Det er SOLA som styrer klimaet

Agurknytt fra Civita

Agurknytt er et begrep man vanligvis forbinder med sommervikarer i pressen, selv om stadig flere medier tilbyr agurknytt hele året. Spesielt Aftenposten har lenge vært en dominerende leverandør av klimaagurknytt i alle årets måneder, men nytt i sommer er at også Civita – Norges mest fremtredende konservative tenketank – har lagt seg på et slikt nivå i en fersk rapport, hvor man drøfter å innføre klimaavgifter på en av politikkens hellige kuer – landbruket.

Sandøy. Civita-foto.
Sandøy. Civita-foto.

Debatten raser i Aftenposten
Paul Joakim Sandøy
har i Aftenposten 22.juli et innlegg til forsvar for sitt Civitaprosjekt som drøfter klimaavgifter for jordbruket. Hans påstander om vårt klimadrivende landbruk har forarget flere, inklusive agronom Siri Helle 20.juli. Den arme redaksjonen drukner i mer eller mindre sinte innlegg om den metanprompende Dagros som klimaversting, og Klimarealistene bruker derfor egen webside for å vise at alle aktørene i nevnte debatt helt mangler vitenskapelig forankring. De som fremdeles orker å lese hva Aftenpostens redaksjon mener om klimaet, vet at man der bare helt unntaksvis forholder seg til faktaene.

Sandøy er ifølge egen twitterkonto en jusstudent som jobber litt for Civita.

Hvor mange engler kan danse på et knappenålshode?

Spørsmålet er stilt før, men likevel er det dette som nå debatteres. Sandøys innledende påstand om at Jordbruket er en betydelig driver av global oppvarming henger i løse luften, først fordi det ikke eksisterer noe naturvitenskapelig grunnlag for påstanden. Deretter fordi det rent matematisk er elementært at norsk jordbruks betydning som driver av global oppvarming er så liten at den for alle praktiske formål er lik null – selv hvis man forutsetter at det vitenskapelige grunnlaget er der.

Hva er en CO2-ekvivalent?
I henhold til SSB er dette «en enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den globale oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil ha i løpet av 100 år.» Man har observert i naturen at de samlede utslipp av CO2-ekvivalenter for periodene 1940-76 og 1997-2015 (tilsammen 54 år) har gitt oss en oppvarmingseffekt som ikke er signifikant forskjellig fra null, så CO2-ekvivalenten må virkelig skynde seg for at vi skal få noen oppvarming på de siste 46 årene av 100-årsperioden. Siden fagfolkene i SSB garantert er klar over både dette og at enhver kritikk er garantert karriereterminerende, så undres man ikke over at de unnlater å kvantifisere hva en CO2-ekvivalent egentlig gjør eller nøyaktig når den skal gjøre det til tross for at dette er de to mest sentrale spørsmål i klimadebatten.

Formuleringen «vil ha» blir dermed bare tull, fordi man i fravær av noen påvist effekt må forstå dette som at noen «spår, ønsker eller tror» vedrørende et fremtidig grunnlag for å ilegge oss enda en avgift som forlengst er innført. Ansvarspulveriseringen er global da byråkratiet her hjemme kan peke på Stortinget, som i likhet med andre lands politikere peker på FN’s Klimapanel som peker tilbake på politikere oppnevnt til IPCC fra medlemslandene som igjen vil peke på de forskningbyråkratiene de selv har opprettet for å bevise hva «noen» spår om CO2-ekvivalentens fremtidige gjøren og laden. I sin sommerlige agurk-modus.går den unge jusstudent glipp av alt dette, men man kan anføre til hans forsvar at han slett ikke er den første fra det juridiske Norge som tramper i klimasalaten og viser kunnskapsløshet eller forakt for naturlovene.

Allergisk mot fakta
Jusstudent Sandøy er i tillegg til sin svake forståelse av naturlovene og matematikken også allergisk mot fakta. Nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver har før gjort Aftenpostens lesere oppmerksom på at det er mangel på CO2 i atmosfæren og at plantelivet på jorda derfor ikke kan gi oss optimale avlinger. Det sier seg selv at menneskeheten og våre husdyr bare har fordeler av økt plantevekst, uansett graden av promping og raping av klimagasser.
Vitenskapen har alltid vært entydig, det er den agressive vanndampen som med sin konveksjon som står for ca 96% av drivhuseffekten. CO2 utgjør bare 0,04% av atmosfæren og av dette er det maks 4% som er menneskeskapt. En videre kalkulasjon på Norges andel av utslipp og jordbrukets andel av dette bringer oss raskt til den totale meningsløshet da man i utgangspunktet bare skal avgiftsbelegge den antropogene 0,12%-andelen av de totale atmosfæriske klimagasser. Det er i tillegg vitenskapelig enighet om at det ikke eksisterer observasjoner som viser at CO2 eller metan til nå har målbart påvirket vårt klima.

Faktagrunnlaget reduserer seg derfor til modellbaserte spådommer om en fremtidig klimakatastrofe grunnet våre økte fremtidige utslipp av andre «klimagasser» enn vanndamp. Her er den vitenskapelige forankring på gyngende grunn fordi opphøret av global oppvarming for snart 20 år siden sammen med økte «utslipp» er en uhyre sterk indikasjon på at Klimapanelet har feilet med sitt klimadogme og må gå tilbake til start. Dette panelet er politisk med vedtak basert på det politiske konsensusprinsippet, et prinsipp som ikke finnes innen vitenskapen.

CAGW_AxisofEvilCIVITA opptrer anti-vitenskapelig
Å argumentere for å bekjempe «utslipp» av plantematen CO2 bare fordi Stortinget har vedtatt dette etter å ha blitt villedet av forvaltningen, er derfor en anti-vitenskapelig virksomhet i tillegg til at man øker sjansen for sultkatastrofer i verden ved at man belemrer matproduksjonen med meningsløse avgifter. Har ønsket om å tildele landbruket klimasvarteper tatt helt overhånd?

Kunnskapsnivået hos agronomen Siri Helle er heller ikke direkte imponerende, når hun spør: «Å samanlikne fornybart gras og fiber med fossilt kol og olje. Er det rettvist?» Å diskutere et avgiftsmessig skille mellom grønt og fossilt CO2 er like meningsfylt som å diskutere avgiftsgrunnlaget for drivstoffet grønn kryptonitt, en substans som bare eksisterer i tegneseriene.

Hvor ble det av kvalitetskontrollen?
Det er beklagelig at tenketanken Civita ikke har tenkt på en kvalitetskontroll i forkant av offentliggjøring av denne underholdende men kunnskapsløse rapporten om helt meningsløse klimaavgifter for landbruket i Norge. For eksempel kunne Klimarealistenes Vitenskapelige Råd bistått, dersom Civita hadde vært interessert i å utgi en seriøs rapport om Norges klimapolitikk.Alternativt kunne Civita sett til Canada, Australia eller Storbritannia hvor klimaavgifter er i ferd med å bli helt avskaffet simpelthen fordi det ikke eksisterer noen klimakrise.

 

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

  1. Har noen av dere sett det 2 timers skremmeprogrammet på National Geographic i kveld 25.07.15? Kommentarer

    1. Jeg poster spørsmålet ditt til diskusjonsgruppen på Facebook, så får vi se om noen har sett det.

Kommentarer er stengt.