Det er SOLA som styrer klimaet

Ingen unormal isbrenedsmeltning!

Vi ser her på den andre av de to forskningsrapportene (Zemp Et Al fra Zürich-universitetet) som klimaindustrien legger til grunn for sine påstander om en unormal nedsmelting av isbreene. Forskningen kommer fra World Glacier Monitoring Service (WGMS) som har som oppgave å samle og systematisere data for isbreene, og som vanlig er man nødt til å lese hele rapporten for å finne ut hva som er utelatt i pressen. Skremslene om nedsmeltning av isen må oppfattes som politikk. Mange aktører i klimaindustrien er også avhengige av bevilgninger over statsbudsjettet. Størrelsen på 2016-støtten til klimaindustrien i statsbudsjettet er proporsjonal med antall politikere som fortsatt lar seg skremme av klimakrisen.

90% av alle isbreer kan ikke være borte i år 2100
Usaklighetene har stått i kø fra starten av August, med VG som en sikker vinner med påstanden om at 90% av alle isbreene kan være borte om 84 år og 5 måneder. Samtidig har de ikke helt pålitelige klimakommunikatørene i NTB sendt ut en melding på samme tema som har stått stort sett overalt, her gjengitt i DN. «Verdens isbreer smelter raskere enn noen gang tidligere siden systematiske målinger begynte, ifølge en ny studie»

Her har man gått helt glipp av at 99% av alt isbrevolum på vår planet befinner seg enten på Grønland eller i Antarktis og har den siste tiden smeltet med en hastighet på 0,1% pr tiår. Altså skal vi ifølge multiplikasjonstabellen miste 0,85% av denne isen frem til år 2100.

Skremslene er forøvrig relativt primitive, som her i DN hvor man påstår at det skal bli vannmangel når isbreene forsvinner.: «Hvis breene forsvinner, blir det også slutt på smeltevannet.»
Hva er det de prøver å innbille oss? At det skal slutte å regne og snø hvis isbreene smelter vekk???

Hvordan regner de kunnskapsløse på isbreene?
Man finner seg en arm av en større isbre hvor gravitasjonen presser isen ned i en fjelldal, og deretter måler man antall meter denne armen trekker seg tilbake eller kryper nedover i terrenget fra år til år. Dermed ser man helt bort ifra at armlengden bare er en konsekvens av tidligere endring i breens massebalanse. Interesserte kan lese dette oppslaget fra Cicero hvor man nettopp fokuserer på arealet til isbreene i Norge.
Studien til Zemp Et Al gjør oppmerksom på at man får bedre data fra studier som går over minst 30 år, og det er isbreenes massebalanse man er ute etter. Altså nedbør på isen fratrukket sommerens nedsmeltning. Her er det stor usikkerhet, noe som alltid blir underkommunisert. Viktig er det at mye av isen som smelter, den fryser til igjen samme natt før smeltevannet rekker å renne vekk. Samtidig vil mye av vannet som greier å renne vekk, fordampe på veien til havet, eller bli brukt til vanning i landbruket, så man ender opp med alt for høye tall når man skal bruke smeltede isbreer som bevis for dagens eller fremtidens stigende havnivå.

Glacer_Nor_1982_2005Den neste feilen man vanligvis begår er at man bare regner på isbreenes gjøren og laden i korte perioder, hvor man velger seg ut en periode som gir det resultatet man ønsker å selge til bevilgende politikere. Den enkleste måter å finne slike feil er å se hvor ferske de ferskeste dataene er.

Faktum er – som vist på figuren – at isbreene har vokst i store deler av forrige århundre, og delvis nedsmelting i perioden 1990 til 2010 har for det meste vært mindre, inntil det i det siste har vært ny vekst i isbreene.

Spørsmålet til Cicero er da: Hvorfor har dere ikke ferskere isbredata enn fra 2006?
Og til NTB og de øvrige, hvorfor er de ferskeste dataene 5 år gamle, fra 2010?

Svaret på det finner man i dataene før temperatur vinterstid i fjellområder, både for Norge, USA og Alpene. For de som vil ha noe mer konkret, så er det lett å finne da NRK allerede i 2008 kunne melde at isbreene de siste 2 årene hadde vokst igjen!  Selv til Cicero å være, er dette litt mer enn gjennomsnittlig primitivt.
Nok en antydning finner man denne sommeren, hvor forrige vinters snøfall i fjellet var i juli, mens det første snøfallet i den kommende vinteren kom allerede 3.august, her fra Sæterfjellet i Oppdal, en del av Dovre.
Tilsvarende for Alpene: Snømengdene har økt år for år i hele 15 år, og temperaturene synker.

smelting_Norge
Fra rapporten «Breer og bremåling», Miriam Jackson/NVE.

Pinligere og pinligere for klimaskremmerne
Fra en nærstående vitenskapsmann som foretrekker å være anonym har vi fått denne figuren, som er en del av en større rapport fra NVE, som du finner her.

Siden det for de aller fleste som har fulgt litt med er velkjent at vi både globalt og lokalt i Norge hadde det svært varmt i 1930-årene, så er det interessant å finne ut hvor mye isbreene tapte seg den gang i forhold til siste varmeperiode.

Figuren viser hvordan det varmeste året i Norge i moderne tid (1934) hadde en drastisk virkning på isbreene i Norge. Perioden 2000-2010 resulterte i et mye mindre tap av is.
Pussig nok har «noen» i Meteorologisk Institutt degradert det varme 1934, dette året nevnes knapt nok i dag. Det samme gjelder resten av de varme 1930-årene.

Hva er det som smelter is???
Sola tilfører atmosfæren nok energi til at is kan smelte. Men i enkelte politiske miljøer snakker man heller om hvordan også CO2 har samme eller lignende egenskap og at sola ikke har betydning for klimaet. Noen av disse skal nå i en ny klimalov vedta at sola heretter ikke skal bidra til ytterligere klimaendringer!

Figuren viser solinnstrålingen de siste 425 år og vi ser at det i denne perioden har vært varmest de siste 30 årene, vi må faktisk 1000 eller 2000 år tilbake for å finne et varmere klima enn dagens.
Dermed kan vi forvente oss at det i moderne tid smelter mer is i epoken 1990-2010 enn det vil gjøre før og etter denne epoken. Zemp Et Al bekrefter dette når de skriver i sin studie:For the glaciological balance, the global mean annual value of the early 21st-century observations (2001–10) is the most negative of all decades, with –0.54 m w.e. A–1.

Alpene: Goldzechkopf og Großer Sonnblick
Alpene: Goldzechkopf og Großer Sonnblick

Isbreene har kommet og gått de siste 6500 årene
Det er godt kjent at Norge var isfritt i epoken fra 7500 til 6000 år siden, og det er like godt kjent at Alpene var isfrie i Romertiden da Hannibal tok med seg sine elefanter på en liten fjelltur. Romerne drev en rekke gull- og sølvgruver i høyereliggende strøk av Alpene. Disse gruvene ble oppgitt da isen vokste – men den middelalderske varmeperioden førte til ny aktivitet. Deretter kom isen tilbake i Den Lille Istiden, og det er først i dag vi opplever at noen av gruvene omsider dukker frem av isen igjen. Fjellet på bildet er ett av mange fjell som i eldre tider fikk sitt navn grunnet de forekomstene av malm. Malm som nå er dekket av isbreer!

Steve McIntyre beskriver her i 2005 hvordan smeltende isbreer i Sveits avdekket et fjellpass ved Schnidejoch. Funn avdekker bruk av passet i den varme Romertiden og vi måtte ha det 4. varmeste året i moderne tid (2003) for igjen å få tilgang til dette gamle og velbrukte fjellpasset.

Klimaskremmerne gjemmer faktaene.
Budskapet overforenkles og nyansene forsvinner: Siden klimaet er regionalt må man ta en kikk på de 19 regionene verden er delt inn i. Studien viser at bare 9 av regionene har sterkest nedsmeltning i tiåret 2000-2010. Det er under halvparten! Samtidig avdekker studien at det i deler av perioden i noen regioner faktisk er vekst i flertallet av isbreene:
In the European Alps, the annual ratio of advancing glaciers ranged in the observed sample between 32% and 70% in the 1965–85 period. In Scandinavia it ranged between 42% and 66% in the 1990s.
Edit: Denne forskningsrapporten sier klart ifra at etter 2000 har det vært et trendskifte for temperatur i Alpene som synes best i middels og lavere høyder over havet. Alpene har altså ifølge Scherrer Et Al 2013 blitt kaldere jevnt og trutt de siste 15 årene.

Maritime Isbreer
Vi skrev nylig om maritime isbreer uten å definere at dette er isbreer i kystområder. Her bekrefter Zemp Et Al viktigheten av store nedbørsmengder over maritime isbreer og at disse som hovedregel vokser: An especially interesting case is Scandinavia, where there is a clear trend toward increased summer balance partly compensated for by increased winter balance. This compensation effect, however, only becomes visible at a subregional scale: in southern Norway, the coastal glaciers were able to gain mass and readvance, culminating during the 1990s, whereas the more continental glaciers further inland showed only minor mass gains and continued their retreat (Andreassen and others, 2005).

Kildemateriale:
Zemp Et Al: Historically unprecedented global glacier decline in the early 21st century

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

7 kommentarer

 1. denne artikkelen er helt klart feil. synes det er uansvarlig at klimarealistene holder på slikt. det er på ingen måte noe realistisk ved klimarealistene. jeg lurer igrunn på hvorfor klimarealistene ønske å spre usannheter rundt klimaet..? på hvilken måte er det bra for ryktet til klimarealistene?

 2. «Atle Nesje som i denne artikkelen;

  http://www.uio.no/studier/emner/matnat/geofag/GEG2130/h09/Reading%20list/Norwegian%20mountain%20glaciers%20in%20the%20past,%20present%20and%20future.pdf

  spår at antall breer i Norge blir redusert fra 1627 til 27 hvis dagens utvikling fortsetter.»

  Spår??

  Nå tid begynte vitenskapen å «spå»?

  Aner vi en uredelig, «grønn» aktivist ..?

  Om dagens nedkjøling fortsetter, vil verden være inne i en ny istid om bare 4 år, muligens vil det ta 6 år pga. akkumulert varme i havene. Det kan også ta bare 2 år om oppvellingen i Atlanterhavet blir som i 1997 med den samme påfølgende El Niño utviklingen som den gang i kombinasjon med mindre varme fra sola, som vi ser i dag, forutsatt at den utviklingen ikke snur selvfølgelig. Hva skjer med isbitene da? Arktis, Antarktis, Grønland eller Himalaya?

  Det er fryktelig vanskelig å spå, spesielt om framtiden. Om Playstation maskinene til Greenpeace og WWF, aka IPCC var så bra, hvorfor kjører de ikke sine modeller på børsen og blir rike? Der er alle «pådriv» kjente, i motsetning til naturen hvor vi ikke en gang klarer å beregne de «pådriv» vi faktisk kjenner korrekt, ikke kjenner vi alle «pådriv» heller.

  30 års klimaforskning har kun klart å bevise at CO2 ikke er temperaturdrivende, snarer er CO2 kjølende på flere enn 1 måte. Å krangle om faktiske målinger av isbremasse viser til fulle hvor vanvittig på bærtur aktivistene er. Millimeter-vitenskap, – med lupe og nye, ukjente, ikke beviste matematiske formler og teorier, inviterer ikke til tillit.

  «The Hot Spot» er – 43 C. kald, den vil aldri kunne varme opp noe på bakkenivå hvor temperaturen i gjennomsnitt er + 14,5 C.

 3. Klimarealistene vil følge opp «isbresaken» med et større oppslag om isbreenes utvikling i dag, basert på innspill fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

  I mellomtiden henviser jeg til dette oppslaget fra ifjor høst fra Prof. Ole Humlum om den nye isbreen som danner seg på Ben Nevis i Skottland etter den kalde skotske sommeren i fjor: http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/Klimanytt801.pdf

  Samt en fersk melding fra en av våre andre andre forskere som melder at han nå er på Finse, og der kommer det også nye isbreer som et resultat av årets kalde sommer.

  Temperaturtrendene for fjellstrøkene i Norge, Alpene og i USA de siste 20 årene er det allerede henvist til.

 4. Hei Rune. Bare for å si det. Så er Geir Åslid redaktør for Klimarealistenes nyhetside. Jeg vet ikke om han har jobbet med media før. Å til Åslids forsvar så er det like lett for han og komme med faktafeil og cherrypicking som både NRK, NTB, VG mer flere gjør i klimaspørsmålet.
  Feilen ligger ikke hos forskere og vitenskapen fordi den aldri kan bli ferdig med å forske og vitenskapen kan aldri bli konsensus, men feilen ligger hos politikere når de sa at forskere(kanskje lønnet av bevilgninger fra politikere) er enige og vitenskapen om klimaspørsmålet var avgjort og mediene som kringkaster nyheten. Fordi nyheter skal selges (de tar ikke ansvar for om det er rett eller feil).
  Når det gjelder smelting av isbreer som vist i første figur i artikkelen over. Så kan enn se det etter 2000 og etter 1934 en økt smelting, men det kan endres. Med endringer i temperatur og nedbør. Å som Atle Nesje uttaler at hvis trenden forsetter så blir isbreene borte, ja det kan han ha rett i. M
  Det negative med at isbreene blir borte eller mindre er at turistnæringen taper (noen mister sitt hjem og levebrød, men det er også negativt om de vokser slik at noen mister sitt hjem og levebrød også.

  1. «Klima-myter»? Fortell!

   Gleder meg grenseløst til enda en runde med pseudovitenskap ispedd insinuasjoner, spekulasjoner og ny matematikk, uprøvet og «fresh»!

  2. Det er kun infantil trolling når man først spiller konspirasjonskortet for deretter å hevde følgende:
   «Jeg er med andre på det samme vitenskapelige ståsted som Lindzen, Spencer og Curry og en hel underskog av andre forskere»,

Kommentarer er stengt.