Det er SOLA som styrer klimaet

Fremdeles ikke spesielt varmt i 2014

I USA foregår det en tiltagende jukstering av historiske temperaturdata, og senest i går rapporterte Bob Tisdale her at både NOAA og NASA-Giss nå bruker metodikken til Karl Et Al i sine temperaturserier for overflatetemperatur for land og hav. Resultatet er ikke uventet at det har blitt varmere både her og der ved overgangen som skjer med effekt fra juni 2015.

Med politisk korrekthet skal verden gjøres varmere
Under den nåværende administrasjonen i USA har det politiske presset på klimaforskningen vært enormt og ikke uventet produserer både NOAA og NASA-Giss det som forventes av dem fra Det hvite hus. VI refererte i juni til Dr. Karls forskning som:
«av lav standard, svært spekulativ og med et statistisk marginalt resultat fra kirsebærplukking av tidsintervaller, noe som resulterer i en global temperaturgraf som hverken stemmer med noen av datasettene for overflatetemperatur, eller med de som er utarbeidet via satellitt»

Hensikten er selvsagt å formidle det politisk korrekte budskapet om den tiltagende klimakrisen, uansett hva som måtte skje ute i naturen.

Klimastatus 2014: Ett eller fire datasett for bakkemålt temperatur?
NOAA NCEI er nå ute med sin rapport Klimastatus 2014 (2014 State of the Climate) som kommer til å gå sin seiersgang i de klimaalarmistiske mediene her hjemme de neste dagene. Selvsagt viser dataene at det blir varmere, men la oss se på to store pinligheter:

Først påstanden om at man forholder seg til fire uavhengige datasett. Roger Pielke bekrefter opplysningene på WUWT om at alle (HadCRUT4, JMA og NASA-Giss) bruker de samme dataene. Mellom 90% og 95% av alle dataene kommer fra NOAA/NCDC (NCEI) som påpekt i denne rapporten fra 2007 som peker på en rekke andre pinligheter med temperaturmålingene.

08-comparison-2001-startStørre og større avstand til satelittmålingene
Dermed begynner det å bli klart at det bare er ett bakkebasert måleregime for temperatur i tillegg til de to satelittmålingene fra UAH og RSS. Som figuren her viser er trenden hos de to sistnevnte at det er i ferd med å bli kaldere, mens alle de bakkebaserte målingene etter omfattende jukstering alle viser fortsatt oppvarming.

Pussig nok er det en svak oppvarming (klimafølsomhet 1,5 Celsius) som tyder på at man overhodet ikke kommer i nærheten av 2-gradersmålet i dette århundret. Men når dette kommer i klørne på de vanlige propagandistene får vi uten tvil se mer alarmistiske overskrifter de vanlige stedene.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

6 kommentarer

 1. Husker for et par år siden et TV-program der tronarvingene fra Norge, Danmark og Sverige var ombord på et forskningsfartøy i Arktis som seilte langs Grønlandskysten. der besøkte de blant annet en forsknings-stasjon som boret iskjerner i grønlandsisen. En av forskerne fortalte at de hadde boret seg ned til en tid der isen var 120000 år gammel og kunne fortelle at prøver fra iskjernen viste at temperaturen for 120000 år siden var 5 grader høyere enn i dag. Ikke en eneste av de som var tilstede spurte om årsaken til denne høye temperaturen.
  I følge dagens klimaaktivister skulle denne temperaturen ha ført til en irreversibel temperaturøkning som ville føre til at alt liv ville blitt utslettet (ref: Al Gore, James Hansen).
  I løpet av de siste 120000 årene har jorda godt gjennom 3 istider og varmeperioder. Dersom en ser på denne grafen fra Vostok målestasjonen i Antarktis ser vi en kraftig korrelasjon mellom CO2 og temperatur.

  https://no.wikipedia.org/wiki/Istid#/media/File:Vostok_Petit_data.svg.

  Men det en kan lese av denne grafen er at temperaturstigningen kommer før økningen i CO2 nivået. Det er altså ikke CO2 som påvirket temperaturen, men temperaturen som påvirker CO2 nivået.

 2. Det siste nå er at klimafølsomheten er 0 grader. Altså ingen oppvarming overhode pga. CO2 i atmosfæren. Dette er helt i tråd med at CO2 i atmosfæren ikke har noe med klimaendringene å gjøre. CO2 har flere kjølende mekanismer, så et fall i temperaturen (RSS MSU) er helt i tråd med dette.

  1. Interessant, på ingen måte umulig, men en opplysning totalt uten verdi uten en referanse. Kan du gi oss referansen(e)?

    1. I likhet med alle andre vet jeg ikke hva den er, termodynamisk likevekt tilsvarer ca 1.4, så for å kompensere at atmosfæren ikke er i likevekt synes det rimelig å anta en verdi et sted mellom 1 og 2 basert på det jeg har sett. Jeg TROR at 1 er riktigere enn 2 da det er vanskelig å tro at jorden ville være det den er i dag hvis ikke systemet er konservativt, har vanskelig for å tro på 0, men vil ikke utelukke muligheten.

Kommentarer er stengt.