Det er SOLA som styrer klimaet

Søndag er tid for bønn

Søndagen er for mange en helligdag i Norge, mindre etablerte religioner bruker fredagen eller lørdagen. Redaksjonen kan i dag presentere bønnen til de klimareligiøse, der de svirrer rundt i media med sitt dommedagsbudskap. Det vites ikke hvilken dag klimakultistene bruker til bønn, det kan ofte virke som en døgnkontinuerlig aktivitet.

Moder Gaia, du som er i fare!
La ditt navn holdes bærekraftig.
La fornybarheten komme.
La Klimapanelets vilje skje på jorden
som i øvre og nedre atmosfære
Gi oss i dag vårt økologiske brød.
Forlat oss våre karbonutslipp,
som vi òg forlater våre fossilutslippere.
Led oss ikke inn i unødig bilbruk,
men frels oss fra GMO-avlinger.
For avlaten er din, med vindmøller og
subsidier i all evighet.
Amen.

Som avslutning bringer vi denne utmerkede tegningen fra JOSH

Green_prayer

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier