Det er SOLA som styrer klimaet

Julitemperatur globalt kjøligere: + 0,18 C.

Det er tid for globalt satelittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juli måned, tallene bekrefter det totale fravær av signifikant global oppvarming siden 1996. UAH bruker for fjerde måned versjon 6.0 av sitt datasett. Som vanlig ser vi bort ifra landbaserte målinger av temperatur som er forurenset av urbane varmeøyer og dermed er mer upålitelige enn satelittmålt temperatur. TLT-dataene er fra lavere Troposfære.

UAH_LT_1979_thru_July_2015_v6UAH Data
UAH står for University of Alabama Huntsville, de publiserer månedlig avvik fra gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Julitallet er (+0,18) grader Celsius, betydelig ned fra 0,33 i juni. Endring fra forrige måned er sterkest på sydlige halvkule (+0,03) ned fra (+0,23), mens tropene fortsatt har det største avviket (+0,48) opp fra (+0,46) da det er El Nino-forhold i Stillehavet. Nordlige halvkule går fra (+0,41 til +0,33).

RSS Data
USA-selskapet Remote Sensing Systems rapport for juli måned (midlertidige tall) viser at global atmosfærisk temperatur anomalie for lavere troposfære er (+0,20), ned fra juni hvor det var (+0,39).

Ingen rekordvarme i juli 2015
Klimaindustrien driver for tiden med temperaturskremsler, med henvisning til El Nino-forholdene i Stillehavet, så la oss se på hvor juli havner på skalaen over de varmeste julimånedene. Meteorolog Joe Bastardi fra Weatherbell Analytics kan fortelle oss at følgende år har hatt en varmere julimåned globalt: 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, og 2009.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

3 kommentarer

  1. Denne samlegrafen fra climate4you, viser at det ikke er spesielt store forskjeller mellom de fem vanligst brukte datasettene (UAH, RSS, GISS, HadCRUT4, NCDC)

    http://www.climometrics.org/allinonx.gif

    En kan jo undre seg over at det ikke benyttes en midlere verdi for alle fem. I det minste i den daglige debatt, hadde det vært hensiktsmessig. Nå må det forklaringer til: satelitt og bakke; dessuten usikkerheten på bakken pga. varmeøyer etc; GISS som benytter interpolerte verdier, for å gi inntrykk av bedre dekning! (i polområdene).

    1. Selvfølgelig dramatiserer de det maksimalt, men jeg er positivt overrasket at de ikke prøver å gi AGW skylden for El-Nino. Antagelig en forglemmelse!

Kommentarer er stengt.