Det er SOLA som styrer klimaet

Verdens eneste klimaflyktning mister sin status

Vi husker alle klimaklovneriet fra UNEP-GRID i Arendal som spådde millioner av klimaflyktninger til 2010, men da disse ikke manifesterte seg forsøkte man å gjemme vekk websiden med spådommene. Mediene i Norge har gått glipp av den tragiske historien om verdens eneste klimaflyktning og vedkommendes kamp mot overmakten på New Zealand, vi er først i Norge med denne fascinerende nyheten.

Millennium Island, Kiribati (AP Photo/Katsumi Kasahara, File)

Fra Kiribati til New Zealand
Kiribati er en av de mange småøyene i Stillehavet som ikke kan vise til noen vesentlig havnivåstigning, tvertimot later det til at korallene vokser raskere enn det havet stiger. Dette har ikke hindret hverken lokale politikere eller driftige øybeboere i å tiltuske seg økonomisk kompensasjon fra vestlige og ikke lengre fullt så rike land, på grunn av klimaendringene.

Ioane Teitiota, nå 37, har klort seg fast på New Zealand etter at hans visum gikk ut i 2010 med den noe orginale argumentasjon at hans hjem på den sydlige Tarawa-atollen er truet av kombinasjonen stigende havnivå og overbefolkning. Drikkevannet skal visstnok også være for salt for mannens gane. Allerede i 2009 hadde han greidd å få avslag på sitt særdeles kreative forsøk på å få bli lengre i landet. Det fremgår ikke av presseoppslaget om også velferdsordningene på Kiribati er noe primitive i forhold til det New Zealand kan tilby.

Nektet status som klimaflyktning i 2014
Etter å ha utnyttet nesten alle ankemuligheter var saken tapt i 2013, til tross for forsøkene på en kreativ omdefinering av begrepene som definerer en flyktning. Argumentasjonen til hans enda mer driftige advokat som spesialiserte seg på saker som angikk menneskerettigheter, gikk på at Hr Teitiota var utsatt for en passiv forfølgelse grunnet den manglende evnen Kiribatis regjering hadde når det gjaldt å sikre hans rett til et verdig liv på Kiribatiøyene.

Fundamentalt misforstått
Rettens konklusjon var svært enkel, her har man misforstått noe helt fundamentalt. Den driftige advokat gav ikke opp, fremdeles kunne man anke til høyesterett og deretter til FN. Som sagt, så gjort. Lovens kvern maler langsomt også på New Zealand og Hr. Teitiota hadde i mellomtiden rukket å sette til verden 3 barn på New Zealand.

Også Høyesterett sa nei
Men den gang ei, Høyesterett var også av den oppfatning at mannen ikke på noen måte var truet av Kiribatis evne til å ta vare på sine innbyggere. Dermed har verdens første egendefinerte klimaflyktning tapt sin status og må vende hjem til Kiribati hvor korallene fremdeles gror raskere enn det havet greier å stige.

Det gjenstår å se om FN får saken på sitt bord, eller om Hr. Teitiota finner seg et annet vestlig land hvor myndighetene er enda dummere enn de er på New Zealand. Her skulle det være store muligheter til sysselsetting for byråkratiet i UNEP-GRID Arendal nå som det endelig har dukket opp en klimaflyktning.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier