Det er SOLA som styrer klimaet

NASA-Giss villeder om klimaet

Dengang redaktøren var en liten gutt, da satt han klistret foran TV-skjermen og så på overføringene hvor NASA sendte menneskeheten til månen. I dag står det dårligere til med NASA og spesielt NASA-Giss som bruker mye energi på å manipulere klimadata og villede oss om klimaet. Utgangspunktet er denne animasjonen fra Bloomberg.

mean-temp-1

Det som er riktig
Det har blitt mer CO2 i atmosfæren siden 1880. Nå er det 0,04% Det har blitt litt varmere på jorda siden 1880.
(Edit 30/6): Dette kan fremstilles grafisk på flere måter, graden av sjokk og vantro man ønsker å fremkalle hos leserne justeres med den vertikale skalaen. Figuren her ligner en tilsvarende figur Richard Lindzen brukte for noen år siden for å illustrere poenget – global temperatur er relativt stabil.
Animasjonen hos Bloomberg er også teknisk god, riktig lekkert konstruert.

Det som er galt
1. Dataene er ikke ferskere enn fra 2004/2005. Grunnen til at vi ikke får se nyere data er selvsagt at dataene etter dette er politisk ukorrekte og viser noe helt annet enn dette budskapet fra NASA-Giss.
2. Vi får ikke vite at temperaturen sluttet å stige for 18-19 år siden og at den bare har steget 0,21 grader på 50 år.
3. Sola beregnes utifra TSI (utstråling i det synlige spekteret), det er meningsløst. Magnetisk aktivitet (som er svakest på 350.000 år) er mer relevant, fordi det påvirker klimaet vesentlig.
4. Modellen har som forutsetning at sola bare er en 7% klimadriver mens våre utslipp er definert som en 90% klimadriver. Hvor finner du en solforsker som er enig i slikt vås?
5. Bloomberg definerer ikke drivhusgasser og den viktigste drivhusgassen er ikke med her i det hele tatt, med vanndamp som står for 95% av drivhuseffekten. Og hvor kommer dataene fra? Som man ser her på WUWT blir vi bare servert en modellkjøring av politisk korrekt type..
6. Det er også underslått at maksimalt 4% av CO2en er menneskeskapt og at det ikke eksisterer noen observasjoner som viser at CO2 fører til oppvarming i atmosfæren
7. Forskning som påviser at først endrer temperaturen seg, deretter følger CO2en etter (jfr Henrys Lov), den er utelatt
8. Effekten av aerosoler er kraftig overvurdert. Her brukes 1,65 W/m2, IPCC bruker 0,9W/m2, mens ny forskning opererer med 0,5W/m2. Hensikten med å overvurdere aerosolenes kjøling er at da kan man hevde at dette opphever oppvarmingen fra CO2 og dermed operere med høy klimafølsomhet (dvs en sterk oppvarmende effekt) for CO2. Realiteten er at effekten av både CO2 og aerosoler kan være tilnærmet lik null. Observasjoner i atmosfæren viser en veldig ren atmosfære. (Edit 28/6): Iht mail fra Nic Lewis er det feil på GISS-websiden, Her brukes tall i samsvar med beste estimat fra IPCC, men etter forskningen fra Bjorn Stevens er aerosolenes kjøling fremdeles kraftig overvurdert)
9. (Edit 30/6): Judith Curry påpeker at havstrømmene mangler i modellen, PDO i Stillehavet og AMO i Atlanteren.
10. (Edit 1/7): Mer drepende kritikk her, istedet for de 4 grader Celsius med oppvarming animasjonen viser, skal vi bare ha ca 0,6 grader Celsius de neste 85 årene. Og det er før en kjølende sol regnes inn.

  mime-attachment (1)Gavin Schmidt Han leder nå mye av forskningen på klima i NASA-Giss og er opplært av den nå avgåtte James Hansen som var opphavsmannen både til omfattende jukstering av temperaturer og til populistiske utsagn som at havene vil koke. Når det gjelder det Gavin Schmidt bringer til torgs av klimafakta, så bør utgangspunktet være at det trenger ikke å være galt bare fordi det kommer fra ham. Men en faktasjekk kan ha mye for seg, fordi NASA-Giss i økende grad er blitt en 100% IPCC-lojal lobbyist med en agenda istedet for å være en vitenskapelig aktør man kan stole på.

The Right Climate Stuff
Godt skolerte forskningsaktivister fra NASA-Giss har lenge brakt NASA i forlegenhet med sine mange uriktige uttalelser til pressen, og til slutt ble det så ille at Det Hvite Hus under president Obama måtte iverksette en kampanje for å presse Dr.Hansen til å gå av selv. Belastningen ved å gi den ledende manipulatoren sparken var for stor, men til slutt tok Dr. Hansen sin hatt og gikk. Han hadde på ulovlig vis brutt arbeidsinstruksen og tatt imot store pengesummer fra aktivistgrupper i utlandet, Sofie-prisen var en slik pengesum.
Denne websiden er organisert av ansatte og pensjonister fra NASA som er helt uenige i det alarmistiske budskapet fra klimaforskerne i NASA-Giss. Navnet på siden henspiller på en legendarisk film om starten på romforskningsprogrammet. Som vanlig i slike organisasjoner hvor det ikke står så bra til, så er det minst 100 ansatte som er enige men ikke tør å stå fram for hver person som tar belastningen med å varsle.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier