Det er SOLA som styrer klimaet

Klimavitenskapen er ikke avgjordt

Av Ole Henrik Ellestad, tidligere forskningsdirektør og professor 2

Siv Jensen tvilte nylig på betydningen av menneskeskapt andel av de globale klimavariasjoner. Også Richard Lindzen, professor ved MIT og en av verdens fremste atmosfærefysikere er en tviler, han mener IPCC via hovedanbefalingene i SPM-rapportene har fjernet konklusjonene så langt fra vitenskapen at de ikke lenger tjener samfunnet. Begge har solid støtte i 18 års global temperaturutflating. Er Siv Jensens tvil vårt beste vern mot de som i dag angriper investeringer innen petroleumssektoren og Oljefondet som tilsammen er bærebjelken for vår økonomi?

Siv Jensens tvil utfordrer
derved den tilsynelatende politiske enighet i det offentlige rom basert på definisjonmakten. Den enigheten er formet av IPCCs taktisk formulerte rapport «Summary for Policymakers» (SPM) og hvordan IPCCs støttespillere blant politikere, miljøstiftelser og media derfra eskalerer budskapene til alarmerende nivåer uten å bli motsagt, men snarere støttet i media.

Tvilen er fundamentert i sunn vitenskap
Men Siv har solid støtte fra Richard Lindzen som nylig var i Norge og holdt foredrag i Oslo, Bergen og Stavanger. Hans hovedbudskap er at IPCCs prosesser rundt SPM og hovedanbefalingene, media og politikere har fjernet konklusjonene så langt fra vitenskapen at de ikke lenger tjener samfunnet. For effekten av CO2-økningen er teoretisk sett beskjeden, og vanndampmengden i de betydningsfulle deler av atmosfæren viser at IPCCs påståtte forsterkning (3-5 ganger) er feilaktig. For mens IPCC benytter modeller der vanndampmengden skal øke, så viser målinger at vanndampmengden minker. Kloden innretter seg som forventet, med å motvirke oppvarmingseffektene, og dagens klimaendringer ligger godt innenfor historiske naturlige variasjoner – også de siste 200 år.

extreme_wx_deaths_thumbKlimapanelet dementerer tidligere utsagn
Richard Lindzen påpeker også at IPCC har dementert tidligere alarmerende utsagn om mer orkaner, tornadoer, flom, tørke (IPCC 2012 og 2013-rapporter) som har vært uten dekning i vitenskapelig litteratur. (Edit, som figuren viser resulterer ekstremvær i færre og færre dødsfall) Golfstrømmen skal heller ikke stoppe opp. De samme konklusjoner finnes i rapportene fra Nongovernmental Panel on Climate Change (NIPCC 2013 og 2014), en oppsummering av internasjonal forskning på 1500 sider med flere tusen referanser som viser naturens klimadominans. Også varmeperioden i Middelalderen er bokstavelig talt «tatt inn i varmen» igjen med konklusjoner om at det flere steder, bl.a. Europa, var like varmt eller varmere enn i dag. De samme konklusjoner finnes i rapportene fra Nongovernmental Panel on Climate Change (NIPCC 2013 og 2014), en oppsummering av internasjonal forskning 1500 sider med flere tusen referanser som viser naturens klimadominans, men med en klarere konklusjon om at Middelaldervarmen er vitenskapelig sett massivt dokumentert og på alle kontinenter.

IPCC holder svakheter skjult 
Lindzen påpeker også at dypt inne i de faglige IPCC-rapportene (Physical Basis) omtales fundamentale svakheter i beregninger og metoder, men også viktige naturlige fenomener og observasjoner som kan være alternative årsaker til klimavariasjoner og deres effekter. Men, som han påpekte i høringer i US Congress og UK Parliament. denne informasjonen forsvinner i prosessene og bevisstgjøres ikke for folk i de avsluttende konklusjoner og overordnede rapporter. I tillegg ikles det en språkdrakt som kan gi ikke-fagfolk forledende inntrykk.

Manglende samvariasjon mellom CO2 og temperatur
Observasjonene kan forklares med troverdige teorier for naturlige variasjoner som ytterligere styrkes ved at grunnleggende fysikkteorier gir CO2 en beskjeden effektDet stemmer også med forskningsresultatene til Hubert Lamb, verdens ledende klimatolog i siste halvdel av 1900-tallet. Han hadde hele sitt forskerliv levd med CO2-teorien, men påpekte en manglende samvariasjon mellom CO2 og temperatur – for temperaturen gikk opp uten CO2-endringer og den sank når CO2 steg betydelig. Det måtte derfor være noe annet som dominerte – naturlige endringer.

Forskere fant regionale klimaendringer
Hubert Lamb og samtidige forskere fant en rekke regionale klimaendringer. Variasjonene kan i dag settes i sammenheng med fremtredende mekanismer. Av de mest aktuelle er liten påvisning av is fra Arktis i Middelalderens Nord-Europa, og betydelig kaldere forhold under den Lille istid. For rundt 7000 år siden het verdens største innsjø i utstrekning MegaTchad, og lå i Sahara. Samtidig var regnskogen i Amazonas en brøkdel av dagens område i det Nord-Vestre Brasil.

CropTableKlimapanelet nedtoner CO2-påvirkning på avlinger
FNs FAO (Fishery and Agriculture) omtaler temperatur- og CO2-økning som gunstigere for vekster. Hvorfor benytter man ellers 1000 ppm CO2 i drivhus? NASAs satelittmålinger bekrefter dette ved å registrere en 20% grønnere klode de siste 35 år. «Til fordel for fattig og rik innen en temperaturstigning på 2,2 C» publiserte Richard Tol i en oversiktsartikkel over faglitteraturen. Han er en anerkjent professor som har utviklet metodikken for miljø- og klimastrategi og som benyttes av FN. Dette er vesentlig gunstigere enn IPCCs antagelse for år 2100 og i tråd med all historisk erfaring om at temperaturoptimumet for 10 000 – 4000 år siden med 2-3 C høyere enn i dag, var en vesentlig bedre klimatisk periode på kloden. Også det nedtonet av IPCC.
Tol trakk seg som ekspert fra IPCC-panelet da politikere (også norske) blandet seg inn for å fremme mer negativ omtale.

Så kan man spørre hvem som fornekter?
Er det skeptikere eller IPCC? Det er mye som er snudd på hode i klimadebatten. Bare å bevisstgjøre disse tvilsomme prosessuelle forholdene er nok til å bli skeptisk til IPCC. Vi skeptikere ser tydelig at det ikke er vitenskapelige prinsipper som etterleves. Deres hovedoppgave er å fremstille forholdene så gunstig som mulig ut i fra deres mandat om å undersøke menneskeskapte klimaendringer. Ser man videre på sammensetningen av IPCC finner man at de heller ikke består av de beste forskere slik de selv ynder å hevde.

Og tvilen er heldigvis kommet også til en fremtredende politiker ved finansministeren. Det kan hun nok glede seg over om noen år når sol, vinder og havstrømmer nå er i ferd med å gi kaldere tider – forhåpentligvis i tide til at også andre politikere innser realitetene før vi skusler bort mulighetene innen vår virksomhet rundt petroleumsressursene. Inntektene derfra skal fremdeles være et fundament i landets økonomi og vår fremtidige pensjon.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

  1. I et genuint demokratisk samfunn hvor åpenhet hersker, ville denne informasjonen bli offentliggjort for store deler av befolkningen.
    Vil det kunne skje i vårt land?

  2. Politikerne kommer nok aldri til å innrømme at de lot seg forlede. De stolte på vitenskapelig konsensus og føre var prinsippet. Så hopper de på noe nytt med samme skråsikre overbevisning.

Kommentarer er stengt.