Det er SOLA som styrer klimaet

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd er komplett

I dag presenterer vi de siste medlemmene av vårt Vitenskapelige Råd. Du finner det komplette rådet med oppdatert informasjon under fanen «Vitenskap» Klimarealistenes målsetting er å presentere vitenskapelige fakta om de mange faktorer som påvirker klimaet, i kontrast til klimapanelets politisk vedtatte budskap med utgangspunkt i villedende modeller.

Gunnar bildeProfessor Emeritus Gunnar Abrahamsen
Gunnar Abrahamsen (1938) er uteksaminert forstkandidat 1964 ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) som nå heter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han arbeidet som forskningsassistent, forsker og forskningssjef ved Norsk institutt for skogforskning 1964-86. Han ble Dr. Agric i 1973 på arbeider om jordas biologi og professor i jordfag ved NLH i 1986. Fra 1973 arbeidet han i hovedsak med virkningene av sur nedbør på skog og ble sterkt kritisert for sitt synspunkt, at observerte skogskader i all hovedsak skyltes naturlige faktorer. Skogskader kunne bare forklares av luftforurensninger i områder med store utslipp av svoveldioksid og i områder med høye konsentrasjoner av ozon. Han og hans kolleger hevdet også at avsetningene av plantetilgjengelig nitrogen ville føre til økt vekst i de nordiske skogene. Sent på 90-tallet ble det alminnelig akseptert at skogskaden stort sett skyltes naturlige faktorer, og at skogens tilvekst økte over store områder.

EFC_fotoProfessor emeritus Eigil Friis-Christensen
Eigil Friis-Christensen (1944) er mag. scient. i geofysik fra Københavns Universitet 1971. Ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut 1971-97, fra 1978 som leder af det geomagnetiske forskningsprogram i Grønland. Videnskabelig leder af det danske Ørsted-satellitprojekt 1993-1997. Direktør for Dansk Rumforskningsinstitut 1997-2004, for Danmarks Rumcenter 2005-2006, for Institut for Rumforskning og Rumteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2007-2012. Professor emeritus ved DTU fra 2012. Eigil Friis-Christensen har publiceret en række artikler om vekselvirkningen mellem solvinden og Jordens magnetfelt samt om virkningen af Solens varierende aktivitet på Jordens klima. «Lead Proposer» for ESA’s satellitmission Swarm opsendt i 2013. I perioden 1995-2005 adjungeret professor i geofysik og rumforskning ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Medlem af en række komitéer i ESA, herunder Earth Science Advisory Committee 2005-2008. Medlem af internationalt udvalg til evaluering af Norsk Klimaforskning 2011-2012

TVSegalstad-rsFørsteamansuensis Tom Victor Segalstad
Tom Victor Segalstad (1949) er Cand. real. i mineralogi, petrologi og geokjemi fra UiO i 1976. Vitenskapelig assistent i malmgeologi 1975-79 ved UiO, foreleste malmgeologi og anvendt geofysikk, og skrev et kompendium i anvendt geofysikk. Forskningsopphold ved The Pennsylvania State University (USA) 1978-82. Forskningsstipendiat (NAVF) i geokjemi av stabile isotoper 1982-83 ved UiO. Amanuensis i isotop-geokjemi fra 1984 ved Geologisk Museum, UiO. Faglig bedømt minst likeverdig med norsk Dr. Philos.-grad i 1991 av en vitenskapelig komité, forfremmet til førsteamanuensis. Bedømt kompetent til professorat i malmgeologi ved UiO. Hatt en rekke verv som bl.a. museumsbestyrer for Geologisk Museum og Naturhistorisk Museum ved UiO; har undervist i mer enn 40 år, undervisningsleder for berggrunnsgeologi ved UiO. Han har ledet flere nordiske forskerkurs og en rekke nasjonale/internasjonale forskningsprosjekter. Ekspertkommentator for IPCC AR3 (2001). Aktiv i klimadebatten fra 1989. Var med på å starte NIPCC, har bidratt til deres rapporter.

 

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier