Det er SOLA som styrer klimaet

Gi en donasjon nå!

Vi ber deg donere etter evne til Klimarealistene for å styrke vårt arbeid for å fremme en faktabasert klimapolitikk. Enten et enkeltbeløp eller at du overfører et fast beløp hver måned slik man vanligvis gjør når man finner et godt formål.

Ditt bidrag kan bidra til at vi når frem til flere politikere med en riktigere klimaforståelse. Vi kan derfor bli kvitt den helt ubegripelige klimapolitikken hvor det hvert år kastes bort 30-40 milliarder på helt meningsløse klimatiltak.

CO2 er en svak klimagass som hverken lukter, er synlig eller giftig. Faktisk er det naturen selv som balanserer forholdet mellom CO2 i havet og atmosfæren i et forhold på ca 50/1. Om vi mennesker slipper ut mer CO2 enn naturen selv gjør så vil balansen opprettholdes ved at havet slipper ut mindre. Dersom vi forsøker å fjerne CO2 fra atmosfæren så vil havet justere dette ved å slippe ut mer. Dette er en naturlov som ble beskrevet av kjemikeren William Henry i 1803 ( Henrys lov). Naturlover kan ikke endres med politiske vedtak.

Klimarealistene ønsker å formidle vitenskapelig basert informasjon om årsakene til klimaendringene og arbeider med å korrigere medienes ensidige informasjonsbilde og har etablert et vitenskapelig råd for å bistå alle som ønsker mer kunnskap om klimaet.

Klimarealistene er i dag etablert i flere byer, og har internasjonale kjente forskere til å holde foredrag om klima. Ved å distribuere brosjyrer, temahefter og bøker ønsker vi å spre informasjon naturlige klimaendringer. Medieutvalget holder våre medlemmer og andre interesserte orienterte via denne hjemmesiden samt andre sosiale medier.  Til tross for små ressurser er vi ofte først ute med informasjon om og analyse av ny klimaforskning..

Vi håper derfor at du har anledning til å støtte vårt arbeid økonomisk, slik at vi med større tyngde kan arbeide for å skape en riktigere forståelse av klimaendringene og dermed en riktigere klimapolitikk. Et økonomisk bidrag, uansett størrelse, vil være kjærkomment i vårt arbeid og kan betales til Klimarealistene, konto nr: 2630.30.62482.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier