Det er SOLA som styrer klimaet

Neste solminimum vil gi Europa kaldere vintre

NASA_solar_imageAvdelingen for pose-og-sekk forskning peker på en ny studie fra en gruppe ledet av UK Met Office som konkluderer med kaldere vintre for Europa sent i dette århundret. En svakere sol gir større regional kulde for Europa, men studien kan forsikre oss at en regional nedgang i temperatur fra 0,4 til 0,8 grader Celsius vil bli mer enn oppveid av våre «utslipp». Dette er nemlig en klimaortodoks modellstudie publisert 23.juni i Nature Communications med tittelen «Regional climate impacts of a possible future grand solar minimum», som klart har til hensikt å helgardere. Det er ikke lenger mulig å skyve en svakere sol under teppet, den skal istedet bagatelliseres.

Abstraktet lyder
Enhver reduksjon i global middeltemperatur nær overflaten på grunn av en fremtidig nedgang i solaktiviteten vil sannsynligvis være en liten brøkdel av anslått menneskeskapt oppvarming. Men variasjon i ultrafiolett solinnstråling er knyttet til modulering av Arktis og nordatlantiske svingninger, noe som tyder på et potensiale for større regionale klimaeffekter på jordoverflaten. Her undersøker vi mulige virkninger via to eksperimenter som skal avgrense usikkerhet i ultrafiolett stråling i et scenario der fremtidig solaktivitet synker til Maunder minimum-lignende tilstander i 2050. Begge forsøkene viser vinterlig regional respons lignende Golfstrømmen (NAO), med forsterket relativ kjøling i det nordlige Eurasia og det østlige USA. For en sterkere nedgang i solas ultrafiolette stråling kan virkning på vinterlig nordeuropeisk overflatetemperatur sent i dette århundret være en betydelig andel av differansen i de totale klimaendringene i plausible AR5 scenarier for utslipp av klimagasser.

Solid medieomtale i utlandet
UK Met Office var naturligvis ute med en pressemelding, og responsen uteble ikke. En rekke aviser tok poenget, nemlig at MEt Office har oppgradert sjansen for et maunder minimum fra 8% (2010) til 15-20% og nå snakker om raskeste nedgang i solaktivitet på over 9000 år. De slo opp nyheten om de kommende kalde vintrene, mens man pussig nok hadde et saklig innslag i The Guardian som bare gjenga innholdet fra Met Office. Reuters hadde også en melding. (Edit, nå også på WUWT)
Studien er ledet av UK Met Office med deltagelse fra University of Cambridge,  University of Oxford and  University of Reading, og University of Colorado (det siste i USA).

ncomms8535-f5Sola er sjanseløs mot modellene!
Modellstudien peker på at solas effekt på global temperatur i et Maunder-minimum scenario bare vil være ca 0,1 grader Celsius, men regionalt kan utslagene gi oss flere kalde vintre og en gjennomsnittlig kjølende effekt om vinteren på 0,4 til 0,8 grader. Det hele basert på klimapanelets scenarier og modeller.

Optimistisk viser forskerne oss hvor mye global oppvarming som gjenstår etter at effekten av en svakere sol er trukket ifra den mytiske temperaturøkningen som skal komme grunnet våre utslipp, som vist i figuren. Her vises differanse i overflate-temperatur for nordlige Europa (des-feb) for årene 2050–2099 i forhold til 1971–2000 iht fire ulike scenarier. Pussig nok starter modellfiguren i 2020 med en temperatur på 1-2 grader varmere enn referanseperioden, til tross for at observert økning i temperatur fra 1971 til i dag etter fratrekk av kalibreringsfeil ikke er mer enn 0,21 grader Celsius, så fagfellevurderingen av denne studien later til å ha vært slapp.

Som kjent har det ikke vært noen som helst global oppvarming de siste 19 årene, etter at alle de fem offisielle datasettene hadde sluttet å vise signifikant stigning i desember 1996. Til tross for denne falsifikasjonen av modellene har man klokkertro på den fremtidige effekten av våre utslipp av ymse klimagasser og på modellenes fortreffelighet.
Denne modellstudien tar selvsagt ikke med noe om at en rekke solforskere og meteorologer har varslet at neste vinter kan bli kjøligere enn de siste årene og de fleste som følger litt med på solforskningen vet at man skal lete svært lenge for å finne solforskere som er enige i de sentrale påstandene i denne modellstudien.
Det er slett ikke gitt at vi må vente til etter 2050 på de store regionale utslagene slik denne studien mer enn antyder.

Politisk korrekt, men helgarderende forskning
Her ser vi enda en studie hvor modellene bekrefter at det er noe galt med observasjonene. Samtidig helgarderer man ved å påpeke at det kan bli kaldere vintre i Nord-Europa. Det er snart klimamøte i Paris og det er viktig for modellørene å bevise at sola er uten vesentlig betydning. Modellørene har mye å tape dersom de ikke greier å opprettholde strømmen av forskningsmidler til det som engang var en forskningsmessig bakevje. UK Met Office har lenge blitt kritisert for å opptre politisk korrekt på bekostning av vitenskapelig kvalitet. Kritikken kommer garantert nå også siden man åpner for å ha global oppvarming samtidig med iskalde vintre..

Forvent å se i de øvrige mediene her hjemme de neste dagene en del store oppslag som bekrefter at sola ikke har vesentlig betydning for klimaet vårt, og at klimaendringene både vil gi oss kaldere vintre og en sterkt stigende global gjennomsnittstemperatur.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

5 kommentarer

 1. Tenk at MGD vil saksøke staten for at den ved sine CO2-utslipp bidrar til å gjøre jorden grønnere. Er de for et grønnere samfunn eller ikke?

 2. Hei Geir Aaslid og andre klimarealister. At klimakrise er politisk ideologi og en religion er mer og mer tydlig. I dag melder NRK at staten Nederland er dømt til å kutte sine Co2 utslipp. Etter at staten ble saksøkt av miljøaktivister. NRK mener at dette er historisk.
  Med det samme er Rasmus Hanson og Miljøpartiet de grønne ute med at de vurderer og bringe den norske staten inn for retten. For brudd på paragraf 112 i grunnloven.
  Jeg må bare minne Rasmus Hanson og Miljøpartiet de grønne på at de ønsket å øke de norske Co2 utslippet med ca 100000 tonn.
  De totale norske utslippet er på ca 54,5 mill tonn(2014) og det bor ca 5,11 mennesker i Norge. Det blir ett snitt på ca 10-11 tonn pr per.
  MPG ønsket å ta i mot 10000 syriske flyktninger og de vil sikkert være som nordmenn flest og slipper ut ca 10-11 tonn Co2 per år.
  MPG ønsker jo å kutte Co2 utslippet.
  Ett menneske slipper ut ca 0,5 tonn pr år bare i ånde. Det norske jordbruket ( som ikke er laget til å fø hele befolkningen uten import fra utlandet) har ett utslipp på ca 1,0 tonn per per.
  MPG ønsker vel ikke å la det norske folk fryse. Co2 utslippet fra norske husholdninger til varme gir ett Co2 utslipp pr per. på 0,7 tonn årlig.

  Regnskapet blir
  Ett levende og pustende menneske 0,5 tonn
  Ett mett menneske 1,0 tonn
  Ett varmt menneske 0,7 tonn
  Resultat 2.2 tonn

  totalt 5,11 mill norske innb. X 2,2 tonn Co2 er 11.24 tonn. Dette utgjør 20,6 % av totale utslippet, men ikke noe olje og industri. bergverk, ikke noe transport, ikke noe bruk av motorredskaper, fiske, sjøfart, luftfart. osv. IKKE NOE MODERNE SAMFUNN, men tilbake til før industruell tid med Konger, godseiere og husmannsplasser, hest og kjerre. 90 % arbeider i primær næringene og halvparten av Norges befolkning må flytte fordi de ikke er jordbruksarealer nok.

  Ref. tall hentet fra SSB, wikipediam og nrk

  1. Ja, dommen i Nederland er historisk, NRK har helt rett der men ikke på den måten de har tenkt seg.
   Dommen er historisk på samme måte som da delstatsforsamlingen i Pennsylvania ville hjelpe ingeniørene med lettere matematiske beregninger og derfor vedtok at pi var lik fire.

   En dommer har som kjent null kompetanse både innenfor vitenskapen og mht til hva det hele vil koste. https://tallbloke.wordpress.com/2015/06/25/dutch-deathcap/#more-21953

 3. Dagblabla og Bjørn Samset er allerede ute med med saken.
  http://www.dagbladet.no/2015/06/24/nyheter/utenriks/vitenskap/klimaendringer/klima/39829036/
  Samset mener nå klimamodeller er upålitelige: «Samset sier imidlertid man må være bevisst på begrensingene som finnes i klimamodellene.I utgangspunket gjetter (sic) forskerne hva som vil skje når sola blir slapp.»
  Jasså, men disse upålitelige klimamodellene og Samset er medskyldig i at klimahysteriet skal koste tusener av milliarder USD verden over, og føre til mer fattigdom, og at de fattigste blir enda fattigere, samtidig som mangel på energi til oppvarming, fordi fossil energi skal reduseres, vil ta millioner av liv. Når skal de stilles for retten?

 4. Innsyn i forskningsmetodene deres blir avvist med denne formuleringen: “Due to intellectual property right restrictions, we cannot provide either the source code or the documentation papers for HadGEM2″

  Nok en bekreftelse på at dette har mer til felles med politikk og politisk aktivisme enn med seriøs forskning.

Kommentarer er stengt.