Det er SOLA som styrer klimaet

Global junitemperatur er stabil

Det er tid for global satelittmålt temperaturavvik fra gjennomsnitt for juni måned, tallene bekrefter at vi ikke har hatt global oppvarming siden 1996, men vi ser nå en trend i tropene hvor havet kjøler seg ved å avgi varme til atmosfæren. Dette er El Nino som vanligvis etterfølges av La Nina, og i sum påvirker disse to fenomenene vanligvis ikke global temperatur. UAH bruker for tredje måned versjon 6.0 av sitt datasett. Som vanlig ser vi bort ifra landbaserte målinger av temperatur som er forurenset av urbane varmeøyer og dermed er mer upålitelige enn satelittmålt temperatur.

UAH_LT_1979_thru_June_2015_v61UAH Data
UAH står for University of Alabama Huntsville, de publiserer månedlig avvik fra gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Junitallet er 0,33 grader Celsius, ørlite opp fra 0,27 i mai. Endring fra forrige måned er sterkest i tropene (+0,46) hvor det er en El Nino i utvikling.

Som de fleste muligens har observert så er varmen noe ujevnt fordelt, med kuldegrader i juni og snøstorm i Europeiske fjell. (Edit 9/7: Junitallet er økt med 0,02 pga teknisk feil med UAH-dataene for noen junidager).

RSS_Jun15_NoGW_18y6mRSS Data
USA-selskapet Remote Sensing Systems rapport for mai måned viser at global atmosfærisk temperatur anomalie for lavere troposfære er ørlite opp fra mai. RSS-tallene viser at det ikke har vært noen signifikant global oppvarming de siste 222 månedene.
Dette er mer enn halvparten av de 426 månedene man har målt atmosfærisk temperatur via satelitter.
Figuren vi viser her er kalkulert for å finne den lengste perioden uten noen signifikant trend. For en grundigere analyse viser vi til dette oppslaget på WUWT.

Modellene feiler!
Det er verdt å merke seg at uansett om vi etterhvert får en liten temperaturøkning eller ikke av fenomenene El Ninja + La Nina, så er avstanden mellom observert temperatur og modellene til FN’s klimapanel økende. Modellene fjerner seg enda mer fra virkeligheten for hver måned!

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

Én kommentar

  1. For å si det rett ut, vi går sakte mot en ny istid. i følge ilustret vitenskap magasinet for noen år siden var solen nermest jorden på flere tusen år i janura 2001 i sin elipse bane rundt solen som forandrer seg bare bitte litt, men over noen tusen år går vi nå sakte bort fra solen og det vil merkes litt om sen mulig om noen hundre år for denne syklusen går over 11000 år så det tar tid ja. pluss har vi helleingen på jorden som varierer fra 21,5 til 25,5 grader det utgjør også en påvirkning av tempraturen på jorden. Så Co2 tullet vi er servert kan de bare kaste en vis plass, de raportene er ikke verd det parpiret og blekket koster engang. løyn og berdag for å slå politisk munt om folks penger ikke noe annet.

Kommentarer er stengt.