Det er SOLA som styrer klimaet

Villedende om Kina og kull i media

Gjentatte ganger har media servert gladmeldinger om at Kina reduserte kullforbruket i 2014 og at CO2-utslippene gikk ned. Gruppetenkningen er så sterk at evnen til kvalitetskontroll blir helt borte, og de som foretar seriøs analyse kommer til helt andre konklusjoner. Alt tyder på at kullet i mange år vil være den dominerende driveren for økonomien i Kina.

e75f0540-8ac7-48f6-873b-3148cba8bd6f-620x372Offisielle tall
Det ble tidligere meldt at kullforbruket i 2014 sank med 2,9% og at «utslippene» sank med 0,7%. Senest i mai var det omtale rundt dette ute og hjemme, og det alltid alarmistiske Institutt for klimapolitikk var for en gangs skyld noe skeptisk til de nye tallene. en skepsis de pussig nok aldri greier å utvise når det kommer tvilsomme tall fra IPCC.
Historisk har det vært mye surr med estimater, midlertidige rapporter og reviderte tall i Kina. Denne forskningen peker på manglende konsistens i statistiske datasett tilsvarende en 10% usikkerhet i størrelsen på kullproduksjonen og en tilhørende usikkerhet i CO2-utslippene på størrelse med Japans samlede utslipp som er de 4.største globalt! I tillegg kommer alt det lokale myndigheter holder unna sentralmyndighetene i Peking samt illegal aktivitet.

Det man vet basert på offisielle tall, er at økonomisk aktivitet vokste lite i Kina i 2014 i forhold til tidligere år. Fordi det var lav etterspørsel etter elektrisitet, sement og stål så resulterte det i lavere etterspørsel etter kull. Går økonomien bedre vil kullforbruket eksplodere, man lager som kjent hverken sement eller stål ved hjelp av solcellepaneler.

Planlagte aktiviteter i Kina
Det bygges et rekordhøyt antall kullkraftverk i Kina og bare i fjor kom det til 473 GW i elektrisitetskapasitet fra nyåpnede kullkraftverk. Samtidig er det utstedt et rekordhøyt antall tillatelser for nye kullgruver mens gruvene som offisielt er nedlagt eller som offisielt ikke eksisterer, er i full sving med å produsere kull som vist her hvor The Guardian i 2014 jamret seg noe forferdelig over en gigantisk illegal kullgruve.
Kina bruker aktivt sin offisielle statistikk for å nå politiske mål, som verktøy for å begrunne forfremmelser og som bevis i internasjonale forhandlinger akkurat som Sovjetunionen gjorde. For eksempel har Kina nylig diskret justert opp sin kullproduksjon for 2013 i en fotnote: The output of coal in 2013 has been revised from 3.68 billion tons to 3.97 billion tons. Denne lille finjusteringen i ettertid viser at Kina nådde sine produksjonsmål for 2015 to år før planlagt og tilsvarer 1/3 av USA’s årlige kullproduksjon! Samtidig rapporteres det at det er mulig offisielle statistikk fra Kina er i ferd med å bli mindre pålitelig. Det er tydeligvis ikke bare innen klimaforskningen det hersker stor usikkerhet.

Nye tall fra BP
De nye tallene fra BP viser at kullforbruket i 2014 økte med 0,1% i Kina (og 0,4% globalt) og det er godt mulig det blir flere revisjoner i disse tallene senere. BP er også fundamentalt uenige med IEA som tidligere i år rapporterte om et fall i CO2-utslipp globalt for 2014, siden de rapporterer en økning i utslippene på 0,5% globalt.

Det er rett og slett ønsketenkning at Kina er i ferd med å redusere sin avhengighet av kull.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier