundre artikler i vitenskapelige tidsskrifter, hovedsakelig om fiskeriøkonomi og ressursøkonomi. Han har publisert seks bøker om petroleums-økonomi, fiskeriøkonomi og mineralressursforvaltning. De to siste omhandler «Ecofundamentalism» og «Debt, Democracy and the Welfare State.» Full CV her: CV_hannesson

Professor Ole Humlum
Ole Humlum ble født 1949 i Esbjerg, Danmark. PhD fra Københavns Universitet i 1980. Vitenskabelig leder av Arktisk Station, Grønland, 1983-86. Lektor i Arktisk Geomorfologi ved Københavns Universitet 1986-99. Professor i Fysisk Geografi ved UNIS, Svalbard, 1999-2003. Professor i Fysisk Geografi ved Oslo Universitet siden 2003. Gjesteforsker ved University of St. Andrews, Scottland, 1997-98 og 2007-08, samt ved Faroese Natural Museum, Tórshavn, Færøyerne, 1998. Primære forskningsinteresser: Landformutvikling som funksjon av klima; rekonstruksjon av tidligere klima gjennom geologiske studier; naturlige klimavariasjoner; human historie sett i klimahistorisk perspektiv. CV her: CV_OleHumlum

Fred_SigernesProfessor Fred Sigernes
Født 10.desember 1966 i Hammerfest. Dr.grad i fysikk ved Universitetet i Tromsø 1996, førsteamanuensis UNIS (Unversitetssenteret på Svalbard) fra 1998-2006, rådgiver i optikk i fiskeriforskning. Professor UNIS fra 2007 med fagområde optikk og atmosfærisk forskning, leder Kjell Henriksens Observatorium (KHO) på Svalbard. Fra 2012 også Birkeland Center for Space Science. Har 72 fagfellevurderte publikasjoner. Engelskspråklig CV her: Fred_Sigernes_CV-Short

Abonner på Klimanytt:

Kategorier