Det er SOLA som styrer klimaet

Forsvinnende liten oppvarming av atmosfæren

Klimanytt 115, av Petter Tuvnes

CO2 og andre klimagasser kjøler jorden ved å sende ut infrarød stråling fra toppen av atmosfæren. Når mengden av CO2 i atmosfæren øker, vil CO2-området som sender ut IR-stråling bli flyttet høyere opp i atmosfæren. Der er det kaldere, og CO2 gassen slipper ut mindre stråling. For å kunne sende ut mer stråling må den derfor varmes opp. Dette fører til at hele atmosfæren må varmes opp, og det blir varmere ved bakken (Lindzen 2007). Denne oppvarmingen, eller «hot spot» er ikke funnet som vi påpekte i 2012 på side 14 i heftet «Naturen-ikke menneskene-styrer jordens klima!»

Den manglende «hotspot»
skal være «fingeravtrykket» som beviser menneskeskapt global oppvarming og samsvar mellom modeller og virkelighet. Fraværet av denne viser at klimamodellene er uriktige. Klimaforskere har ikke villet vedgå at det hittil ikke har vært mulig å påvise noen «hot spot», og nå hevder professor Sherwood, UNSW i Australia, å ha påvist den forsvunnede «hot spot», det hele er publisert i Environmental Research Letters 11.mai 2015. Man kan se hva Sherwood hevder å ha funnet i det røde området i venstre bilde i figuren under.

KN115_fig1

Varmt område fra de forfeilede klimamodellene (se KN001) er vist i midten. Virkelige temperaturmålinger fra 28 millioner værballonger med radiosonder er vist til høyre. «Hot spot» er heller ikke påvist med avanserte satellittmålinger (ref. Dr. Roy Spencer, leder for UAH satellittmålingene).

Manipulerte data fra Sherwood et al.
Joanne Nova har en avslørende analyse hvor Sherwood og medarbeidere har brukt data for temperatur og vind i atmosfæren for å påvise «Hot spot». Deres første publisering i 2008 ble raskt tilbakebevist. I 2015 har de publisert nye resultater etter å ha inkludert nye data fra 2005 til 2013 og modifisert dataene på nytt ved gjentatt homogenisering og justering. I tillegg er det brukt statistiske metoder som er blitt kritisert av fagfeller. I den nye perioden 2005 til 2013 har det ikke vært noen global oppvarming, og da skulle det ikke vært noen ytterligere oppvarming av «hot spot» heller, fordi den skal lede an temperaturutviklingen med forsterket effekt av mer CO2 og vanndamp ifølge klimateorien. Sherwood påstår at «hot spot» er blitt like mye oppvarmet i begge periodene 1959-2012 og 1979-2012, men det blir feil. «Hot spot» burde finnes i perioden 1976-1999, men ikke i de periodene det ikke har vært oppvarming før og etter. De manipulerte data til Sherwood stemmer ikke med virkeligheten.
Sherwood et al. erkjenner at trenden burde ha bremset etter 1998, men det skjedde ikke. De innrømmer at å legge til de ekstra data i løpet av siste tiåret uten temperaturøking er «den viktigste grunnen til at trendene nå er litt sterkere enn de som vises i 2008-rapporten». De har lagt til data som ikke skal generere en «hotspot», og dette bidro til å gjøre den tydeligere! Sherwood kaller dette «interessant», og sier det fortjener en nærmere granskning. Ja, virkelig, for teori og virkelighet er i såfall motstridende.

Og observasjonene viser?
Klimaspesialist Dr. Roy Spencer, leder for UAH satellittmålingene, kommenterer også Sherwood 21.mai 2015. Spencer har evaluert satellittdata med det nye UAH dataset Version 6 og kommet til at «Det vi ser er at modellene avviker med en faktor på 2 når det gjelder overflatetemperatur, men kanskje med en faktor på 5 (!) for oppvarming i øvre troposfæren» (hvor «hot spot» skal være). Altså, fortsatt intet fingeravtrykk.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

6 kommentarer

 1. På Dagsrevyen i dag 17.06, ble det nevnt at vi går mot det varmeste året noen gang. Kan noen fortelle hva som er riktig?

  1. Det er vanlig å vente til året er over før man mener noe om årstemperaturen, så Dagsrevyen er rimelig useriøs. Noen dager inn i 2016 skal vi meddele hva som blir resultatet for dette året.

   Imidlertid finnes det en rekke måleserier for temperatur, disse hadde alle sluttet å vise noen signifikant temperaturøkning i desember 1996, og etter dette har det ikke vært noen reell økning. De minimale endringer opp eller ned i årene etterpå har alle vært mindre enn usikkerheten i målingene. Denne pausen (eller opphøret) er det vitenskapelig enighet om, men NRK har sjelden eller aldri forholdt seg til vitenskap når det dreier seg om klimaet.

   Disse målingene av temperatur er samlet her, kommentarene er fra Professor Ole Humlum ved UiO/UniS. http://www.climate4you.com/

  2. Jeg kan svare uten å legge inn en kjedsommelig avhandling om temperaturene fra 1996 og utover.

   Vi er nå ca halvveis i året. Jeg har ikke sett innslaget i Dagsrevyen, men jeg vil tro at uttalelsen baserte seg på et faktum at målinger hittil i år har vist at det i første halvår i år har vært noe varmere enn første halvår i fjor. Med samme målepunkter osv osv. Da er det slett ikke urimelig at Dagsrevyen kan uttale at også resten av året vil ligge noe høyere andre halvår enn i fjor slik at snittet for hele året 2015 vil ligge høyere enn for 2014.

   Det er helt vanlig, og langt ifra useriøst å komme med prognoser for et år når man har kommet halvveis ut et. Men: Jeg vet ikke om Dagsrevyen tok for seg seneste 12 måneder i forhold til forrige tolvmåneders-periode, altså å sammenligne JUN-2014 – MAI-2015 med perioden JUN-2013 – MAI-2014. Det gir jo selvsagt det beste bildet, for klimaet gir jo blaffen i hvilken måned det er.

Kommentarer er stengt.