Det er SOLA som styrer klimaet

Drepende kritikk mot NOAA

GWPF lanserer i dag en tyngre statistisk analyse av forskningen til Karl Et Al i regi av Dr David Whitehouse og Professor Gordon Hughes fra Universitetet i Edinburgh. Noe av stoffet er tungt tilgjengelig men det hele er oversatt til et forståelig språk i dette utmerkede oppslaget i The Spectator. Som kjent er det NOAA som står bak den siste flommen av meldinger om rekordtempratur i juni måned.

Hva menes med signifikant trend?
Prof. Hughes kombinerer voksenopplæring i grunnleggende statistikk med kritikk av forskningen til Karl Et Al, som er brukt til å rettferdiggjøre en ny metodikk som både avskaffer pausen eller opphøret av global oppvarming, og legges til grunn for stadig nye påstander om rekordhøy varme. Ikke uventet blir det enda en gang fastslått at Dr Karl har plukket et uvanlig kaldt startår, og et usedvanlig varmt siste år for sin analyse, noe som ugyldiggjør analysens konklusjon. Det eksister ingen statistiske bevis som kan benyttes til å trekke noen konklusjoner vedrørende graden av temperaturstigning.

Prof. Hughes ser på påstanden om at vi etter 1950 har hatt en økende trend i temperaturen (som brukes politisk til å hevde at dette vil lede oss mot 2-gradersmålet med mindre vi går til drastiske klimatiltak), og han finner innenfor et 90% konfidensintervall følgende:
Trendøkning til 1950            -0.001 (+/- 0.094) °C pr tiår
Trendøkning etter 1950          +0.125 (+/- 0.144) °C pr tiår

Ifølge vanlige statistiske kriterier kan vi ikke konkludere med at trenden etter 1950 er signifikant større enn null – dette til tross for at vi er enige i at temperaturen har steget etter 1950. I tillegg finnes det ingen bevis for at det eksisterer noen signifikant trend i temperaturen før 1950, som er det året vi startet å påvirke klimaet med våre «utslipp» ifølge IPCC. Elementær statistisk metode avkrefter dermed at det er noe vitenskapelig grunnlag bak 2-gradersmålet, fra før vet vi at solforskere og geokjemikere har sagt det samme.

Kongressens vitenskapskomite iverksetter granskning
Oppslaget i The Spectator bringer den ikke veldig overraskende nyheten at vitenskapskomiteen i Kongressen setter i verk en granskning da man ikke stoler på NOAA. Her er det mye politikk ute og går, man kan spørre seg hvor smart det var av NOAA-ledelsen å la seg påvirke av klimaindustrien med President Obama i spissen til å trikse med dataene, men som vanlig er problemet at det er politikerne som sitter på forskningsmidlene og de kjøper seg som vanlig de forskningsresultatene de trenger for å legitimere den politikken de har bestemt seg for. Faktaene spiller ingen rolle.

Settled_scienceEn utidig sammenblanding av politikk og vitenskap
Ledende politikere fra både EU og USA setter nå alle kluter til for å overbevise resten av verden om at vi må gjøre alt vi kan for å løse klimakrisen på den kommende møtet i Paris. Man mobiliserer paven, avdankede men klimakåte skuespillere og et mylder av venstrevridde glitterati som alle har det til felles at de ikke har det minste peiling på vitenskapen. Samtidig parkeres reelle utfordringer som ISIL og Euroen på bakrommet.

I Spectator har man konkludert med at vi får en ny runde med propaganda når det nærmer seg El Nino tid og Klimasirkus i Paris. Dette fenomenet påvirker vanligvis atmosfærisk temperatur i en noe varmere retning når havet kjøler seg ved å overføre varme til atmosfæren, Det påfølgende La Nina-fenomenet, hvor havet absorberer varme fra atmosfæren og dermed reverserer temperaturen i atmosfæren tilbake til det den var før El Ninoen, vil ifølge Specator ikke få det minste presseomtale fra de mange grønne journalistene som mener verden må reddes fra den ikke-observerbare klimakrisen.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

 1. Dagbladet er ute med en artikkel om James Hansen. Om at alle verdensbyer er ubebolige om 50 år på grunn av at havet vil stige 3 meter.
  Forskningsrapporten er ikke «peer review». Fordi de måtte forhaste seg slik at denne rapporten kommer ut før møte i Klimamøte i Paris. Tydlig klimakrise propeganda og skremsler for å få våre folkevalgte til å gjennomføre århundrets svindel. Å stjel våre skattepenger.
  James Hansen er vel ikke så sterk i matematikk når vi regner på dette,
  50 år er bare 18250 dager. 3000 mm delt på 18250 dager er 0,164 mm i døgnet vil havet stige i følge han. Eller 4,92 mm i månden og 60 mm i året.
  I følge http://www.climate4you.com og satelitt målingene dær stiger havet mellom 1,7 til 3 mm i året. I så fall må havet sette i gang å stige 20 ganger raskere for at James Hansen skal få rett.

  1. En av verdens ledende eksperter på havnivå, Nils Axel Mörner, har en prognose for økt havnivå dette århundret, alså frem til år 2100.
   Den er: 5 cm +/-15 cm. Usikkerheten kommer i stor grad fra det at vi hverken vet hvor langt og hvor dypt det kommende solminimumet vil bli.

   Klimapanelet opererer med 30 cm økt havnivå dette århundret i ett scenarie, da har de regnet inn en politisk kalibrering på toppen av observert havnivåøkning.

   Forskningen til Hansen er ikke tradisjonell Peer Review, den er åpen for online review, en mye strengere prosess som kan slakte alt i løpet av få dager. Redaksjonen følger med på dette og kommer til å følge opp.

Kommentarer er stengt.