Det er SOLA som styrer klimaet

Vi presenterer 4 nye medlemmer av vårt vitenskapelige råd

Vi presenterer de neste 4 medlemmene av Klimarealistenes vitenskapelige råd som har totalt 17 medlemmer. Rådets leder er professor Olav Martin Kvalheim ved UiB. Klimarealistene har etablert sitt Vitenskapelige råd dels for å bli en tyngre aktør i klimadebatten med rådgivende virksomhet og dels for å gjøre det lettere for flere akademikere å stå frem som støttespillere for den klimavitenskapelige hovedretning vi representerer.

220px-Ole_Henrik_EllestadProfessor Ole Henrik Ellestad
Ole Henrik Ellestad er født i 1943 og tok hovedfag ved UiO i 1970 på fysikalsk kjemi og infrarød og Raman spektroskopi av molekyler. Forskningsleder for petrokjemi og raffinering i Statoil fra 1981. Tidligere professor II ved Univ. i Oslo innen petrokjemi og katalyse, fra 1986 forskningsdirektør SINTEF (tidligere SI) og leder for divisjon for industriell kjemi, fra 1996 leder for Norsk regnesentral og fra 2001 områdedirektør for vitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler i Forskningsrådet. Leder for Klimarealistene 2012-2015. Hans fagområde omfatter fysikalsk kjemi, overflate/katalyse og prosesskjemi, en rekke målemetoder herunder infrarød stråling og molekyler (inkluderer tre lengre utenlandsopphold). Han har 55 vitenskapelige fagfellevurderte publikasjoner og har vært medlem og leder av en rekke nasjonale og internasjonale FoU-relaterte styrer, komiteer og utvalg.

Jan-Erik SolheimProfessor Jan-Erik Solheim
Jan-Erik Solheim ble født i 1938. Cand real fra Univ. i Oslo 1964. Arbeidet som vitenskapelig assistent og stipendiat ved Institutt for teoretisk astrofysikk til 1971, da han ble amanuensis, senere førsteamanuensis og professor ved Universitet i Tromsø. Forskningsområder: kosmologi, galakse- og stjerneobservasjoner. Flere forskningsopphold ved University of Texas, McDonald Observatorium oa observatorier. Underviste i astrofysikk ved Univ. i Tromsø, og var ansvarlig for opprettelsen av Skibotn Observatorium fra 1978. Han deltok i organiseringen av et internasjonalt nettverk (The Whole Earth Telescope) for å gjøre mest mulig sammenhengende observasjoner av hurtige variable stjerner (pulserende stjerner), og har deltatt i en rekke internasjonale observasjonskampanjer. Har spesielt samarbeidet med Litauiske astronomer, ble i 2002 innvalgt medlem i Litauens Vitenskapsakademi. Han tok inititativ til Nordlysplanetariet i Tromsø som er del av Nord Norsk Vitensenter. Har mer enn 200 fagfellevurderte publikasjoner, samt 11 klimarelaterte publikasjoner etter 2009.

15Bilde Stordahl_KjellDr. Phil. Kjell Stordahl
Kjell Stordahl ble født 1945 i Oslo. Han har en dr philos grad i langtidsprognoser fra NTNU i 2006 og er cand. real med statistikk hovedfag fra UiO i 1972. Han har arbeidet i Telenor i 40 år med å analysere telekommunikasjonsmarkedet med fokus på ny teknologi og prognoser for markedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Han har bred forskningserfaring og deltatt i en rekke internasjonale forskningsprosjekter, mange innenfor EUs rammeverk. Han har publisert nær 200 artikler i internasjonale tidsskrift og på internasjonale konferanser. Siden 2007 har han parallelt engasjert seg i analyser av klimautviklingen. Han har skrevet 15 populærvitenskapelige artikler på www.forskning.no hovedsakelig om IPCCs globale temperaturprognoser og også vitenskapelige artikler. Engelskspråklig CV her: 15CV Kjell Stordahl 201506

Fred 2011Docent Fred Goldberg
Fred Goldberg föddes i Oslo 1942, civilingenjör  KTH Maskinteknik 1969, Tekn Dr och docent i svetsteknologi 1975. Grundade Materialdata AB 1971 och arbetade med utveckling av högeffekt-lasersystem, och utveckling av styrsystem mm. Var 2006 generalsekreterare för KTHs internationella klimatkonferens och blev då vän med många av världens ledande klimatforskare och har sedan dess samarbetat med dessa och arbetat med klimatanalyser Har varit en flitig föreläsare och debattör om klimatfrågor runt om i världen och har publicerat en stor mängd artiklar om klimatet. Ombildade Materialdata AB till Svenska Polarinstitutet 2012. Fred Goldberg arbetar idag med forskning kring klimatet med fokus på polartrakterna och på isförhållandena där.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier