Det er SOLA som styrer klimaet

Vi presenterer 5 nye medlemmer av vårt vitenskapelige råd

Vi presenterer de neste 5 medlemmene av Klimarealistenes vitenskapelige råd som har totalt 17 medlemmer. Rådets leder er professor Olav Martin Kvalheim. Vi er spesielt stolte over å ha fått med oss to ledende geologer med svært bred ekspertise fra våre naboland Danmark og Sverige. En rekke av rådets medlemmer vil møtes uformelt på Klimarealistenes cruise fra Oslo til Kiel de kommende dagene

Jens_Morten_HansenProfessor Jens Morten Hansen
Jens Morten Hansen (f. 1947 på Læsø, Danmark) er Ph.D i stratigrafi og regional geologi fra Københavns Universitet med job som geolog på Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), sekretariatschef, statsgeolog og vicedirektør ved GEUS, direktør for de danske forskningsråd og Forskningsstyrelsen. Siden 2006 statsgeolog ved GEUS. Jens Morten Hansen har publiceret en række afhandlinger om stratigrafi, havniveauforandringer og videnskabsteori. Fra 2001 har Jens Morten Hansen været adjungeret professor i naturfilosofi og undervist samtlige geologistuderende ved København Universitet i videnskabshistorie og -etik. Jens Morten Hansen har været bestyrelsesformand for Dansk Geologisk Forening, Dansk Polarcenter og Nordisk Forskningspolitisk Råd.

MasrtinSjXProfessor emeritus Martin T. Hovland
Martin Hovland har hovedfag i meteorologi, Univ. i Bergen, 1969, doktorgrad fra Univ. i Tromsø, 1992 (marin geologi, geofysikk og biologi). Han har arbeidet som lærer Norge og Zambia (1969-1976) og for Statoil ASA fra 1976 – 2012 som senior ingeniør, marin geolog og forsker. Han har vært gjesteforeleser ved Univ. i Tromsø og Professor II ved Senter for Geobiologi, Univ. i Bergen. Fellow Geological Society, London og ekspertkommentator for IPCC AR4 (2007) og AR5 (2013). Har publisert fire fagbøker og ca 150 vitenskapelige artikler.

Nils_Axel_MörnerProfessor Nils-Axel Mörner
Nils-Axel (“Niklas”) Mörner took his Ph.D. in 1969 in Quaternary Geology with special emphasis on Marine Geology at Stockholm University. He was president of the INQUA Commission of Sea Level Changes and Coastal Evolution (1999-2003), and leader of the Maldives Sea level Project (2000-2007). He built up “the Stockholm Paleomagnetic Laboratory (in operation 1973-2005). In the 1980s he wrote several papers on solar-terrestrial questions. He was co-ordinator of the INTAS project on Geomagnetism & Climate (1997-2003). He has been a pioneer in paleoseismology over the last 30 years. He held a personal associate professorship at the Swedish National Research Council (1978-2005) and was head of the department of Paleogeophysics & Geodynamics at Stockholm University (1991-2005). He has published extensively (500+) in a large number of scientific fields.

roaldset_e-245x300Professor Elen Roaldset
Elen Roaldset ble født 1944 i Oslo. Tidl. professor geologi UiO med spesiale kvartærgeologi. Cand.real UiO 1970, 1.amanuensis UiO 1978-81, research manager Norsk Hydro 1981-87 med ledelse av fagområdet geologi (sedimentologi, biostratigrafi, seismisk stratigrafi og organisk geokjemi) samt laboratorier ved Norsk Hydros Forskningssenter i Bergen fra det ble opprettet i 1980/81, Spes.rådg. Norges Forskningsråd 1986-87, Professor ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU 1989-99, museumsdirektør Naturhistorisk Museum fra 1999.

Einar.FotoProfessor emeritus Einar Sletten
Einar Sletten ble født i 1939. Dr.philos 1979 biofysikalsk kjemi, professor Kjemisk Institutt, Univ. i Bergen fra 1991. Ledet etablering av høyfelt NMR spektroskopisk laboratorium ved UiB fra 1986. Spesialfelt: binding av metaller til DNA; i) miljøkjemiske aspekter av kvikksølv; ii) platinabaserte kjemoterapeutika. Har deltatt i en lang rekke internasjonale forskningsprosjekter delvis finansiert av EU. Pågående samarbeid med USTC (University of Science and Technolgy of China). Har over 100 publikasjoner i fagfellevurderte tidskrifter og bøker. Engelskspråklig CV her:

Abonner på Klimanytt:

Kategorier