Det er SOLA som styrer klimaet

Ingen klimakatastrofe i Himalaya

Prakash_Javadekar_650India bekrefter at det ikke finnes forskning som støtter påstanden om at global oppvarming fører til noen naturkatastrofer i Himalaya. Ministeren for Miljø, skoger og klimaendringer (fotoet til venstre), Prakash Javadekar fastslo dette kategorisk i parlamentet i New Delhi denne uken. Dermed kan vi i denne omgang begrave skremslene om at de store isbreene i Himalaya står i fare for å smelte. Regjeringen i India har også fjernet den diskrediterte ex-lederen for klimapanelet Rajendra Pachauri fra sitt klimavitenskapelige råd

Brevekst i Karakoram
Karakoram utgjør den vestlige delen av Himalaya og her dekker isbreene hele 20.000 km2. Denne studien fra Nature Geoscience analyserer 1/4 av Karakoram-breene og konkluderer med moderat vekst i massebalansen for tidsrommet 1999 til 2008. Altså det motsatte av det globale gjennomsnittet. Gardelle Et Al 2012 har til og med kalkulert bidraget til havnivåstigning. Der tidligere studier har hevdet at Karakoram-breene med sin nedsmeltning har bidratt til hvnivåstigning med 0,04 mm/år, viser denne studien at bidraget nå er på minus 0,01 mm/år.

Det antydes at tidligere studier som påpeker moderat nedsmeltning i det østlige Himalaya ikke er representative for dette fjellmassivet og det vises til at det for perioden 1961-2000 er påvist mindre avrenning og større mengder snø for årene 2000 til 2008.

En rekke andre forskningsrapporter bekrefter også at det store flertallet av isbreer i Himalaya er stabile og at trenden de siste 15 årene er at flere breer avanserer og færre trekker seg tilbake.

Det ser ut til at kvaliteten på de rådgiverne for klimaendringer Indias regjering nå omgir seg med er noe bedre enn tidligere.

Abonner på Klimanytt:

Kategorier

2 kommentarer

  1. «En rekke andre forskningsrapporter bekrefter også(…).» Det er flott at du linker til én studie. Kan du linke eller referere til de andre forskningsrapportene som du omtaler her?

Kommentarer er stengt.