Det er SOLA som styrer klimaet

Massiv vekst i arktisk havis ifølge ny forskning

Siden 2012 har observasjoner vist en massiv vekst i arktis havis, og ny forskning bekrefter nå at isvolumet økte med hele 33% fra 2012 til 2013. 3/4 av denne isen var der fortsatt etter sommeren 2014 og vi kan om få måneder observere resultatet av årets til nå kjølige sommer. Dette er pinlig for klimaskremmerne og mange av dem vil derfor late som om denne forskningen i Nature Geoscience ikke eksisterer.

Abstraktet lyder (vår oversettelse)
«Endringer i arktisk havisvolum påvirker regionale varme og ferskvannsbudsjetter og mønstre av atmosfærisk sirkulasjon på lavere breddegrader. Til tross for en godt dokumentert nedgang i sommerlig arktisk havis med om lag 40% siden slutten av 1970-tallet, har det vært vanskelig å kvantifisere trender i havisvolumet fordi detaljerte observasjoner av isens tykkelse er mangelfull. Her presenterer vi en vurdering av endringene i nordlige halvkules havistykkelse og volum ved hjelp av fem års målinger fra CryoSat-2. Mellom høsten 2010 og 2012, var det en 14% reduksjon i arktisk sjøis volum, i tråd med den langsiktige nedgangen i isutstrekning. Imidlertid ser vi henholdsvis 33% og 25% mer is på høsten 2013 og 2014, i forhold til den sesongmessige midlere ismengde 2010-2012, dette kompenserte for tidligere tap. Denne økningen ble forårsaket av oppbevaring av tykk havis nordvest for Grønland under 2013 som igjen var assosiert med en 5% nedgang i antall smeltedager – tilstander mer typisk for slutten av 1990-tallet. I kontrast til dette har vårlig arktisk havisvolum holdt seg stabilt. Den kraftige økningen i havisvolum etter bare en kjølig sommer tyder på at arktisk havis kan være mer robust enn tidligere antatt.»

ngeo2489-f1Tendenser til klimakjetteri
Den kraftige økningen i havisvolum etter bare en kjølig sommer tyder på at arktisk havis kan være mer robust enn tidligere antatt.

Som forventet, ville man kommentert innen den klassiske havforskningen. Før man la til at vi nå står foran minst 30 år med en naturlig økning i arktisk havis. Det er mer enn pussig at disse forskerne ikke har hatt nærkontakt med havforskere, da man ellers innenfor naturvitenskapen er særdeles godt informert om den sykliske variasjonen for arktisk havis over ca 65-70 år. Forrige ismaksimum var i 1979, noe man ved en pussig tilfeldighet i klimaortodokse kretser gjerne «glemmer» å opplyse om når man bekymrer seg for den «raskt smeltende» havisen og de apokalyptiske konsekvenser det skal gi.

BBC med sjeldent anfall av redelig klimajournalistikk
Man ble derfor storligen forbauset over at BBC slo opp saken i går her. Det neste blir vel at også NRK gjør sine lyttere oppmerksom på at havisen i arktis har økt kraftig, til tross for NRKs gjentatte formidleing av dommedagsprofetier om det isfrie arktis som forlengst skulle ha vært en realitet.

Været vi faktisk har
Det er ikke helt likt været klimaskremmerne og modellørene forteller oss vi har hatt, slik vi meldte i går da VG og NTB brakte til torgs nyheten om den rekordvarme juni måned basert på juksterte temperaturdata. Den globale trenden som målt av satelitter blir klarere og klarere negativ for hvert år som går, og regionalt er det i arktis tre forhold som er av avgjørende betydning for havisens ve og vel.

OceanTemp0-800mDepthAt59Nand30-0W 2200pixelHvor varmt er vannet som strømmer inn i arktis? Her forholder vi oss til vann fra det nordlige stillehavet og vann fra Karibien som kommer med Golfstrømmen. Som figuren her viser (takk til Ole Humlum og climate4you) så blir dette havvannet stadig kaldere.

De fleste som ikke er tilknyttet IPCC er klar over at kaldere vann smelter mindre is enn varmere vann.

Forskerne har greidd å forholde seg til færre smeltedager for isen, men de later til å være uvitende om den enorme variasjonen på solas ultrafiolette innstråling utenfor det synlige spekteret. Fra solmaksimum til solminimum kan denne variere med en faktor på 10 og dermed ha en betydelig innvirkning på havets temperatur – i motsetning til CO2-en vi til stadighet får høre så mye om. Tilsvarende kan endringer i skydekket – det har økt med minst 1% siden 1997 – forklare at isen i arktis utsettes for mindre innstråling fra sola.

Det tredje forholdet som påvirker arktisk havis vesentlig, det er stormer som med en kombinasjon av bølger og vind kan brekke opp store deler av isdekket og blåse det ut av arktis til varmere havområder hvor isen smelter. Det var dette som forårsaket det store isminimumet i arktis i 2007 hvor ismengden krabbet ned til samme nivå som i de varme 1930-årene hvor vi hadde det forrige normale sykliske minimum av havis.

(edit) Ismengden er en plage også i 2015
Den kanadiske kystvakten melder om at isforholdene i arktis ikke har vært så ille på 20 år. I dag har de måttet utsette et arktisk forskningsprosjekt med sin isbryter (!) CCGS Amundsen i følge dette oppslaget.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

3 kommentarer

    1. Jeg har ikke lyst å ødelegge arbeidsdagen så totalt for en stakkars NRK-jounalist. Uansett så vil de ha fortrengt en slik nyhet etter en kort samtale med de mange dyktige porpagandistene som jobber for Cicero eller Bjerknessenteret.

Kommentarer er stengt.