Det er SOLA som styrer klimaet

Nei VG, juni 2015 var ikke varmest!

VG bringer i dag til torgs en ny dose klimapropaganda basert på et jukstert temperatursett og hevder – helt feilaktig – at juni 2015 var den varmeste junimåneden i verden noensinne. Oppslaget er en del av en internasjonal kampanje hvor naive journalister misbrukes for å skremme befolkningen i forkant av den store klimakonferansen i Paris. Som vanlig viser satelittmålt temperatur noe helt annet.

Juksterte temperatursett i bunnen
Det hele startet med et intenst politisk behov hos amerikanske NOAA for å bli kvitt dataene som bekrefter at global oppvarming opphørte i 1996. Dette opphøret er det vitenskapelige enighet om, men i klimalojale kretser omtaler man fenomenet som pausen eller «The Hiatus» utifra den politisk korrekte antagelse av at det selvsagt vil bli enda varmere når pausen er over. All verdens solforskere er selvsagt helt uenig i dette, men pyttsann.
En forskergruppe fra NOAA kom dermed opp med en helt ny metodikk som avskaffet denne pausen i juni, som omtalt av oss her. Denne forskningen fra Karl Et Al er beskrevet som «av lav standard, svært spekulativ og med et statistisk marginalt resultat fra kirsebærplukking av tidsintervaller, noe som resulterer i en global temperaturgraf som hverken stemmer med noen av datasettene for overflatetemperatur, eller med de som er utarbeidet via satellitt»

Politisk propaganda – ikke vitenskap
Dermed kan NOAA vifte med mye høyere temperaturer gjennom en årrekke og triumferende erklære at både juni sammen med resten av året er det varmeste noensinne. Samtidig har man tryllet bort det pinlige opphøret av global oppvarming for snart 20 år siden. Hvis vi nå ser bort ifra at «noensinne» åpenbart bare kan inkludere de siste 100-150 årene grunnet mangel på tidligere målinger, så er det åpenbart at dette er politikk. Som omtalt av oss for 5 dager siden og av Bob Tisdale på WUWT.
Både NOAA og resten av propagandistene ser selvsagt helt bort ifra at Science har publisert nyere klimaforskning i juli fra Nieves Et Al som bekrefter at opphøret av global oppvarming er reelt. Med forskningen til Karl Et Al som bevis kan man snikinnføre ny metodikk som varmer nær fortid og kjøler litt fjernere fortid, og voila! Det har plutselig blitt mye varmere med oppstart i juni, på datasettene for bakkemålt temperatur fra både NOAA, NASA-Giss og HadCRUT siden disse alle er gjensidig avhengig av de samme dataene.

08-comparison-2001-startVarmere vs kjølende trend siste 15 år
La oss så sammenligne NOAA-tallene med de beste observasjonene av temperatur som menneskeheten disponerer, nemlig satelittmålt temperatur. Satelittmålingene er hverken påvirket av lavkvalitetsdata forurenset av effekten fra urbane varmeøyer, eller av politiske justeringer fra forskere som opptrer som lobbyister for klimaindustrien.

Som figuren her viser har satelittene observert en kjølende trend siden 2001, mens NOAA har jukstert seg til en varmende trend der de selv før observerte et opphør av global oppvarming.

RSS: Juni 2015 kun 4. varmest
Temperaturdataene fra RSS finnes her, og vi ser at juni måned både i 1998, 2003 og 2010 er varmere enn årets juni med den første av disse som den aller varmeste junimåneden.
UAH-dataene ligger her for alle enkeltmånedene, og vi ser at både 1998 og 2010 er varmere enn årets juni, igjen med 1998 som den varmeste junimåneden i epoken fra 1979 til og med 2015.

Konklusjonen
blir dermed at VG har latt seg lure til å bringe til torgs usannheter om junitemperaturen, da juni både i 1998 og i 2010 var varmere enn årets junimåned. At 2015 til nå er det varmeste året noensinne er også en påstand uten noen som helst forankring i virkeligheten.
Siden Norge i forhold til planeten vår utgjør en forsvinnende liten andel av det totale arealet hvor man måler temperatur, så er det i den store sammenhengen helt uinteressant hvordan temperaturen har vært i lille Norge.

(Edit) Dette oppslaget er dedikert også til dere andre som villeder offentligheten med gale opplysninger om den globale juni-temperaturen: nrk ntb, osv.,

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

8 kommentarer

  1. Hei Geir. Det finnes ikke et ord som heter «jukstere». Så lang alle mine ordbøker. Riktig ord er vel justere.

    1. Som du sikkert er klar over oppstår det årlig et antall nye ord i vårt språk og i ettertid finner disse sin vei til ordbøkene. Nå er du klar over «jukstere», ordet viser at det ikke foreligger noen vitenskapelig begrunnelse for justeringen og at det dermed foreligger alternativer, nemlig at det er jukset. Slikt juks omtales i dannede akademiske kretser gjerne som «sluttresultatet av en uredelg forskningsprosess.» Man trenger derfor et kortere og mer anvendbart ord til almen bruk.

  2. (2. forsøk, tekniske problemer?)
    (snip, moderator gir herved en siste advarsel mot trolling: Dersom du ikke kan opptre saklig blir det en permanent utestengelse herfra.)

    1. Det var ikke noen stor trussel… Jeg poengterer at dette ikke er noen vitenskapelig side, og det har nok de fleste fått med seg. Det virker litt paranoia å slette innlegg fordi de evt er i en støtende form, spesielt da denne sidens artikler har samme form selv. Og utestengelse: Jaja…

  3. Det er jo ikke (snip – Moderator ber deg vennligst ta din ubehøvlede omgang med språket vårt til andre nettsteder som trives med et slikt nivå eller prøv å poste innholdet en gang til i en språkdrakt som innbyr til et minimum av intelligent debatt)

Kommentarer er stengt.